Cas d'èxit

Nou centre de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

 • Home
 • Case Studies
 • Nou centre de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l’organisme públic que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament dels mercats en interès dels consumidors i les empreses. Es va crear el 2013 amb la integració de l’antiga Comissió Nacional de la Competència (CNC) amb els organismes reguladors dels mercats de l’energia, telecomunicacions, sector postal, mitjans audiovisuals i sector ferroviari i aeroportuari. La seu a Madrid de la CNMC es va establir en els palauets d’Urquijo i Fontagud, a la confluència dels carrers Alcalá i Barquillo de Madrid, on es va muntar un primer centre de procés de dades en l’any 2003 per la Comissió Nacional d’Energia que posteriorment es va veure que no comptava amb les característiques necessàries per a un òptim funcionament.

ABAST ha estat l’encarregat de la construcció del nou centre de dades de la CNMC, un projecte en el qual s’han utilitzat solucions Rittal i s’han seguit els preceptes d’exigents normatives amb l’objectiu de garantir la seguretat i disponibilitat dels sistemes TI sota criteris també d’eficiència i sostenibilitat.

Vegi aquest cas d'èxit en vídeo

Situació inicial

L’antic CPD de la seu de Madrid de la CNMC s’allotjava en un espai en planta baixa de l’edifici del Carrer d’Alcalá 47, en una zona de pas i confrontant amb una àrea de treball d’una de les unitats de l’organisme. Aquest espai no havia estat dissenyat per a aquesta comesa en el projecte de reforma de l’edifici de 2001, sinó que a la finalització de les obres es va adequar la zona per poder ubicar el centre de dades. Per aquesta raó tenia grans limitacions tant en mesures de seguretat com d’eficiència energètica. A més, generava una important contaminació acústica en l’espai de treball annex, que es va anar augmentat amb l’antiguitat dels equips de climatització i SAI. A les deficiències del Data Center cabia afegir la necessitat de l’ampliació d’espai de treball que necessitava l’organisme, a causa del continu creixement de personal.

Des de la creació de la CNMC es va valorar la necessitat de disposar d’un Data Center adequat a les necessitats de l’organisme, que tingués unes mesures de seguretat d’alt nivell i de gran eficiència energètica. El principal objectiu a cobrir amb el nou CPD era garantir la continuïtat dels serveis i la seguretat de la informació.

Com era necessari cedir l’espai ocupat per l’antic data center per crear noves zones de treball, es va buscar una altra ubicació, amb suficient capacitat, en els soterranis de l’edifici. Un cop determinada la nova ubicació, es va fer una valoració dels requeriments per a la construcció del nou CPD d’acord a les necessitats i expectatives de creixement de la CNMC, i des de la Subdirecció de Sistemes de Tecnologies de la Informació i la Comunicacions es van iniciar els tràmits per la contracció mitjançant concurs públic.

Elecció de la solució i el proveïdor

Les condicions de la ubicació de futur CPD van assenyalar d’alguna manera la solució a triar. Després un llarg anàlisi de les opcions de disseny es va optar per una solució amb sala segura que complís amb els estàndards més alts de seguretat, per garantir la continuïtat de negoci, i que al seu torn oferís una gran eficiència energètica. Per garantir un proveïdor de les millors garanties i de gran solvència, es va redactar un plec tècnic de característiques molt exigents. En licitació pública, la solució proposada per ABAST va ser l’escollida per aconseguir les millors valoracions tant en els aspectes tècnics com econòmics.

La solució

La CNMC disposa ara d’un CPD amb disseny Tier 3 amb totes les garanties de seguretat i disponibilitat que es recullen en l’estàndard internacional TIA-942. El nou data center té unes dimensions totals de gairebé 66 m2 i està compost per:

   • Sala d’operadors (14 m2): Un espai configurat com a distribuïdor d’accés, zona de treball temporal i punt de preparació d’equipament a instal·lar en les tres sales.
   • Sala tècnica (20 m2): en ella se situen l’equipament elèctric i les escomeses de cablejat de dades tant verticals com de campus, així com el punt d’entrada d’operadors de telecomunicacions i l’espai per a infraestructures de tercers. Realitza les funcions d’alimentació del CPD i de networking de Core.
   • Sala Segura (32 m2): En aquesta se situa la infraestructura de TI: servidors, cabines d’emmagatzematge, equip de seguretat i backup, així com l’electrònica de xarxa que dóna servei a aquests equips. Disposa de 10 racks.

Detalls

S’han establert 3 nivells de control d’accés. Un per a la sala d’operadors, que permet lliurament de materials, gestió manual de la central d’alarmes i supervisió bàsica de l’operativa del CPD; un altre per a la sala tècnica, a la qual pot accedir també determinat personal de manteniment; i un altre per a la sala segura, restringit a personal de TI autoritzat.

La sala segura està construïda amb un tancament modular ignífug i estanc Rittal HVR (LSR 18.6E) que protegeix tot el seu interior contra possibles danys causats per un incendi o una inundació a l’exterior i ofereix també protecció física, tèrmica, elèctrica, electromagnètica, etc . Compleix amb la normativa EN1047-2 i disposa de certificació ECBS (European Certification Board).

Les instal·lacions de seguretat compten amb protecció d’incendis basada en la descàrrega de gas NOVEC, un agent extintor net que protegeix els equips en cas d’incendi a l’interior de la sala. S’inclou també un sistema de detecció d’inundació en tot el CPD i un sistema de vídeo-vigilància, amb cobertura a l’accés principal i les tres sales, que grava en temps real imatges d’alta definició de tot el que esdevé dins el data center .

El sistema elèctric reuneix totes les característiques necessàries de gestió, redundància, escalabilitat i disponibilitat per alimentar eficaçment a tot el conjunt de sistemes del CPD. Es disposa de doble escomesa elèctrica amb origen en dos centres de transformació que al seu torn s’alimenten de subestacions diferents, i s’ha instal·lat un quadre de commutació que proporciona alta disponibilitat a la instal·lació.

El Sistema d’Alimentació Ininterrompuda permet disposar de subministrament elèctric durant 20 minuts, considerant el CPD a plena càrrega. Està muntat amb un sistema modular de Socomec compost de dues SAIs enracables de 75 KVA, amb tres mòduls de 25 KVA cadascun.

Es van instal·lar racks Rittal TS IT de 47 U, amb una profunditat de 2200 mm i amples de 600 mm i 800 mm, que faciliten la instal·lació de qualsevol tipus d’infraestructura i un adequat pas del cablejat. Són racks d’alta eficiència energètica especialment dissenyats per a climatització amb sistemes LCP. Disposen d’PDUs modulars gestionables de 16A i 32A amb capacitats connexió Schuko C13 i C19.

El sistema de refrigeració està format per climatitzadors de precisió Rittal LCP DX situats entre els racks de servidors i de xarxa en configuració 2N. Els 10 racks de la sala segura estan disposats en una única fila i, encara que es manté la filosofia de passadís fred-passadís calent, les característiques d’estanquitat dels racks Rittal TS IT fan que es pugui confinar el flux d’aire a l’interior dels racks. Aquesta reducció dràstica del volum d’aire a refrigerar suposa un extraordinari augment de l’eficiència energètica i la conseqüent reducció de la despesa energètica associada. El PUE del centre de dades després de les primeres mesures en producció és inferior a 1,4.

El cablejat del CPD és de la marca AMP CommScope, amb cables preconectados de Categoria 6A amb terminacions mini-RJ21 i fibra òptica amb terminacions MPO. Finalment, un sistema de monitorització CMC III de Rittal integrable permet la supervisió de tots els elements que conformen el CPD, així com dels factors mediambientals i de seguretat física, per poder així disposar les mesures reactives i correctives necessàries.

El projecte

El desenvolupament del projecte va tenir un llarg recorregut a nivell intern de la CNMC i en la fase de contractació per diverses qüestions administratives, pressupostàries i legals. Des de l’inici de la idea fins a l’adjudicació del contracte transcórrer tres anys. No obstant això, un cop adjudicat, el projecte de construcció i posada en marxa del nou centre de dades va ser bastant ràpid.

Arturo Cebrián, Cap d’Àrea de Sistemes i Comunicacions de la CNMC, destaca que “L’execució del projecte va ser òptima amb el compliment estricte dels terminis, amb un mínim impacte en el treball diari de la CNMC i una posada en marxa del servei del més alt nivell.

El personal de ABAST va dirigir i va executar tot el projecte amb la col·laboració de l’Àrea de Sistemes de la CNMC, realitzant el trasllat complet de tota la infraestructura de l’antic CPD al nou i aportant una gran col·laboració tècnica a la parada i arrencada de Sistemes i Serveis. Cal destacar que els processos de parada, trasllat i arrencada es van realitzar en temps espectaculars, la meitat del que proposa l’oferta, evitant la no disponibilitat de serveis crítics i sense cap incident ressenyar. “ – conclou.

Beneficis

En l’apartat de beneficis aconseguits, Arturo Cebrián assenyala que:

En l’aspecte de la seguretat, comptem ara amb un Data Center equiparable a categoria Tier 3 que ens proporciona una disponibilitat total dels serveis.

S’ha aconseguit a més una gran millora en l’eficiència energètica, amb una mitjana del PUE situada per sota 1,4 tot i que la infraestructura en ús està encara per sota de la meitat de la capacitat total de la instal·lació. Les primeres dades de subministrament elèctric mostren un estalvi proper al 60% en el consum.

En resum, des de la CNMC considerem que el projecte, tenint en compte totes les seves fases i el resultat final, és un gran èxit.

Sobre la CNMC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és un organisme públic que té com a objectiu promoure la competència i defensar el bon funcionament de tots els mercats. Té personalitat jurídica pròpia, és independent del Govern i està sotmès a control parlamentari. El seu objectiu principal és garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, la transparència i l’existència d’una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius en benefici dels consumidors i usuaris. Compta amb seus a Madrid i Barcelona.

Més informació a www.cnmc.es

Sobre ABAST

ABAST és un integrador global de solucions TIC amb més de 30 anys implantant solucions tecnològiques completes, innovadores i estratègiques per als seus clients. Compta amb un equip humà format per més de 350 persones i oficines a Barcelona, Madrid i Palma. L’àrea de projectes Data Center d’ABAST acredita una experiència de més de 100 projectes de construcció o millora de centres de dades, amb l’objectiu d’aconseguir els màxims nivells de seguretat, flexibilitat i eficiència energètica. ABAST ofereix una oferta de serveis diferencial gràcies a la seva visió com a integrador TI amb experiència i coneixements en diferents àrees. ABAST és un soci de referència de Rittal a Espanya. Està certificat com Rittal Strategic Partner, la categoria més alta del programa global de partners de Rittal.

Més informació a www.abast.es/datacenter/

Sobre Rittal

Des de la seva fundació el 1961, Rittal ha evolucionat constantment fins a convertir-se en líder mundial d’oferta de sistemes per a armaris de distribució, distribució de corrent, climatització, infraestructura TI, així com programari i servei. Actualment ofereix “Rittal – The System.”, Una plataforma perfectament harmonitzada de productes innovadors, solucions d’enginyeria avançades i servei d’assistència mundial per a una gran diversitat d’exigències. 10.000 treballadors fabriquen i desenvolupen en Rittal, sempre sota conceptes de responsabilitat pel medi ambient i la societat.

Més informació a www.rittal.com/es-es/

Documents

Cas d'èxit CNMC (PDF)

Descarregui el fulletó en format PDF del cas d’èxit del nou Centre de Dades de la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC)

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cablejat estructurat
Data Center
Monitorització de CPDs
Monitorització PUE
Rittal Micro Data Center
Serveis de Manteniment de Centres de Dades
Solucions de Networking Aruba

Registration

Forgotten Password?