Fortiweb – Web Application Firewall

Fortiweb, la família de solucions WAF de Fortinet, ofereixen protecció multicapa per a les aplicacions web i XML i altres funcionalitats addicionals com balanceig de càrrega que li permetran millorar la seguretat i el rendiment de les seves aplicacions.

Des d'ABAST, com a Gold Partner de Fortinet, el podem assessorar sobre els models més adequats per a les seves necessitats i oferir-li els serveis necessaris per a la seva implantació.

Protecció per a aplicacions web

La família FortiWeb de tallafocs per a aplicacions web brinda protecció especialitzada multicapa contra les amenaces a què es veuen exposades empreses de totes les mides, proveïdors de serveis d’aplicacions i proveïdors SaaS. Gràcies a la combinació de capacitats de tallafocs tant per a aplicacions web com XML en una sola plataforma, FortiWeb permet a les empreses protegir-se dels atacs al nivell d’aplicació dirigits contra la infraestructura de les aplicacions i els serveis web.

El tallafocs integrat d’aplicacions web i XML FortiWeb protegeix les aplicacions web i les dades a Internet enfront dels atacs i la pèrdua de dades. Mitjançant l’ús de tècniques avançades per oferir protecció bidireccional contra les amenaces més sofisticades - com injecció de SQL i el Cross-Site Scripting - les plataformes FortiWeb prevenen el robatori d’identitats, el frau financer i l’espionatge industrial.

Mesura del compliment de polítiques

FortiWeb fa possible el mesurament de compliment de polítiques, com el marc regulador de la Norma de la Seguretat de les Dades de la Indústria de les Targetes de Pagament (DSS de la PCI), a través d’eines d’informes adaptables i preconfigurades. FortiWeb ofereix la tecnologia necessària per supervisar i fer complir les regulacions públiques, així com les millors pràctiques de la indústria i les polítiques internes.

La família FortiWeb redueix dràsticament el temps necessari per a protegir les dades subjectes a regulació presents a Internet i facilita afrontar els desafiaments associats amb l’aplicació de polítiques i el compliment de les normatives. Aquests dispositius compten a més amb un motor intel·ligent de balanceig de càrrega que permet distribuir el trànsit i redirigir els continguts entre múltiples servidors web. Aquesta funcionalitat incrementa el rendiment de les aplicacions, millora la utilització de recursos i l’estabilitat de les aplicacions a la vegada que redueix els temps de resposta dels servidors.

Acceleració de desplegament i reducció de costos

FortiWeb redueix significativament els costos de desplegament en consolidar els tallafocs d’aplicacions web, els filtres de XML, l’acceleració del trànsit web i el balanceig de tràfic de les aplicacions en un sol dispositiu sense preus per usuari. Es tracta d’una plataforma de seguretat d’aplicacions integrada i econòmica per a qualsevol empresa mitjana o gran.

img_fortiweb_01