Metro de Madrid renova la seva infraestructura de virtualització amb tecnologia HPE

Notícies

Metro de Madrid renova la seva infraestructura de virtualització amb tecnologia HPE

4 de febrer de 2020

Metro de Madrid es troba entre les grans xarxes suburbanes de el món. Amb 294 km de vies i 302 estacions, ocupa el novè lloc en extensió i el cinquè en nombre d’estacions. Compta amb més de 7.000 empleats, 1.265 màquines de venda i gairebé 2.400 cotxes de tren, i el 2019 es van realitzar prop de 680 milions de viatges a través de la xarxa de Metro. Totes aquestes xifres no serien possibles sense una constant evolució tecnològica, en què les TIC tenen un pes important. Una de les últimes iniciatives dutes a terme per l’Àrea de Sistemes d’Informació de Metro de Madrid va ser el projecte de renovació i consolidació dels seus entorns de virtualització per a sistemes Linux, realitzat per ABAST. La solució implementada ha permès reduir costos, millorar la disponibilitat, flexibilitat i capacitat de procés de la plataforma, i simplificar la gestió de tot l’entorn aconseguint una major agilitat operativa.

Registration

Forgotten Password?