Empresa certificada ISO/IEC 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.