ASPY transforma les seves TI cap a un model en el núvol amb ABAST

Notícies

ASPY transforma les seves TI cap a un model en el núvol amb ABAST

18 de gener de 2018

ASPY Prevenció ha confiat en ABAST per abordar la transformació del seu entorn TI cap a un model de cloud híbrid que proporciona major flexibilitat i una important reducció de costos. Un projecte complex perquè partia d’un entorn distribuït molt heterogeni, amb un gran nombre d’aplicacions heretades, en què a més es va abordar la migració cap a un model d’escriptoris virtuals per als més de 2000 usuaris de l’organització. Després de la migració de la seva infraestructura TI al cloud empresarial de ABAST, ASPY Prevenció compta ara amb un entorn molt més flexible i modern, gràcies al qual el seu Departament de TI pot respondre ràpidament l’evolució de les necessitats del seu negoci i actuar com a motor de la innovació en l’organització. En termes de cost total de propietat, la reducció de costos durant els tres primers anys gràcies a la transformació al nou model cloud en relació a l’escenari antic s’estima en 3.130.000 d’euros.

Registration

Forgotten Password?