Cas d'èxit

Nou Centre de Dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 • Home
 • Case Studies
 • Nou Centre de Dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una institució del govern de la Generalitat que pertany al Departament de Territori i que comprèn les disciplines de cartografia, geodèsia, geologia, geofísica i sòls. Des dels seus origens tota la informació recullida ha estat emmagatzemada i treballada de forma digital, és per aquest motiu per el que la seguretat i el bon funcionament de les seves TIC és un element clau. Els avenços tecnològics i un CPD amb alguns anys d’antiguitat van motivar a l’Institut a abordar un projecte per a la renovació del seu centre de dades.

ABAST es va encarregar de la construcció del nou centre de dades de l’ICGC apostant per la qualiltat de les solucions de Rittal, fabricant líder en solucions per a Data Center, millorant la disponibilitat de tots els equips de l’Institut i promovent la sostenibilitat ambiental en els seus projectes mitjançant l’eficiència energètica.

Vegi aquest cas d'èxit en vídeo

El Projecte

El projecte de construcció del nou centre de dades es va adjudicar a través de licitació pública a la UTE ABAST-Gol, que va presentar la proposta amb millors valoracions tan en els aspectes tècnics com en els econòmics. La part tecnològica del projecte va ser dissenyada i executada per ABAST amb solucions per a data center de Rittal, del cual és partner de referència a España acreditats com a Rittal Strategic Partner.

El nou data center de l’ICGC és una sala de 78m2 dissenyada per ABAST en base a criteris de seguretat i disponibilitat, eficiència energètica, observabilitat i facilitat de gestió. Es tracta d’un centre de dades modern amb disseny TIER 3, és a dir, amb disponibilitat superior al 99,98%, que conté 22 racks amb equips de TI i comunicacions.

El major repte d’aquest projecte era construir el nou centre de dades al costat de l’antic de forma que fos possible mantenir l’operativa sense afectacions en els processos de IT. Tot plegat en un espai limitat, dins d’un edifici singular i protegit, ubicat a la muntanya de Montjuïc. La construcció del nou CPD es va desenvolupar al llarg de 6 mesos segons una estricta planificació executant les diferents fases de la forma i el temps previstos, amb el mínim impacte possible.

Seguretat i Disponibilitat

Per preservar la seguretat de tots els equips del nou centre de dades es va utilitzar un tancament Rittal GSR+ en vase a la norma EN-1047/2 totalment modular que protegeix l’interior davant d’agents externs com el foc exterior, aigua, gasos, pols o vandalisme. Al mateix temps, disposa d’un sistema de detecció i extinció d’incendis automàtic, amb gas NOVEC-1230, per a possibles contingències d’aquest tipus dins del CPD.

Pel control d’accés al CPD es va disposar un sistema doble de control dual RFID/PIN que garanteix que només el personal adequat pugui accedir a l’interior del CPD i als espais diferenciats de sistemes OT i IT. El primer d’ells està situat a l’exterior del CPD i el segon es troba instal·lat en una porta metàl·lica que dona accés als racks de TI i comunicacions.

Aquest control d’accés es recolza en una solució de vídeo control IP Domo que permet també visualitzar i controlar qualsevol possible incidència dins del CPD.

La disponibilitat i continuïtat del servei en cas d’incidència en el subministrament elèctric és primordial per a l’Institut, és per aquest motiu pel que el CPD compta amb 2 SAIs Socomec Modulys GP 2.0 ERM en disposició 2N de 75+25 kW N+1 de 100 kW amb tecnologia modular i d’alta eficiència energètica. A més, es va realitzar una nova escomesa per poder instal·lar un segon generador elèctric addicional al que ja teníen.

Eficiència Energètica

Amb l’objectiu d’assegurar l’eficiència energètica del nou CPD, s’han disposat els 22 racks en una estructura d’illa amb tancament de “passadís fred” que permet millorar en gran mida l’eficiència, minimitzant l’espai a refrigerar. Conjuntament, el sistema de refrigeració està format per 12 climatitzadors de precisió Rittal LCP DX ubicats entre els racks, que utilitzen la mínima energia necessària per mantenir els nivells de temperatura adequats.

Mitjançant aquestes solucions ha estat possible reduir el PUE (Power Usage Effectiveness) a valors inferiors a l’1,5. Aquest indicador de l’eficiència energètica del CPD relaciona el consum energètic total del CPD amb el consum energètic dels equips TI. Un data center es considera molt eficient quan els valors de PUE se situen de manera continuada per sota d’1,5.

Observabilitat i Gestió

La utilització de sondes, un sistema de monitorització i gestió d’alarmes, i un software DCIM Rittal RiZone per la gestió global del CPD permet a l’Institut conèixer en tot moment les mètriques lligades als diferents subsistemes i als factors relacionats amb el bon funcionament i eficiència. Aquestes eines faciliten el control i gestió del centre de dades, així com l’aplicació de futures millores.

Beneficis aconseguits

La creació del nou centre de dades ha suposat grans avantatges per a l’Institut:

   • Un centre de dades modern d’alta qualitat que enforteix la seguretat i assegura la disponibilitat dels serveis, sistemes i tecnologies de la informació de l’Institut.
   • Respecte a la sostenibilitat ambiental i eficiència energètica, amb les millores aplicades s’ha aconseguit passar d’un índex d’eficiència PUE (Power User Efectiveness) de 2,11 a un de 1,48, que correspon a un CPD altament eficient. Es calcula que, gràcies a això, a més, l’estalvi energètic aconseguit serà aproximadament de 140 MWh/any. Una reducció del consum que no només representa un estalvi econòmic per la institució, si no que col·labora amb la sostenibilitat i la cura del Medi Ambient perquè equival, en termes d’emissions de CO2, a una disminució de 38.220 kg de CO2 eq a l’any.
   • Els sistemes de monitorització implementats permeten a l’Institut conèixer l’estat dels seus sistemes TI i detectar possibles problemes en temps real per la seva immediata resolució. Amb tot plegat es millora l’eficiència dels processos i es preveu el temps d’inactivitat.

“El projecte de reforma del data center ha estat un repte per als equips tècnics de l’Institut, i se’ns dubte, ha estat fundamental la disponibilitat, implicació i experiència de l’equip tècnic d’ABAST per dur-lo a terme amb èxit.”

Sergi Racero, cap de l’Àrea Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Sobre Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va ser creat l’any 1982 com a Institut Cartogràfic i posteriorment, al 2014, es va juntar amb l’Institut Geològic per formar l’actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

El ICGC és un organisme públic que pertany al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i que té competències sobre geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls.

Més informació a www.icgc.cat

Sobre ABAST

ABAST és un integrador de solucions TI que compta amb casi 40 anys d’experiència en el sector i disposa d’un equip de més de 450 professionals en les seves oficines de Barcelona, Madrid i Palma. La seva oferta de serveis i solucions dona resposta a les necessitats tecnològiques de les organitzacions des de diferents àreas d’especialització: Governance & Security Services, Business Solutions, Data Services y Platform Services.

L’àrea de projectes Data Center d’ABAST acredita una experiència de més de 100 projectes de construcció o millora de centres de dades, amb l’objectiu d’aconseguir els màxims nivells de seguretat, flexibilitat i eficiència energètica. ABAST ofereix una oferta de serveis diferencial gràcies a la seva visió com a integrador TI amb experiència i coneixements en diferents àrees. ABAST és un partner de referència de Rittal a Espanya. Està certificat com Rittal Strategic Partner, la categoria més alta del programa global de partners de Rittal.

Més informació a www.abast.es/datacenter

Sobre Rittal

Des de la seva fundació el 1961, Rittal ha evolucionat constantment fins a convertir-se en líder mundial d’oferta de sistemes per a armaris de distribució, distribució de corrent, climatització, infraestructura TI, així com software i servei. Actualment ofereix “Rittal – The System.”, Una plataforma perfectament harmonitzada de productes innovadors, solucions d’enginyeria avançades i servei d’assistència mundial per a una gran diversitat d’exigències. 10.000 treballadors fabriquen i desenvolupen en Rittal, sempre sota conceptes de responsabilitat pel medi ambient i la societat.

Més información a www.rittal.es

Documents

Cas d'èxit Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (PDF)

Descarregui el fulletó en format PDF del cas d’èxit del nou Centre de Dades de l’ICGC

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cablejat estructurat
Data Center
Monitorització de CPDs
Monitorització PUE
Rittal Micro Data Center
Serveis de Manteniment de Centres de Dades
Solucions de Networking Aruba

Registration

Forgotten Password?