Virtualitzant amb VMware

Virtualització de servidors, escriptoris i aplicacions

Com a VMware Partner Enterprise Solution Provider, ABAST proporciona als seus clients les solucions i serveis necessaris per obtenir tot el valor de la virtualització com a model de computació més ràpid i amb menys risc. Oferim tant serveis d’assessoria / consultoria com d’instal·lació i configuració de les solucions per a les seves necessitats de virtualització de servidors, escriptoris o aplicacions.

Projectes de virtualització de Data Center

Consolidació de servidors

Proporciona major control i flexibilitat del Data Center i reducció de costos en millorar l’aprofitament dels recursos dels servidors físics. Gestió de la infraestructura virtual des d’un únic punt i automatització de la infraestructura virtual per optimitzar el rendiment. Productes: VMware vSphere, vCenter.

Gestió de la virtualització

Elimina la complexitat de gestió augmentant l’eficàcia operativa, l’agilitat en la prestació de serveis i minimitzant els riscos empresarials. Pot incloure l’automatització sense contacte, garantia de servei basada en polítiques i la gestió i interoperabilitat de serveis cloud. Productes: VMware vSphere, vCenter, VMware Cloud director.

Continuïtat del negoci

Solucions que permeten eliminar interrupcions del servei (programades o imprevistes), garantir la protecció de les dades, proporcionar alta disponibilitat i recuperació davant desastres. Productes: VMware vSphere, vCenter Site Recovery Manager.

Oficines remotes i sucursals

Per al control i gestió remota de servidors i desktops. Simplifica la gestió IT i l’aprovisionament de sistemes remots. Proporciona alta disponibilitat i recuperació ràpida davant desastres, i redueix els costos en HW per a servidors i desktops. Productes: VMware vSphere, vCenter i VMware Horizon Suite.

Serveis d’ABAST per virtualització del datacenter

En base a la nostra experiència en projectes de virtualització i al nostre coneixement en “best practices” i metodologies li oferim els nostres serveis d’assessoria / consultoria per ajudar a:

 • Planificar i dissenyar una infraestructura virtual que satisfaci les seves necessitats de consolidació de servidors.
 • Realitzar la implementació utilitzant metodologies provades d’estalvi en costos.
 • Automatitzar l’execució de plans de recuperació davant desastres per a entorns virtuals.
 • Crear una instal·lació de prova de concepte in situ.
 • Auditories d’entorn virtual i recomanacions segons Best Practices.

Li oferim també serveis d’instal·lació i configuració:

 • Instal·lació de plataforma hardware i configuració de l’entorn de virtualització de servidors.
 • Implementació de l’entorn de gestió.
 • Instal·lació i configuració de les eines per a garantir la continuïtat de negoci i recuperació davant desastres.

Projectes de virtualització d’escriptoris (VDI)

Escriptoris com a servei gestionat:

Accés flexible a usuaris mentre que el departament de TI té més control sobre els equips d’escriptori, aplicacions i dades. Aquestes solucions permeten optimitzar la gestió i el desplegament d’escriptoris i aplicacions, continuïtat del negoci i solucions de recuperació davant desastres a l’escriptori, i complir amb les directrius de reglamentació i major nivell de servei per a la reducció de crides d’escriptori. Productes: VMware Horizon Suite.

Migració a Windows 10

Transició a Windows 10 actualitzant una imatge d’escriptori mestra sense que afecti a la configuració ni a les dades de l’usuari (virtualització d’aplicacions; actualització d’imatge; còpia d’arxius). Es realitza la virtualització d’aplicacions d’escriptori amb VMware Horizon Mirage per construir en la compatibilitat i la virtualització d’escriptoris amb VMware Horizon View per a la gestió centralitzada de l’entorn d’usuari. Productes: VMware Horizon Mirage i VMware Horizon View.

Oficines remotes i sucursals

Distribució d’escriptoris com a servei gestionat a oficines remotes per proporcionar un accés remot segur. Proporciona alt rendiment per a desktop a través de la LAN i WAN mitjançant VMware Horizon View amb PCoIP. Simplifica la gestió del desktop i accelera l’aprovisionament d’escriptoris remots. Continuïtat del negoci i solucions de recuperació davant desastres a l’escriptori. Reducció del cost d’escriptori i les trucades help-desk. Productes: VMware Horizon View.

Serveis d’ABAST per a projectes VDI

Li oferim els nostres serveis d’assessoria / consultoria per ajudar a:

 • Dimensionament i disseny apropiats per saber com implementar i administrar els escriptoris virtuals a fi d’utilitzar amb eficàcia els recursos de computing del datacenter.
 • Millorar la seguretat de les dades i proporcionar un entorn de computing segur.
 • Proporcionar un accés més eficaç a les aplicacions empresarials clau del datacenter.
 • Crear processos d’aprovisionament repetibles i eficaços per a escriptoris virtuals.
 • Gestionar i mantenir el control sobre els recursos d’escriptoris virtuals; per exemple, mitjançant la gestió de sessions i polítiques.

Li oferim també serveis d’instal·lació i configuració:

 • Instal·lació i configuració d’eines per a la virtualització i gestió d’escriptoris.
 • Serveis de migració de sistema operatiu per a entorns d’escriptoris virtuals.
 • Instal·lació i configuració d’eines per a la virtualització, el control i gestió remota de servidors i desktops.

Projectes de virtualització d’aplicacions

Virtualització de Microsoft Exchange

S’obté un rendiment superior al nadiu, permet consolidar múltiples funcions de servidor d’Exchange i bústies per reduir la petjada de la infraestructura, i maximitzar la disponibilitat d’Exchange sense la complexitat del clustering de Microsoft. Re-escalat de la infraestructura d’Exchange i escalat dinàmic de bústies.

Virtualització de SQL Server

Aconsegueix una reducció de costos HW i SW de més d’un 50% i consolidar la infraestructura de SQL 4x a 20x. Acceleració del cicle de vida de l’aplicació i millora el QoS consolidant els SQL servers al cloud privat de VMware.

Virtualització d’Oracle

Virtualització d’aplicacions Oracle, middleware i bases de dades i escalar dinàmicament per assegurar nivells de servei i simplificar l’entorn d’IT.

Virtualizació de SAP

Permet accelerar els seus cicles d’actualització. SAP i VMware es combinen per crear sistemes d’automatització de processos de negoci. L’agilitat aportada per SAP NetWeaver enhancement packages necessita la tecnologia de VMware per aconseguir el tipus de xarxa transparent i eficient dels processos relacionats entre si.

Solucions i serveis de l'àrea de Sistemes

Simplifica i aconsegueix més agilitat amb les solucions de HCI Intel·ligent d'HPE
HPE Alletra
HPE GreenLake
HPE Nimble Storage dHCI
HPE SimpliVity
Solucions de supercomputació (HPC) i Intel·ligència Artificial (AI) d'HPE
Oracle Exadata
Oracle Database Appliance (ODA)
HPE Primera. L'emmagatzematge més intel·ligent del món
Modernització del centre de dades amb HPE Synergy
TecnologIa hiperconvergent HPE per VDI
Entorns HPC
HPE Nimble Storage
HPE Product Portfolio
Emmagatzematge HPE 3PAR

Relacionat amb VMware

Webinar: Canvis al portfoli i model de llicenciament de VMware amb Broadcom
Webinar: Resum novetats del VMware Explore 2023
Webinar: Resum novetats del VMware Explore 2023
Metro de Madrid renova la seva infraestructura de virtualització amb tecnologia HPE
Sportium renova el seu entorn de backup amb solucions de protecció de dades de Dell Technologies
Grup MGA modernitza la seva infraestructura IT de la mà d'ABAST
VMware anuncia la fi de suport de totes les seves versions 5.x
VMware Select Partner
ABAST News - Febrer 2009
ABAST News - Maig 2007

Registration

Forgotten Password?