Monitorització PUE

Conegui en temps real l'eficiència energètica del seu centre de dades amb ABAST PUE Analyzer

Aquesta solució ideada per ABAST i que de la mà de Carlo Gavazzi ha aconseguit que sigui una realitat, ens permet mesurar el PUE (Power Usage Effectiveness) en temps real i gestionar historials en qualsevol franja de temps. D’aquesta manera, podem conèixer en tot moment si el nostre CPD gaudeix d’un consum energètic raonable o pel contrari, estem malgastant energia i en conseqüència, diners.

ABAST PUE Analyzer

Els anys d’experiència d’ABAST en projectes relacionats amb Centres de Dades han fet possible el desenvolupament d’aquesta solució que simplifica la monitorització del PUE en temps real. Conjuntament amb la implementació de la solució, li oferim la possibilitat de realitzar un estudi d’eficiència energètica del seu CPD, incloent les mesures correctores necessàries per millorar i obtenir un PuE raonable.

Què és el PUE i per què és important tenir una bona eficiència energètica en el CPD?

El PUE (Power Usage Effectiveness) compleix amb l’objectiu de proporcionar a l’operador del CPD, una estimació ràpida de l’eficiència energètica de la sala, donant un valor respecte a la Potència elèctrica requerida pels servidors i la Potència elèctrica requerida pels equips de a Aire , UPS s, Il·luminació, etc. per al funcionament del CPD i els seus equips. Amb el valor del PuE es podrà determinar el nivell de millores necessàries per dotar d’una major eficiència en l’operació.

L’establiment d’aquest paràmetre resulta ser el primer d’una sèrie d’esforços coordinats per aconseguir optimitzar l’ús dels recursos energètics d’un CPD, responent al principi “el que no es mesura, no es pot gestionar”. L’ús, implementació i coneixement d’aquesta mètrica, ens permetrà saber si és possible optimitzar un CPD existent, abans de pensar en la construcció d’un de nou.

Cal destacar que aproximadament el 30% o 40% del consum energètic de les empreses va destinat a les TI. El preu dels equips informàtics marca un preu a la baixa, el cost de l’energia puja, trobant-se en l’actualitat en un punt d’igualtat entre tots dos.

Solució de monitorització del PUE. Com funciona?

Les sondes de mesura analitzen el consum en (kWh) cada minut, de tots els equips del CPD connectats a la xarxa elèctrica, i l’analitzador calcula el PUE en temps real. El valor PUE desitjat, es defineix manualment en l’analitzador i en cas d’obtenir mesures ultrapassant aquest valor, es genera una alarma.

L’analitzador emmagatzema fins 32.767 registres (Aprox. 20 dies). Aquests registres es poden descarregar mitjançant el software associat a l’analitzador i hi ha també l’opció d’emmagatzematge en targeta SD.

Serveis d’auditoria d’eficiència energètica, monitorització i seguretat de centres de dades

A ABAST executem medicions i auditoria d’eficiència energètica segons els estàndards Power Usage Effectiveness (PUE) i Data Center Infrastructure Efficiency (DDCiE), definits per The Green Grid. Aquestes mètriques es basen essencialment en la correlació entre la quantitat d’electricitat que consumeix el centre de dades, tant amb fins d’alimentació com de refrigeració, i la quantitat de potència utilitzada per l’equipament TI pròpiament dit en ell instal·lat.

Des del centre de serveis de monitorització i suport d’ABAST, oferim un servei continuat 24×7 de supervisió d’alarmes i de gestió de les incidències segons els procediments establerts amb el client per a cada cas. Una solució de monitorització i gestió per a la seguretat preventiva que instal·larem en el seu Datacenter supervisarà els seus racks de sistemes i la seva sala CPD detectant l’actuació d’agents externs com temperatura, humitat, incendis, inundació i accessos no autoritzats, així com d’incidències en el subministrament elèctric, els sistemes de seguretat elèctrica (SAIs, grups electrògens ), els sistemes de climatització, etc.
Pel que fa a les auditories de seguretat, les plantegem sota tres enfocaments:

  • S’audita que el CPD compleix amb els criteris d’implementació que defineixen les bones pràctiques en termes de volum, disposició i situació.
  • Mitjançant dispositius de mesura específics, i durant un període de temps definit, s’auditen diferents paràmetres ambientals i elèctrics, per detectar possibles deficiències en el servei ofert pel CPD.
  • S’audita que el disseny elèctric compleix amb els criteris d’alta disponibilitat que defineixen les bones practiques.

Principals aliances i certificacions de l'àrea de Sistemes d'ABAST

Casos d'èxit àrea Data Center

CPD secundari per a Condis basat en solució Micro Data Center
Nou Centre de Dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Nou Centre de Dades de Dorna Sports
Nou Centre de Dades d'Eurecat
Nou Data Center de Kamax
Nou centre de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)
CPD d'alta seguretat a la seu corporativa de DKV Seguros
Micro Data Center per al centre logístic de RUBI
Nou Data Center per a Noel Alimentària S.A.U.
Diputació de Girona millora la gestió del seu CPD

Altres temes relacionats

El nuevo CPD del ICGC, premio Data Center para la Administración Pública en los DMC Awards 2024
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
ABAST PLATFORM DAY 2023
ABAST Platform Day - Present i futur de les plataformes TI híbrides empresarials
Abast Data Center Day 2022 - Barcelona
Abast Data Center Day 2022 - Palma
Taula rodona sobre el futur del data center
ABAST premiat als Rittal Partner Awards 2021
El futur dels data centers locals privats
Premi Data Center Market 2020 al CPD de l'any per al nou centre de dades de Dorna Sports

Registration

Forgotten Password?