Entorns HPC

High Performance Computing

Som conscients que cada vegada és més important el tractament de grans quantitats de dades sobretot en àrees científiques i últimament també en sectors empresarials i comercials per a la seva anàlisi i tractament. A l’actualitat, els requeriments en el tractament dels problemes científics així com l’anàlisi i gestió de dades empresarials complexes requereixen d’una infraestructura adequada per gestionar aquestes grans quantitats de dades. Una de les solucions per abordar aquests temes són les arquitectures basades en entorns HPC (High Performance Computing).

High Performance computing (HPC)

Les solucions HPC permeten gestionar una gran quantitat de dades mitjançant tècniques de programació específiques basades en la divisió dels càlculs en parts més petites i així executar instruccions en forma simultània en molts equips alhora.

Aquestes arquitectures d’HPC amb HW heterogeni i amb possibilitat de desplegar-les amb software de domini públic són l’opció més assequible per dotar l’usuari final de la potència de processament necessària per als seus problemes en el tractament de la dada.

Des de fa molt de temps, apostem per les instal·lacions d’aquests entorns HPC principalment en clients d’Educació i Investigació amb un ampli espectre de configuracions heterogènies adaptades als requeriments específics del client final. Ens avala una gran cartera de clients satisfets.

Tenim àmplia experiència en projectes HPC, i instal·lacions Openstack per Cloud privades així com solucions software d’emmagatzematge distribuït per a aquest tipus d’entorns com pot ser Lustre o Ceph.

Big data analytics 3

Arquitectura HPC

Els entorns HPC estan formats per un conjunt de servidors interconnectats entre si a través d’una xarxa d’alta velocitat i baixa latència.

Els nodes que composen el HPC poden ser de diferents tipus segons la funció que realitzen:

  • node d’administració i/o node d’inici de sessió, des d’on es gestionen els recursos de l’HPC i on els usuaris inicien sessió.
  • node de dades per a l’emmagatzematge i la transferència de les dades.
  • nodes de càlcul regulars on s’executen la majoria dels càlculs.
  • nodes de càlcul tipus Fat-Nodes amb gran quantitat de memòria.
  • nodes de GPU: en aquests nodes els càlculs es poden executar tant en nuclis de CPU com en les unitats de processament Gràfic o GPU.

Switches Infiniband per connectar tots els nodes per la xarxa d’alta velocitat. A entorns complexos cal configurar una estructura IB en mode FatTree amb el factor de bloqueig d’accés que es requereixi segons l’entorn del client

AbastSPI

AbastSPI (abans Servicios y Productos Informáticos S.A. i actualment AbastSPI, SA,). És una empresa de capital espanyol amb més de 25 anys d’experiència en el sector d’infraestructures de Tecnologies de la Informació, que des de sempre s’ha destacat per atendre amb gran proximitat a un ampli i heterogeni grup de clients en les àrees d’Universitat, Govern i Empreses de tota Espanya. Ens avala una base instal·lada superior a les 8.000 unitats en més de 400 clients d’Universitat, Govern i Empreses.

El 10 de maig de 2019 Servicios y Productos Informáticos S.A. va ser adquirida per Abast Systems & Solutions S.L. Amb aquesta transacció SPI va passar a formar part del grup ABAST, una unió que ajudava a consolidar a ABAST com un dels integradors més sòlids i competitius de mercat TIC espanyol. AbastSPI aporta una gran experiència i coneixements en entorns de High Performance Computing (HPC), Sistemes SPARC Solaris d’Oracle i bases de dades de codi obert MySQL.

Solucions i serveis de l'àrea de Sistemes

Simplifica i aconsegueix més agilitat amb les solucions de HCI Intel·ligent d'HPE
HPE Alletra
HPE GreenLake
HPE Nimble Storage dHCI
HPE SimpliVity
Solucions de supercomputació (HPC) i Intel·ligència Artificial (AI) d'HPE
Oracle Exadata
Oracle Database Appliance (ODA)
HPE Primera. L'emmagatzematge més intel·ligent del món
Modernització del centre de dades amb HPE Synergy
TecnologIa hiperconvergent HPE per VDI
Entorns HPC
HPE Nimble Storage
HPE Product Portfolio
Emmagatzematge HPE 3PAR

Casos d'èxit Sistemes / Emmagatzematge / Networking

DEXEUS DONA administra les seves dades no estructurades mitjançant la plataforma HPE + QUMULO
Metro de Madrid renova la seva infraestructura de virtualització
Sportium renova el seu entorn de backup amb solucions de protecció de dades de Dell EMC
MGA es modernitza amb un entorn d'IT híbrid de la mà d'ABAST
El grup HOLA millora la seva xarxa i optimitza el servei

Altres temes relacionats

Webinar: Canvis al portfoli i model de llicenciament de VMware amb Broadcom
Fent el pas cap a una arquitectura de xarxa amb seguretat integrada. Nova generació de switches per a data center de HPE Aruba.
Webinar: Resum novetats del VMware Explore 2023
Webinar: Donant el pas cap a una arquitectura de xarxa amb seguretat integrada. Nova generació de switxos per a data center d'HPE Aruba
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Webinar: Plataformes de núvol privat basades en HPE GreenLake
Transformació de l'Emmagatzematge i la Gestió de les Dades amb HPE GreenLake
Transformació de l'Emmagatzematge i la Gestió de les Dades amb HPE GreenLake
ABAST PLATFORM DAY 2023

Registration

Forgotten Password?