Solucions Business Intelligence / Analytics IBM Cognos

IBM Cognos Enterprise

IBM Cognos Enterprise dota als usuaris de negoci amb tot el que necessiten per explorar lliurement la informació, analitzar fets clau, compartir i col·laborar ràpidament per alinear millor amb tots els participants i actuar amb confiança per impulsar el negoci. Cognos Enterprise suporta la forma en què els usuaris de negoci volen treballar: a la web, en els seus dispositius mòbils, a l’escriptori, en processos continus i coordinats amb els altres treballadors de l’organització. Els usuaris necessiten tenir un accés ràpid a les dades i la flexibilitat per gestionar la informació i així poder prendre decisions informades. Amb Cognos Enterprise, els usuaris de negoci de la seva organització poden:
 • Recopilar informació rellevant per comprendre el negoci en un espai de treball unificat amb informes, dashboards (quadres de comandament) i estadístiques.
 • Avaluar la informació per efectuar recomanacions basades en fets amb capacitats analítiques.
 • Compartir els coneixements i la informació, i col·laborar en els processos analítics diaris perquè els principals interessats estiguin alineats amb les decisions clau.
 • Actuar en els resultats per fer avançar l’empresa amb plans i previsions basades en anàlisi, modelat d’usuari de negoci, flux de treball estructurat i informes.

Informes

Cognos Enterprise proporciona informes i solucions d’auditoria d’informes que ofereixen:
 • Una experiència d’usuari unificada per l’autoria i el consum d’informes de negoci, oferint als usuaris la llibertat per buscar informació per si mateixos.
 • La capacitat per fomentar una cultura de presa de decisions basada en fets generalitzada amb informes que poden estar disponibles de formes diferents, com a dispositius mòbils, aplicacions Microsoft Office, business intelligence (BI) incorporat i en procés …
 • La capacitat per crear i desplegar un únic informe que es pot executar en diversos idiomes i formats de sortida.
 • Consultes més ràpides de OLAP i dades relacionals amb cubs dinàmics i consultes dinàmiques en memòria.

Dashboards

En alguns casos les decisions es prenen a tan curt termini que cal connectar directament a fonts de dades operacionals (ERP, CRM …) Amb Cognos Enterprise, tots els usuaris de negoci obtenen una vista completa del BI històric juntament amb dades en temps real i probabilitats futures per poder millorar la presa de decisions en un espai de treball unificat. Els dashboards permeten:
 • Reunir, personalitzar, analitzar i interactuar amb la informació en un únic lloc per treballar amb el BI i l’analítica.
 • Accedir a pràcticament tots els tipus de dades: BI històric, dades d’operacions en temps real, probabilitats, etc.
 • Veure mètriques de rendiment i altra informació en taules o en gràfics i diagrames.
 • Suportar els seus estils personals de presa de decisions.

Anàlisi

Cognos Enterprise ofereix una completa gamma de solucions i capacitats que poden ajudar a analitzar tots els tipus d’informació per poder comprendre i predir millor el rendiment i prendre decisions amb més confiança. Amb les capacitats d’anàlisi de Cognos Enterprise, pot:
 • Avaluar la seva situació de negoci immediata amb una anàlisi avançat, predictiu o de tipus “what-if”.
 • Involucrar els equips i ments adequats de tota l’empresa per tenir una avaluació, identificació d’oportunitats i presa de decisions més inclusives i globals.
 • Fusionar dades externes amb orígens relacionals i dimensionals sense l’ajuda de TI.
 • Obtenir ràpidament coneixement i confiança amb evidències estadístiques crítiques disponibles per a tots els responsables de la presa de decisions de primera línia.
 • Suportar hipòtesis i maximitzar el retorn de la inversió amb anàlisi de dades i proves.
 • Impulsar la rendibilitat del client identificant demografies clau de client.
 • Utilitzar el control de processos estadístics per millorar la qualitat i disminuir costos.

Permetre que els usuaris treballin com vulguin

IBM Cognos Enterprise permet que els usuaris puguin treballar on i com ho necessitin:
 • A través del web. Interactuar, compartir informació, planificar, modelar i dur a terme una completa anàlisi en un senzill espai de treball unificat que proporciona àmplies i potents funcions de BI i gestió del rendiment que tothom pot utilitzar.
 • En dispositius mòbils. Adquirir coneixements de forma senzilla, fiable i segura amb business intelligence, informes i anàlisi sota demanda.
 • En un espai de treball individual i personalitzat. Treballar de forma independent a l’escriptori per a visualitzar dades personals o corporatius, realitzar anàlisis, i especificar coneixements. A continuació, tornar a publicar la informació per compartir els seus coneixements amb els altres.
 • En procés. Orquestrar processos de gestió d’alta participació i integrar l’analítica en aplicacions i fluxos de treball empresarials existents.

ABAST, experts en solucions IBM Cognos

Partner de Cognos des de 1994, ABAST ofereix als seus clients una gran capacitat de servei i una gran experiència amb les eines BI d’IBM Cognos Software, que garanteixen un servei global i la millor solució Business Intelligence per a cada empresa. Els serveis que la nostra divisió de Solucions Business Intelligence presta sobre aquesta plataforma aborden des de les necessitats més bàsiques d’anàlisi i reporting fins a quadres de comandament avançats per a gestió del rendiment.

Registration

Forgotten Password?