IT Help Desk Chatbot

Descarregui el seu Centre d'Atenció a l'Usuari d'IT amb la nostra solució basada en Oracle Intelligent Bots

En tota companyia, una de les problemàtiques que redueixen la productivitat dels seus treballadors són les incidències en els sistemes d’informació. Això obliga a tenir un equip de suport disposat a atendre les consultes dels usuaris, el que comporta una inversió en temps molt elevada per part de l’equip d’IT. Diversos estudis han demostrat que la major part de les incidències reportades es redueixen a un conjunt base de al voltant de 10 preguntes. En alguns casos, s’arriba a afirmar que això suposa un 80% de la càrrega del servei d’atenció a l’usuari!

Com reduir el temps dedicat per l’equip d’IT a aquestes incidències?

Podem automatitzar la gestió de moltes de les incidències o consultes mitjançant la incorporació al portal de suport o corporatiu d’un petit widget web que sigui capaç de donar resposta a aquest grup de preguntes més freqüents.

Què li oferim?

Utilitzant la tecnologia Intelligent Bots d’Oracle, el desenvolupament d’un bot que sigui capaç de respondre un conjunt de preguntes amb resposta fixa i amb la incorporació addicional de dos dels procesos més típics d’un servei d’atenció a l’usuari: obertura d’una incidència a la seva plataforma de ticketing * i recuperació de la contrasenya **.

Els serveis que incorporem a aquesta solució són els següents:

 • Configuració de l’entorn Cloud associat al seu bot per processar llenguatge en un únic idioma
 • Incorporació a la plataforma de les preguntes tipus que vostè indiqui
 • Disseny i implementació del flux de conversa per a l’alta d’una incidència: recopilació dels camps necessaris i creació de la incidència mitjançant les APIs de la seva plataforma de ticketing
 • Disseny i implementació del flux de de conversa per fer un reset de password: sol·licitud de validació de les dades de l’usuari i integració amb els mecanismes de consulta d’aquestes dades de validació i d’execució del procés de reset de password
 • Lliurament del codi del widget Javascript i documentació per incorporar-lo al seu portal.
 • Una sessió formativa de 4 hores destinada a ensenyar al seu equip d’IT com realitzar el manteniment de les preguntes disponibles

Quins requeriments calen?

En tractar-se d’una solució basada en una plataforma Cloud no requereix fer cap instal·lació de software o hardware en els seus sistemes corporatius, el que simplifica en gran mesura l’adopció d’aquesta tecnologia.

Només caldrà que proveeixi de:

 1. Serveis web o API per a la gestió del servei
 2. Accés obert a aquestes APIs per les IPs públiques de la plataforma Cloud d’Oracle
 3. Incorpori al seu portal el widget web que li proporcionarem i que serà el canal de comunicació obert amb els usuaris

Li portarà molt de temps tenir aquest servei en marxa?

El temps normal d’implantació d’aquest tipus de solucions oscil·la entre 3 i 4 setmanes, depenent de la complexitat de les dades que hagi de gestionar

Beneficis de la solució

Sense necessitat de realitzar costoses instal·lacions en el seu entorn, pot disposar d’un sistema àgil per donar resposta a les consultes més habituals dels seus usuaris i pot ser un punt de partida per oferir noves i millors funcionalitats, ampliant el bot creat amb aquelles funcionalitats que siguin més rellevants per la seva manera de treballar:

 • Incorporació de nous idiomes
 • Incorporació de nous processos guiats de resolució d’incidències
 • Capacitat de consulta d’incidències en curs i el seu estat
 • Integració del bot amb un sistema de live xat per fer la transferència del control del bot a un operador humà o viceversa

(*) Aquesta funcionalitat dependrà de les capacitats d’integració que ofereixi la seva plataforma.

(**) Aquesta funcionalitat dependrà principalment de la capacitat que es tingui d’identificar a un usuari per fer el reset del seu password i de les capacitats d’integració del seu sistema de gestió d’identitats

Casos d'èxit

Santiveri migra els seus serveis TI al Cloud d'Oracle de la mà d'ABAST
Grup Piñero innova en la comunicació amb els seus clients mitjançant chatbots

Altres temes relacionats

ABAST amplia les seves certificacions a Serveis d'Oracle Cloud amb una Nova Expertise
Oracle EU Sovereign Cloud: una solució de núvol segura i flexible per a la Unió Europea i Espanya
Automatització i integració de processos de negoci amb Oracle Cloud
Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Proposta de valor i avantatges competitius
Núvol privat, núvol públic o núvol híbrid. Quin tipus de Cloud és millor per a la meva empresa?
SPOUG22 - Conferència Anual d'Usuaris d'Oracle a Espanya
Descubre las ventajas de Oracle Cloud vs. otros Clouds
Descobreix els avantatges d'Oracle Cloud vs. altres Clouds
Cloud + Intel·ligència Artificial: Innovació i competitivitat a l'entorn empresarial
La màgia d'Oracle Multitenant

Registration

Forgotten Password?