ABAST construeix el nou CPD de Kamax

Notícies

ABAST construeix el nou CPD de Kamax

12 de març de 2018

ABAST ha construït un segon centre de dades per Kamax amb l’objectiu d’assegurar la disponibilitat dels serveis TI davant de qualsevol contingència. Amb una configuració actiu-actiu, qualsevol dels dos CPDs pot actuar de seguretat de l’altre en cas d’emergència o parada per manteniment, assegurant la continuïtat dels seus processos, una cosa fonamental en una empresa en funcionament 24 hores com Kamax. El CPD es va realitzar utilitzant tecnologia de Rittal, del qual ABAST és l’únic Strategic Partner a Espanya.

Registration

Forgotten Password?