ABAST presenta el seu nou servei de Security Advisor / DPO Assistant

Notícies

ABAST presenta el seu nou servei de Security Advisor / DPO Assistant

28 de juny de 2018

L’àrea de Ciberseguretat d’ABAST ha posat en marxa un nou servei de Security Advisor / DPO Assistant integrat dins de la nostra oferta de serveis gestionats d’Oficina de Seguretat. Aquest servei, definit segons les necessitats específiques de cada organització, ofereix l’oportunitat d’externalitzar o donar suport a qualsevol de les tasques i actuacions pròpies del DPO amb l’objectiu d’assegurar el compliment del GDPR.

Servei de Security Advisor – DPO Assistant

DPO Assistant és un servei externalitzat de l’Oficina de Seguretat d’ABAST que pot assumir el rol de DPO o ajudar al DPO assignat per la seva organització, proporcionant un assessorament expert en matèria de seguretat plenament integrat a l’equip.

El seu objectiu principal serà supervisar, monitoritzar i col·laborar en les tasques de definició i implantació de les mesures necessàries per a l’adequació al GDPR a l’organització.

Entre aquestes, podem destacar les següents actuacions com a pla de treball:

  • Documentar les activitats de tractament.
  • Revisió dels mecanismes de recollida de consentiment.
  • Revisar clàusules informatives i clàusules dels encarregats de tractament.
  • Realitzar l’avaluació de riscos i si escau l’anàlisi d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Supervisar el nous projectes per a compliment del principi de la privacitat des del disseny i per defecte.
  • Revisar els mecanismes en la transferència de dades a països tercers.
  • Avaluar i implantar mesures de seguretat.
  • Establir un protocol per notificar violacions de seguretat.
  • Formació del personal.

Registration

Forgotten Password?