Cas d'èxit

Oracle RAC per a l’Ajuntament de Gijón

Amb l’objectiu de prestar un millor servei al ciutadà a través de l’administració electrònica, l’Ajuntament de Gijón ha posat en marxa diversos projectes de desenvolupament i d’adequació de la seva infraestructura TI per donar resposta a aquestes noves necessitats. En la part que fa referència a el sistema de gestió de base de dades l’ajuntament ha apostat per la solució Oracle RAC i en Abast Solutions com a proveïdor d’aquesta tecnologia.

Vegi aquest cas d'èxit en vídeo

Situació inicial

L’Ajuntament de Gijón té diversos projectes encaminats a l’administració electrònica i l’acostament de les Tecnologies de la Informació als ciutadans, en el marc de les actuacions necessàries per dotar els serveis d’un nivell de servei i disponibilitat en l’àmbit i abast de la Llei 11/2007.

Un dels elements tecnològics més importants en pràcticament qualsevol aplicació informàtica és el sistema de gestió de base de dades, i en el cas de les que componen el conjunt d’aplicacions orientades als serveis d’administració electrònica es requereix una base de dades capaç de proporcionar els més alts nivells de seguretat i disponibilitat.

La base de dades que actualment ja estava utilitzant l’Ajuntament de Gijón per la seva solvència tècnica i implantació és Oracle RAC (Reial Application Cluster). Aquesta solució permet el desplegament transparent d’una sola base de dades en un clúster de servidors, un conjunt de servidors que operen com si es tractés d’un únic servidor, proporcionant així un nivell extraordinari de tolerància a fallades, rendiment i escalabilitat sense necessitat de canvis en les aplicacions. Aquesta configuració permet disposar d’alta disponibilitat amb balanceig de càrregues de treball i una gestió transparent a l’usuari, de manera que és ideal per a aplicacions en entorn web que operen en un horari 24×7.

El projecte

Per donar suport als tràmits de consulta i actualització de les seves dades realitzats pels ciutadans de Gijón per mitjà de l’administració electrònica calia redimensionar la llicència de la base de dades i l’adjudicatari d’aquesta operació va ser Abast Solutions, un dels principals partners d’Oracle a Espanya tant en tecnologia com en aplicacions de negoci basades en les solucions d’aquest fabricant, líder mundial en software empresarial.

Abast Solutions forma part d’Abast Grup, un proveïdor de serveis i solucions relacionades amb les Tecnologies de la informació de capital totalment espanyol amb una plantilla de 400 empleats, dels quals més de 60 són professionals especialistes en la tecnologia Oracle. En aquest projecte per a l’Ajuntament de Gijón Abast Solutions va ser l’encarregat de proveir les llicències per a 8 CPUs d’Oracle 11g Enterprise amb Real Application Cluster i prestar els serveis d’ampliació, configuració i tuning de la base de dades.

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Bases de Dades i Middleware
Business Intelligence / Analytics
Cloud
Customer Service Chatbot
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia Oracle
Desenvolupament i Innovació
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
IT Help Desk Chatbot
Manteniment de bases de dades Oracle
MySQL
ORA-EBS Dashboard
Oracle Autonomous Database
Oracle Cloud
Oracle Cloud@Customer
Oracle Database

Registration

Forgotten Password?