Oracle Database Cloud Migration

L'ajudem a migrar la seva base de dades Oracle al Cloud amb els nostres serveis especialitzats

La base de dades Oracle és una de les bases de dades que major fiabilitat donen i que garanteixen un alt nivell de robustesa. Una de les tendències tecnològiques de l’actualitat és ubicar els diferents sistemes en el Cloud, perseguint una major flexibilitat i la reducció dels costos d’administració.

Què li oferim?

Traspassar la seva base de dades Oracle en versió 12c a un entorn Cloud, de tal manera que pugui explotar les dades d’aquesta base de dades des del Cloud i anar substituint els seus entorns on-premise obsolets.

Els serveis que incorporem a aquesta solució són els següents:

  • Creació / Configuració del servei de DBaaS en dos entorns (Test i Producció)
  • Aplicació de l’últim PSU
  • Configuració de les polítiques de seguretat de xarxa
  • Configuració de les polítiques de backup del servei de base de dades
  • Migració de dades mitjançant eines RMAN o expdp / impdp per als dos entorns
  • Suport a les proves d’aplicacions
  • Documentació de l’entorn i dades de connexió per a les aplicacions
Opcionalment:
  • Configuració de les connexions del client mitjançant VPN (VPN as a Service)
  • Configuració de polítiques de backup d’entorns on-premise al Cloud.

Quins requeriments calen?

En tractar-se d’una solució basada en una plataforma Cloud no requereix fer cap instal·lació de software o hardware en els seus sistemes corporatius, el que simplifica en gran mesura l’adopció d’aquesta tecnologia. Només cal que proveeixi el detall de quines dades de la base de dades s’han extreure: quins esquemes i quina volumetria de dades.

Li portarà molt de temps tenir aquest servei en marxa?

El temps normal d’implantació d’aquest tipus de solucions oscil·la entre 2 i 4 setmanes, depenent del volum de dades a carregar en els entorns i del temps de proves necessari per part de les diferents aplicacions per validar que la base de dades és correcta (a major nombre d’aplicacions dependents i major complexitat de les mateixes, més temps haurà de dedicar-se a fer proves de validació per garantir una transició tranquil·la al Cloud).

Beneficis de la solució

Aquesta solució li permet anar traslladant les seves càrregues de base de dades al Cloud segons les seves necessitats. Això li pot permetre enfocar arquitectures orientades a microserveis, on cada aplicació disposi de la base de dades separada. És especialment útil per a aquelles bases de dades que han d’alimentar aplicacions que ja estan en el Cloud o sistemes més oberts al món exterior (per exemple, els portals), de manera que no hem de donar accés a la base de dades de l’ERP corporatiu des el món exterior.

Oracle Cloud Infraestructure

Oracle Cloud Infrastructure és una plataforma de núvol híbrid empresarial que combina la flexibilitat i utilitat del núvol públic amb el control de granular, la seguretat i la previsibilitat d’una infraestructura local per oferir serveis d’infraestructura d’alt rendiment, alta disponibilitat i rendibilitat.

Oracle Cloud Infraestructure ofereix diferents opcions de base de dades sota demanda perquè pugui escollir l’opció que més li interessi a la seva organització en funció de les seves càrregues de treball de base de dades. Podrà triar córrer les seves bases de dades en màquines virtuals, en maquinari dedicat (Bare Metall), en plataforma Oracle Exadata Cloud en el núvol d’Oracle o en aquesta mateixa plataforma Exadata Cloud però com a infraestructura local en les seves pròpies instal·lacions. Desplegament bases de dades Oracle de forma ràpida i senzilla en un entorn en el núvol amb un alt nivell de disponibilitat i beneficiï del rendiment del maquinari dedicat, de la fiabilitat RAC demostrada, de la seguretat de les dades i dels controls detallats.

Casos d'èxit

Santiveri migra els seus serveis TI al Cloud d'Oracle de la mà d'ABAST
Grup Piñero innova en la comunicació amb els seus clients mitjançant chatbots

Altres temes relacionats

ABAST amplia les seves certificacions a Serveis d'Oracle Cloud amb una Nova Expertise
Oracle EU Sovereign Cloud: una solució de núvol segura i flexible per a la Unió Europea i Espanya
Automatització i integració de processos de negoci amb Oracle Cloud
Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Proposta de valor i avantatges competitius
Núvol privat, núvol públic o núvol híbrid. Quin tipus de Cloud és millor per a la meva empresa?
SPOUG22 - Conferència Anual d'Usuaris d'Oracle a Espanya
Descubre las ventajas de Oracle Cloud vs. otros Clouds
Descobreix els avantatges d'Oracle Cloud vs. altres Clouds
Cloud + Intel·ligència Artificial: Innovació i competitivitat a l'entorn empresarial
La màgia d'Oracle Multitenant

Registration

Forgotten Password?