DaaS – Virtual Desktops

Solució empresarial d'escriptoris virtuals

Las soluciones Desktop as a Service (DaaS) ofrecen múltiples ventajas tanto para los usuarios, que pueden acceder a su escritorio siempre actualizado desde cualquier dispositivo y lugar, como para el departamento de TI, para el que simplifica la gestión y mejora el control.

ABAST ofrece una plataforma de escritorios virtuales basada en tecnología Flexxible y alojada en el entorno de nube empresarial de Hewlett Packard Enterprise (HPE Helion VPC), que ofrece los mayores niveles de rendimiento, seguridad y disponibilidad.

ABAST DaaS – Escriptoris virtuals
Conceptes principals

img_conceptos_daas_01

Infraestructura en el núvol

 • Servidors, xarxes i tallafocs virtual
 • Escriptoris virtuals independents (VDI)
 • Alta Disponibilitat
 • Dades allotjats en un CPD d’alta seguretat
img_conceptos_daas_02

Sobre la base d’un escriptori Windows

 • Temps d’aprenentatge: 0
 • Escriptori virtual professional
 • Aplicacions individuals i corporatives
 • Documents propis i compartits
 • Perfil propi per a cada usuari
img_conceptos_daas_03

Millor informàtica per a l’empresa

 • Màxima seguretat informàtica
 • Equips actualitzats
 • Sistemes operatius al dia
 • Pagament per ús
 • Gestió àgil i eficient de la informàtica

Avantatges d’una solució DaaS

img_ventajas_daas_01b

Seguretat Extrema

 • Alta disponibilitat en el CPD d’alta seguretat.
 • Back-ups automàtics.
 • Les dades viatgen encriptades sense necessitat de VPN.
 • La informació no es perd en cas de robatori o pèrdua del dispositiu.
 • Antivirus i Firewall inclosos en el servei.
img_ventajas_daas_02b

Informàtica sempre actualitzada

 • Infraestructura virtual i SO inclosos.
 • Actualitzacions i pegats de SO, antivirus i aplicacions d’escriptori.
 • Lloc de treball de l’usuari final sempre al dia i amb un rendiment òptim.
 • Disminució de les incidències.
img_ventajas_daas_03b

Movilitat Total

 • Accés a totes les aplicacions i documents des de qualsevol dispositiu i lloc.
 • Amb connexió bàsica a internet (3G, ADSL …).
 • Experiència d’usuari unificada i alt rendiment per a treballar en temps real.
 • Tots els professionals en xarxa.

img_ventajas_daas_04b

Flexibilitat

 • Permet la incorporació de noves seus o nous usuaris de forma gairebé immediata.
 • Recursos adaptables per ajustar-se a les necessitats de l’organització.
 • Gran escalabilitat sense estar condicionat per la infraestructura informàtica.
img_ventajas_daas_05b

Control informàtic

 • Unifica la gestió general de la informàtica.
 • Redueix les incidències fins a un 70%.
 • Escriptoris personalitzables. Desplegament de plantilles, sense límit d’espai ni temps.
 • Control de perifèrics.
img_ventajas_daas_06b

Sense inversió, pagament per ús

 • OPEX vs CAPEX.
 • Despeses d’explotació alineats amb les exigències canviants de l’organització.

Prioritat dels beneficis segons les necessitats de l’organització

img_prioridades_daas

ABAST DaaS – Característiques del servei

Exemple escriptori tipus

DaaS amb Windows 7/8/10, 100 GB de disc local, 1700 IOPS per màquina, accés
segur des de qualsevol lloc i multidispositiu.
Consum de connexió de 50Kbps per usuari.

icona_abast_daas
 • Equip en alta disponibilitat: SLA 99,9%
 • Llicències: Citrix i Windows incloses
 • Antivirus: inclòs
 • Sistema de back-up inclòs: de les màquines i dels documents. Còpia redundada de les dades en un segon CPD
 • Xifrat SSL
 • Firewall: perimetral i individual per client inclosos
 • Impressió: solucionat, inclòs tablets i thin clients.
 • Escàner: configurat amb l’entorn
 • Data center: Diversos data centers a Barcelona i Madrid
 • Amples de banda de connexió al Data Center: 10 Gbps
img_esquema_servicio_daas_abast
DaaS - Desktop as a Service

Una solució a la mida de les seves necessitats

L’estandardització ofereix avantatges en certs escenaris, però en ABAST estem convençuts que en un entorn empresarial és preferible una solució ad hoc que permeti adaptar al que cada organització necessita i espera aconseguir en abordar un projecte de transformació d’aquestes característiques.

Una solució d’escriptoris virtuals requereix una arquitectura complexa, de manera que abans de la seva posada en marxa serà necessari realitzar un disseny correcte i una fase prèvia en què establim clarament les especificacions i prestacions que exigirem de la plataforma. Haurem respondre respostes com: Quin rendiment esperem? Quina tecnologia d’escriptori volem utilitzar? Anem a implantar pools, escriptoris personals o tots dos? ¿Amb quins dispositius van a accedir els usuaris? Necessitem connectar usuaris d’oficines remotes? Volem donar accés a través de xarxes mòbils? etc.

DaaS - Escritorios virtuales

Al mercat hi ha propostes de VDI/DaaS que no aborden la problemàtica de cada client amb el rigor necessari, a les que no es parla de l’arquitectura, els components software o els requisits funcionals. La posterior posada en marxa d’aquestes solucions “pobrament” dissenyades frustren l’equip d’IT responsable del seu funcionament, ja que no es recullen tots els beneficis que l’arquitectura podria proporcionar. L’aproximació de ABAST és proveir una solució dies provada, segura i rendible, però adaptada als requeriments de cada client per assegurar que aquest obté les millors prestacions i tots els avantatges esperades de la virtualització d’escriptoris.

cap_abast_hybrid_multicloud_4

Núvol híbrid multicloud


Des d'ABAST oferim una completa col·lecció de serveis de núvol públic i núvol privat integrant els serveis d'alguns principals proveïdors de cloud empresarial, com Oracle, Microsoft o DXC Technology, amb serveis propis en el núvol i disseny de núvols privats sobre tecnologies i arquitectures estàndard (VMware, Openstack ...).

Leer más  >