Cas d'èxit

El grup HOLA millora la seva xarxa i optimitza el servei

Hola S.A. és una empresa familiar que opera en el sector de mitjans de comunicació, amb aproximadament 150 empleats i el negoci principal és l’edició de les revistes HOLA! i ¡HELLO! En els últims anys ha experimentat una significativa expansió internacional, alhora que un fort creixement en les seves activitats en línia. Aquesta expansió i els canvis en el model tradicional del negoci van provocar que el creixement dels sistemes informàtics es produís d’una forma desordenada, a remolc de les necessitats del negoci. Per optimitzar la seva infraestructura de cara a el futur van decidir confiar en ABAST i en la tecnologia d’HP Networking, StoneGate i Radware.

Situació inicial

El grup Hola S.A. es troba immers en un profund pla de modernització. La seva expansió internacional i l’evolució del seu model de negoci van portar associats un ràpid i important creixement dels seus sistemes informàtics, però es va arribar a una situació en què aquest creixement es veia limitat per les característiques de la seva estructura de comunicacions i centre de dades.

La seu del seu CPD, que dotava de servei a diverses seus de l’empresa, es trobava en un lloc poc adequat tant a nivell d’instal·lacions com de serveis generals. Això repercutia i dificultava l’evolució de les necessitats que el negoci començava a demanar tals com la immediatesa en la resposta, disponibilitat 24h…

L’empresa va escollir ABAST per la seva implicació en el projecte des del primer moment i la seva capacitat per proposar solucions que s’adaptessin als diversos problemes que van sorgir durant el desenvolupament de la mateixa. El seu elevat coneixement de les diferents solucions va ser clau a l’hora de decantar-se per els seus serveis.

El projecte

ABAST va proposar a Hola.com un pla de redisseny de la seva solució de servei actual que plantejava la pròpia segmentació de xarxa i els fluxos de comunicació entre els mateixos.

Es va plantejar un canvi d’arquitectura en 3 fases.

La primera fase va ser el trasllat físic dels servidors CPD a un Housing mantenint tots els elements de la xarxa.

La segona fase va consistir en un canvi en l’arquitectura de xarxa, fent que el nou CPD es convertís en el centre de l’arquitectura a través de la qual es connecten les diferents seus.

Amb aquest canvi es buscaven dos objectius fonamentals. D’una banda garantir la disponibilitat 24×7 tant de serveis a socis internacionals com de les versions en línia, cada vegada amb més volum d’audiència i amb més força dins del negoci.

D’altra banda es busca dotar de majors nivells de seguretat a la xarxa en la qual operen aquests nous serveis. A l’anterior arquitectura la part pública de la web i les eines d’edició dels periodistes es trobaven a la mateixa xarxa, amb els riscos per a la seguretat que això comportava. Ara es creen diferents segments de xarxa en funció de la criticitat i sensibilitat dels diferents serveis.

Per a aquesta nova configuració de la xarxa es va optar per una solució basada en switxos HP Networking amb redundància, tant per a l’entorn LAN com per a l’entorn DMZ, i en appliances Firewall/VPN d’StoneGate.

El principal repte en aquest moment del projecte va ser que el servei web no podia deixar de funcionar en cap moment i que el canvi d’arquitectura havia de ser totalment transparent als usuaris i no afectar l’activitat diària de l’empresa.

La tercera i última fase es va fonamentar en la millora de la infraestructura de les comunicacions existents. Es va proposar una nova solució de balanceig i optimització del servei en alta disponibilitat que pogués operar en diferents segments de la xarxa a efectes de poder escalar millor tant els serveis externs com interns. Aquesta solució permet activar per Hola.com serveis d’acceleració que permeten millorar ostensiblement el servei.

En aquest cas es va utilitzar la tecnologia Radware AppDirector amb la possibilitat d’escalar verticalment en rendiment.

Es va triar Radware AppDirector per les seves característiques de:

  • Alta disponibilitat actiu-actiu.
  • Fort capacitat de segmentació de xarxa sense perjudici en la seguretat.
  • Millora de l’entorn gràfic de gestió i facilitat de configuració de granges, servidors i serveis.
  • Senzillesa en la creació de granges i serveis.
  • Gestió i configuració de polítiques de nivell 4: millor maneig per publicar IPs virtuals.
  • Centralització de certificats SSL, facilitant l’actualització i la descàrrega.
  • Gestió i configuració de polítiques de nivell 7: redireccions i avaluació de cookies segons el seu valor.
  • Versatilitat, gran nombre d’opcions de configuració per poder escalar en un futur.

Beneficis i conclusions

La solució de balanceig de càrrega permet afegir redundància, tolerància a les fallades i escalabilitat als serveis de xarxa amb més facilitat. A més li permetrà a un grup de servidors distribuir peticions intel·ligentment amb un major aprofitament dels seus recursos, eliminant colls d’ampolla i reduint temps d’inactivitat.

D’altra banda, la introducció d’un balanç de càrrega proporciona acceleració en les aplicacions web i basades en SSL per a tots els usuaris finals. Les tecnologies d’acceleració inclouen descàrrega SSL, compressió Web, caching, optimització TCP, etc.

El director d’Operacions Digitals del Grup Hola, Javier Esteve, valora especialment la capacitat d’Abast per aportar solucions o demanar-les al fabricant davant de situacions no previstes en les especificacions inicials del projecte. “Per a nosaltres és fonamental que els nostres proveïdors es converteixin realment en socis i s’impliquin completament amb nosaltres en els projectes que emprenem i amb ABAST hem sentit realment aquesta implicació durant tot el desenvolupament del projecte”, declara.

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cablejat estructurat
Infraestructura de xarxes i comunicacions
Optimització del servei
Solucions de comunicació empresarial
Solucions de Networking Aruba

Registration

Forgotten Password?