Cas d'èxit

SERHS Distribució migra el seu entorn TI a un model de núvol híbrid

 • Home
 • Case Studies
 • SERHS Distribució migra el seu entorn TI a un model de núvol híbrid

SERHS Distribució, líder a Espanya en serveis de distribució al sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), ha migrat les seves infraestructures TI al cloud per poder comptar amb una plataforma moderna i flexible que li permeti fer front als exigents requeriments del seu negoci. Per a això ha comptat amb ABAST, que ha implementat diferents solucions i serveis englobats dins de la seva proposta de Núvol Híbrid Multicloud, entre els quals s’inclouen serveis de cloud privat virtual de DXC Technology i de núvol públic Microsoft Azure.

Situació inicial i objectius del projecte

SERHS, amb 2500 empleats i més de 450m € de facturació, està considerat com el primer grup turístic de Catalunya i s’ha especialitzat en productes i serveis per al sector de l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats. Compta amb diverses divisions de negoci, sent la més important la de SERHS Distribució que representa un 40% del negoci total del grup. SERHS Distribució porta 40 anys prestant serveis i s’ha convertit en el principal distribuïdor del canal HORECA a Espanya, amb aliances amb marques líders de reconegut prestigi com Coca-Cola, Damm, Granini, Juver, Lactalis, Cacaolat, Nestlé…

Els responsables de TI de Sehrs Distribució es van plantejar un canvi de model que els permetés fer front als diferents reptes que suposaven els requeriments i característiques específiques del seu negoci.

D’una banda, la distribució de begudes i aliments és un sector amb una alta estacionalitat, el que representava un augment de les càrregues de treball coincidint amb campanyes d’estiu, Nadal, etc. Per això era necessari que el model d’infraestructura TI fos més dinàmic i flexible i oferís uns temps d’aprovisionament molt curts.

De l’altra, cal tenir en compte que els seus serveis són crítics perquè són part essencial de la cadena de subministrament de milers de petits negocis que depenen d’ells en el seu dia a dia. Això fa imprescindible que la infraestructura TI sigui totalment fiable i segura, i proporcioni alta disponibilitat per a les aplicacions i serveis més crítics.

A més, SERHS Distribució compta amb nombrosos centres de distribució distribuïts per tot l’arc mediterrani, de manera que un altre repte era poder oferir la mateixa qualitat dels serveis TI als usuaris de totes les ubicacions, així com també als usuaris mòbils.

Finalment, calia buscar la manera de modernitzar les TI per afrontar aquests reptes sense incrementar el pressupost, per seguir alineats amb els objectius de contenció o reducció de despeses de la companyia.

Tot això va portar als responsables de TI de SERHS Distribució plantejar-se la migració de les seves infraestructures TI al núvol.

La solució

Després d’avaluar diferents propostes i proveïdors, SERHS Distribució va escollir l’opció presentada per ABAST, que va plantejar una transformació cap a un model de núvol híbrid format per diferents peces:

   • IaaS de nivell entrerprise sobre plataforma HP Helion VPC (actualment Virtual Private Cloud d’DXC Technology) per a totes les aplicacions i serveis corporatius
   • Solució VDI / Daas (Desktop as a Service) d’ABAST per proporcionar escriptoris virtuals a tots els usuaris i garantir el bon funcionament de les aplicacions
   • IaaS sobre cloud públic Microsoft Azure per a entorns de desenvolupament i test (implementat en una 2ªFASE).
   • Serveis d’ABAST: Projecte de Transició i Transformació (T & T) + Serveis Gestionats d’administració 24/7 i consultoria

Vegem-les amb més detall.

Entorn de producció en VPC de DXC Technology

Els sistemes i aplicacions de l’entorn TI de producció de SERHS Distribució es van migrar a un entorn de núvol privat virtual d’HPE Enterprise Services, ara DXC Technology després de l’escissió d’aquesta divisió de serveis de Hewlett Packard Enterprise i la seva fusió amb CSC. Aquesta plataforma ofereix serveis IaaS en dos nodes geoclusteritzats situats a Espanya, el que proporciona màxims nivells de fiabilitat i una disponibilitat de fins al 99,999%.

En el cas de SERHS, sobre aquesta plataforma s’han definit diferents models segons la criticitat dels serveis:

   • Aplicacions més crítiques: Alta Disponibilitat (HA) en un entorn replicat amb configuració actiu-actiu. RTO <1 minut
   • Criticitat mitjana: sistemes replicats en configuració actiu-passiu. RTO aprox. 4h
   • Baixa criticitat: només replicació / backup de dades. RTO aprox. 24h

Aquest model els permet també tenir configurades màquines adormides que es poden activar ràpidament per fer front a les seves necessitats estacionàries, així com la possibilitat d’aprovisionar noves màquines de forma bastant ràpida si hi hagués un cas en què l’alta demanda finalment superés les previsions.

Solució VDI / DaaS d’ABAST

Gràcies a aquesta solució es proporcionen, de forma centralitzada, escriptoris virtuals ja configurats a més de 300 treballadors distribuïts en més de 14 centres de distribució repartits per Catalunya i la Comunitat Valenciana.

La infraestructura d’escriptoris virtuals al cloud híbrid d’ABAST està connectada amb línies d’alta velocitat als servidors virtuals de SERHS al VPC de DXC Technology, el que permet garantir que les aplicacions s’executin amb un bon rendiment.

A més, aquesta solució d’escriptoris virtuals consumeix un ample de banda molt baix en les comunicacions amb els endpoints. Això comporta com avantatge un estalvi en les comunicacions, ja que al no requerir grans amples de banda poden utilitzar línies d’accés a internet estàndard, i això al mateix temps garanteix que es pugui proporcionar el mateix nivell de servei als usuaris de tots els centres, inclosos els que per geografia no tenien accés a línies de fibra d’alta velocitat, i usuaris en mobilitat.

Entorns de desenvolupament i test sobre Microsoft Azure

L’estalvi en els costos després de la migració de l’entorn de producció al cloud ha permès també dedicar part del pressupost a nous entorns de desenvolupament i test, que s’han posat en marxa sobre la plataforma de núvol públic Microsoft Azure. Aquests entorns estan separats dels de producció, però comunicats dins de la infraestructura híbrida multicloud d’ABAST, el que permet la possibilitat de traslladar de forma fàcil els desenvolupaments a producció.

Es va escollir en aquest cas la plataforma Azure perquè permet un aprovisionament molt ràpid de noves VM i altres serveis, té una gran flexibilitat, el pagament és mensual per consum i ofereix també una molt bona fiabilitat per a uns entorns que no tenen requeriments de HA.

Serveis d’ABAST

Els serveis són una part imprescindible del projecte i la gestió posterior. En aquest cas, ABAST va proporcionar serveis previs de consultoria i disseny de l’arquitectura, va realitzar el projecte de Transició i Transformació (T&T) i, un cop realitzada la migració, continua prestant serveis gestionats per garantir el bon funcionament dels serveis cloud.

En el projecte de T&T es va realitzar l’adequació d’algunes aplicacions i serveis TI perquè poguessin ser portats al núvol, i es va oferir consultoria i acompanyament en tota la migració.

Els serveis de gestió del cloud que presta actualment ABAST inclouen la monitorització i administració 24/7, la resposta a incidències i la consultoria per a la posada en marxa de nous serveis.

Beneficis

Gràcies a aquest projecte de transformació cap al cloud, SERHS Distribució ha aconseguit:

   • Transformar la seva infraestructura IT cap a un concepte de “facility”
   • Disposar d’un entorn molt més flexible que el que tenien abans, que els permet fer front als seus pics de servei estacionals.
   • Garantir alta disponibilitat per a les aplicacions més crítiques i RTOs baixos per a la resta
   • Tenir un control centralitzat sobre els escriptoris de tots els usuaris, i poder garantir a tots uns mateixos nivells de servei
   • Augmentar la flexibilitat, seguretat i escalabilitat de la plataforma sense inversions importants

Sobre SERHS Distribució

SERHS és una empresa líder i de referència, especialitzada en productes i serveis per a l’hostaleria, la restauració, les col·lectivitats i l’empresa. Compta amb més de 2.500 professionals i més de 40 anys d’història empresarial i compromís social, una forta presència a Catalunya i una activitat consolidada i en creixement que s’estén a tot l’arc mediterrani peninsular, Espanya, Europa i el Brasil. En total, ara per ara, integren SERHS 33 societats, agrupades en les diferents divisions operatives de negoci.

Les quatre divisions de negoci sobre les que s’estructura l’activitat empresarial de SERHS i que donen servei a més de 40.000 clients són SERHS Distribució, SERHS Turisme i Hotels, SERHS Food i SERHS Serveis. SERHS Distribució, amb més de 800 vehicles, 160 mil m2 de superfície d’emmagatzematge i una facturació anual de 185M€, és el distribuïdor més important del canal HORECA a Espanya.

Més informació a www.serhsdistribucio.com/es

ABAST – Àrea de Cloud i SSGG

L’àrea de Solucions Cloud d’ABAST proporciona Infraestructura i Plataforma com a Servei (IaaS / PaaS) i escriptoris virtuals (DaaS) sobre un entorn de núvol híbrid multicloud capaç d’oferir els més alts nivells de rendiment, continuïtat i seguretat, a més de serveis gestionats de monitorització, administració i suport.

Més informació a www.abast.es/cloud

Documents

Cas d'èxit SERHS DISTRIBUCIÓN (PDF)

Descarregui el fulletó en format PDF del cas d’èxit de transformació al cloud de SERHS Distribució

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cloud i Serveis Gestionats
BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)
Cloud
Cloud Privat Virtual (VPC)
Customer Service Chatbot
DaaS - Virtual Desktops
Gestió de Serveis Cloud
HP Converged Systems
IT Help Desk Chatbot
Microsoft Azure
Microsoft Office 365
Núvols Privats (Private Cloud)
Oracle Cloud
Oracle Cloud@Customer
Oracle Database Cloud Migration

Registration

Forgotten Password?