Núvol privat, núvol públic o núvol híbrid. Quin tipus de Cloud és millor per a la meva empresa?

Blog ABAST

Núvol privat, núvol públic o núvol híbrid. Quin tipus de Cloud és millor per a la meva empresa?

24 de maig de 2022

Per Carles Biosca, Responsable Tècnic Àrea Oracle

Des de fa alguns anys, el mercat tecnològic ha dirigit gran part dels seus esforços a la cloudificacióde les organitzacions. Els grans fabricants s’han embarcat en una carrera frenètica per oferir més i millors serveis al cloud -en una guerra semblant a la que vivim fa uns anys amb el mercat dels dispositius mòbils- incentivant els seus clients a traslladar els seus sistemes a entorns cloud. Les grans consultores han donat suport a aquest moviment, o bé mitjançant els informes que posicionen els serveis nounats (premiant-los per la seva qualitat, completesa o visió) o bé mitjançant previsions d’inversió a nivell global basades en el comportament de les grans organitzacions i que ens revelen que el Cloud és un conjunt de tecnologies de gran acceptació. Exemple d’això és la previsió de Gartner de que el 2025 més de la meitat de la despesa empresarial d’IT en segments tecnològics clau serà en Cloud (veure ref.).

És indiscutible que les tecnologies Cloud poden aportar grans avantatges competitius a les nostres organitzacions. Un parell que considerem clau són:

  • Un model de costos lligat al negoci, on no es requereix una gran inversió inicial, sinó que el cost d’aquests serveis queda lligat al seu ús, de manera que la relació cost/benefici és més fàcil d’establir i ens permet anar ajustant aquests costos en funció de la situació del negoci. Si mirem enrere, veurem que les empreses més avançades en la seva transició al cloud a principis de 2020 van ser més capaces de capejar la crisi derivada del COVID-19 perquè van tenir opcions de regular aquests costos davant de les organitzacions que es van trobar immerses en costoses inversions on -premise que havien de seguir pagant malgrat no poder treure’ls el rendiment esperat a causa de la situació.
  • Una flexibilitat més gran en l’adopció tecnològica: els entorns cloud ens permeten abordar projectes molt més ràpid (l’aprovisionament de nous entorns és qüestió d’hores o minuts), amb menys risc econòmic (derivat del model de costos que comentàvem al punt anterior) i partint d’un catàleg de solucions ampli que ens permet construir solucions innovadores.

Gràcies a aquests avantatges (i moltes altres) podem dedicar més esforços a les àrees d’IT que aporten més valor a la nostra companyia i adaptar-nos a les necessitats canviants del negoci.

Si, en aquest punt, l’evolució del mercat i els clars avantatges del Cloud ens han convençut prou per fer la transició, les preguntes clau que ens hem de formular serien: Quina arquitectura de Cloud em convé més? Com puc dur a terme la transformació dels meus sistemes a aquesta nova arquitectura?

img_post_cloud_private_vs_public

D’una banda, podem triar solucions de cloud privat: aquest pot ser el primer pas per a les organitzacions que actualment compten amb tota la infraestructura on-premise ja que, en general, és una qüestió de traslladar les càrregues de treball a un entorn Cloud al qual s’accedeix mitjançant una VPN, de manera que l’accés és segur des de la xarxa de l’organització. Podem considerar-ho molt semblant a un hosting però on estem pagant per l’ús dels serveis i guanyem en flexibilitat i agilitat alhora que ens despreocupem de l’obsolescència del maquinari. En aquest model de cloud se’ns garanteixen recursos dedicats, seguim mantenint un alt grau de control sobre la plataforma (que pot seguir sent administrada per nosaltres a gairebé tots els seus nivells) i facilitem la transició de l’equip tècnic perquè segueixen desenvolupant tasques molt similars a les dels seus entorns on-premise..

Una altra opció és decantar-nos per solucions de cloud públic: en aquest cas els grans proveïdors (Microsoft, Oracle, Amazon…) ens ofereixen una vasta gamma de serveis -des del proveïment de màquines a aplicacions empresarials com un ERP o un CRM- en un model que és accessible a través d’Internet i ens permeten una escalabilitat molt més ràpida i flexible. A més, dins del seu vast portafoli de solucions trobarem tota mena de tecnologies capdavanteres que ens permeten innovar amb un time to market molt baix.

Finalment, podem escollir una solució de cloud híbridque ens aporti el millor dels dos mons: poder disposar de entorns securitzats i accessibles de manera privada alhora que obtenim la elasticitat necessària per als nostres serveis públics. És a dir, una arquitectura més adaptable a les característiques particulars de les diferents càrregues de treball on podrem escollir els serveis que s’ajustin més a les necessitats del nostre negoci dels diferents players en joc.

Des d’ ABASTcreiem que tota offering Cloud ha de cobrir la possibilitat de construir qualsevol d’aquests models d’arquitectura i, per tant, el plantejament central sempre serà poder muntar arquitectures de Cloud híbrid, ja que si som capaços d’oferir aquest model els models públic i privat són simplement una qüestió de balanceig de les càrregues.

L’avantatge d’aquest enfocament és que podem, per exemple, fer una transició inicial al cloud privat amb un esforç relatiu (ja que podem reproduir força bé la mateixa arquitectura de màquines que tenim al nostre entorn on-premise) per, posteriorment, enriquir els nous sistemes amb iteracions que els vagin transformant a altres serveis de més valor afegit (PaaS o SaaS) de cloud públic. Aquesta estratègia ens sembla molt raonable per aconseguir els avantatges que ens aporta el Cloud en un curt termini de temps, però sense renunciar a aprofitar-nos de les tecnologies més capdavanteres que el cloud posa a la nostra disposició.

Sí que hem de ser conscients que una arquitectura híbrida comporta més complexitat en diferents aspectes i, a l’hora d’escollir una elecció d’aquestes característiques, hem de tenir en compte diferents aspectes rellevants:

  • En entorns híbrids, on cada servei pot estar ubicat en un proveïdor de Cloud diferent, la seva interconnexió és bàsica per garantir que els serveis es comportaran amb un rendiment adequat. És per això que les comunicacions entre els diferents proveïdors de Cloud en joc són molt rellevants: estan connectats entre ells? La connexió on-premise/cloud ens ofereix solucions per garantir una amplada de banda dedicada?
  • El control de costos es complica: la solució híbrida ens proveeix algun control centralitzat de costos que ens permeti veure el consum total de la nostra plataforma Cloud de manera que vegem el nivell de despesa d’una manera senzilla?
  • Existeix un nivell de seguretat empresàrial i homogeni entre els diferents proveïdors que conformen la solució de cloud híbrid?

Analitzant aquests aspectes de les propostes d’arquitectura Cloud que se’ns presentin, podrem escollir les que ens garanteixin una solució fiable, flexible i amb capacitat de creixement per a una transició al cloud segura i amb èxit.

#HybridCloudConnect, la plataforma híbrida multicloud d'ABAST

Sota les premisses explicades anteriorment, des d’ABAST hem intentat unir i interconnectar el millor del núvol privat i el núvol públic en una plataforma híbrida de cloud empresarial que hem batejat com #HybridCloudConnect.

Els nostres companys de camí per construir aquesta plataforma de solucions i serveis al núvol són Oracle, Microsoft, HPE i DXC Technology, amb els què ABAST manté una sòlida aliança des de fa anys i acredita un gran coneixement i experiència en les seves solucions.

Oracle Cloud i Microsoft Azure són la nostra aposta per a la part de cloud públic perquè, a diferència d’altres proveïdors cloud globals, no només tenen una oferta d’Infraestructura com a Servei (IaaS) potent i competitiva, sinó que també ofereixen una amplíssima varietat de solucions i serveis PaaS que faciliten la incorporació de les més modernes tecnologies a les empreses. A més, l’acord a què van arribar fa uns anys Microsoft i Oracle per interconnectar les seves plataformes cloud facilita la combinació de serveis dels dos proveïdors en una solució global integrada.

Per a la part de cloud privat, ABAST pot presumir de ser el primer Service Provider a Espanya de Cloud Privat d’HPE basat en HPE GreenLake, que ens ofereix l’elasticitat que necessitem, i la qualitat reconeguda de les solucions d’infraestructura de HPE, per poder dissenyar solucions de núvol privat a mida de les necessitats dels nostres clients abstraient-nos de limitacions tecnològiques i plataforma. Aquesta plataforma de cloud privat que hem implantat ens permet una gran personalització de l’arquitectura i la flexibilitat del procés de T&T, i tot això en un entorn local ubicat a Barcelona que ens permet facilitar el compliment de les regulacions nacionals i europees de tractament de dades.

Per a aquelles organitzacions que requereixin un entorn de cloud privat virtual que s’estengui a diferents països o continents, o que necessitin uns nivells de molt, molt alta disponibilitat per a les seves aplicacions crítiques, comptem amb l’oferta de Virtual Private Cloud de DXC Technology, dels que som l’únic partner autoritzat a Espanya.

La combinació d´aquestes quatre plataformes amb la connectivitat que les uneix i els serveis de transformació i administració de ABAST forma la nostra solució de núvol empresarial #HybridCloudConnect.

El nostre compromís amb les organitzacions, i per això destaquem sempre el concepte de cloud empresarial, és oferir uns SLAs de rendiment, disponibilitat i seguretat que garanteixin el funcionament correcte dels serveis TI que suporten els processos de negoci, alhora que proporcionem l’agilitat, escalabilitat, flexibilitat i senzillesa de gestió que s’exigeixen a les modernes plataformes de TI per fer front a la competitivitat i variabilitat dels mercats.

Últims posts publicats al Blog d'ABAST

Phishing, una amenaça creixent: Estratègies Essencials de Ciberseguretat

En un escenari on la digitalització dels serveis i processos de les entitats és predominant, el phishing s'ha convertit en una de les tàctiques més…
Leer más

Com modernitzar la teva arquitectura de Business Intelligence amb Data Lakehouse

Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse… Avui dia els nostres diccionaris evolucionen d'una manera vertiginosa i moltes vegades no tenim temps per entendre els nous…
Leer más

IA i Ciberseguretat: avantatges i amenaces

La Intel·ligència Artificial (IA) i la ciberseguretat han esdevingut protagonistes en el panorama digital actual i en aquest article explorem com la IA està transformant…
Leer más

Registration

Forgotten Password?