Cas d'èxit

Nou centre de Procés de Dades per MMT Seguros

L’empresa asseguradora MMT ha experimentat un creixement de negoci en els últims anys que el va portar a la necessitat de construir un nou CPD en les seves instal·lacions que cobrís els seus requeriments de disponibilitat i seguretat de la informació. Per dur a terme aquest projecte de data center, MMT va contractar els serveis d’ABAST per ser un proveïdor TIC reconegut i experimentat.

Vegi aquest cas d'èxit en vídeo

Situació inicial

MMT havia de reformar les seves instal·lacions a causa d’un creixement de l’empresa. Aquesta ampliació exigia un canvi en el seu CPD ja que el lloc en el qual es trobava l’anterior no disposava d’espai suficient per emmagatzemar els nous equips que havia d’instal·lar. A més calia millorar el subministrament elèctric atès que el seu antic CPD estava al límit de la càrrega que podia suportar. D’aquesta manera, van aprofitar les obres que s’estaven realitzant per construir un CPD amb més capacitat d’emmagatzematge, major potència i que complís les normes i recomanacions davant amenaces externes, garantint la seguretat de les seves dades i el bon funcionament de les seves xarxes d’ara endavant.

El projecte i les seves fases

  • El projecte es va iniciar amb la construcció de dues sales modulars de 8m2 i 10m2 amb panells de material hidròfug i ignífug altament segur.
  • Per a la climatització es va instal·lar un sistema d’aire condicionat d’alta precisió de 2x17Kw dimensionat per a 4 Racks.
  • A continuació es va instal·lar el quadre elèctric, dissenyat i construït de forma redundada, amb proteccions superinmunitzades amb possibilitat d’ampliació sense “aturada total”.
  • La protecció contra contingències en el subministrament elèctric està garantida gràcies a la instal·lació d’una solució de SAIs redundant i un grup electrogen. Els dos SAIs Socomec de 20 KVA prevenen problemes derivats de microtalls o pics de tensió i proporcionen una autonomia de 10′ que permet posar en marxa un grup electrogen per proveir a les instal·lacions en cas de tall d’energia elèctrica.
  • El sistema de protecció d’incendis està compost per sensors iònics instal·lats a terra, a mitja alçada i al sostre i un sistema d’extinció per gas FM200.
  • Per sota del terra tècnic es troba el cablejat utilitzat per a dades i energia, així com la conducció (tub de coure) per a l’aire condicionat. En el cablejat de dades s’ha fet servir una solució de sistema preconectado de coure.
  • Un sistema de sensors permet monitoritzar en temps real els paràmetres crítics del CPD i gestiona alarmes a través d’e-mail i SMS. A més es va instal·lar un sistema de vídeo IP per controlar l’interior de la sala.
  • La fase final va consistir en el trasllat tècnic dels sistemes TI a la seva nova ubicació.

DESTAQUEM... Disseny de CPD amb dues sales

Abast Systems va recomanar a MMT el disseny d’un CPD dividit en 2 sales. Una sala tècnica conté els SAI, el sistema de climatització, el sistema d’extinció d’incendis i el quadre elèctric, mentre que a la sala TI s’ubiquen els equips informàtics.

Es restringeix l’accés a les dues parts només al personal autoritzat per a cadascuna d’elles de manera que, per exemple, un tècnic de manteniment no té accés als equips TI. Això resulta especialment important quan la naturalesa de les dades exigeix el màxim nivell de protecció i confidencialitat.

Sobre MMT Seguros

La Mútua MMT Seguros Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija té la seu a Madrid i es va constituir el 1932. Ha estat des dels seus orígens una Mútua especialitzada en l’assegurança de l’Automòbil, comercialitzant en l’actualitat una gamma molt variada de productes.

Més informació a www.mmtseguros.com

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cablejat estructurat
Data Center
Monitorització de CPDs
Monitorització PUE
Rittal Micro Data Center
Serveis de Manteniment de Centres de Dades
Solucions de Networking Aruba

Registration

Forgotten Password?