Consultoria de Gestió TI

Serveis de Consultoria de Govern i Gestió TI

Govern de TI

Gestió de TI

ABAST ha estat pioner a Espanya en l’adopció i divulgació de metodologies i bones pràctiques per a la gestió dels serveis TI, col·laborant des de l’any 2003 amb el ITSM Fòrum i convertint-se en membre fundador del capítol espanyol d’aquesta organització mundial encarregada del manteniment i evolució de la metodologia ITIL®.
La nostra experiència en projectes i la suma de coneixements adquirits al llarg de molts anys per la resta de divisions d’ABAST ens proporciona una base sòlida per a oferir-li un assessorament pràctic al voltant del Govern de TI, la Gestió de Serveis de TI, la Gestió de la Seguretat de la Informació i la Tecnologia.

Serveis destacats

El Govern de TI i la norma ISO/IEC 38500 proporcionen un marc de principis perquè la direcció de les organitzacions els utilitzi en avaluar, dirigir i monitoritzar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC).
Des d’ABAST el podem ajudar a integrar els seus processos, tecnologia, proveïdors i personal de TI amb la seva organització o negoci, gestionar els seus serveis de TI per a proporcionar el nivell de servei requerit i disposar d’un Quadre de Comandament de TI.
L’objectiu del Pla Director de TI és administrar i dirigir tots els recursos de TI d’acord amb l’estratègia i prioritats del negoci. El departament de TI i els responsables de les unitats de negoci han de garantir que s’obté el valor òptim dels projectes i serveis de TI.

Govern de TI

El Govern de TI proporciona un marc de principis que la direcció de les organitzacions pot utilitzar per:

  1. Avaluar i jutjar l’ús actual i futur de les TIC
  2. Dirigir la preparació i execució dels plans i polítiques assignant les responsabilitats a tal efecte
  3. Monitoritzar el rendiment de les TIC assegurant que s’ajusta al que s’ha planificat.

El Govern de TI permet la creació de l’escenari on es pot dur a terme la gestió de TI de manera eficaç.

ABAST el pot ajudar mitjançant la realització de:

Gestió dels Serveis de TI

Una bona Gestió dels Serveis de TI permet incrementar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris i clients, aconseguint que la percepció del departament de TI millori i proporcionant un major retorn de les inversions de TI. Actualment el cost de TI no depèn tant de la inversió en infraestructura i llicències, sinó que està més directament relacionat amb la Gestió de TI. ABAST el pot ajudar mitjançant la realització de:
Com a experts en software de gestió TI, especialment en les eines per ITSM d’HP Software, podem també implementar solucions per a les seves necessitats de Govern TIC, Gestió de TI i Operacions, que li permetran millorar els seus processos i adequar-se a les normatives estàndards i conjunts de bones pràctiques reconeguts mundialment.

Registration

Forgotten Password?