ABAST s’incorpora a Turistec

Notícies

ABAST s’incorpora a Turistec

6 de juny de 2018

Turistec és un clúster empresarial, de caràcter internacional, dedicat a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme. ABAST, que en aquests darrers anys ha incrementat de forma notable els projectes IT desenvolupats en empreses del sector Turisme, va ser convidada a sumar-se a l’organització i la seva incorporació com a associat es va fer efectiva a principis d’aquest mes de juny.

Turistec és un clúster empresarial, de caràcter internacional, dedicat a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme. Amb seu a les Balears, hi participen els principals grups del sector Turístic i empreses tecnològiques que tenen solucions especialitzades o presten serveis a empreses d’aquest sector, així com la Universitat dels Illes Balears (UIB), centres de coneixement i entitats dedicades a la excel·lència i la qualitat. A més de ser el primer clúster industrial de Balears, Turistec també va ser pioner a Espanya a l’hora de concentrar el know how del sector turístic.

Durant els últims anys, ABAST ha augmentat la seva presència a les Illes Balears desenvolupant diversos projectes tecnològics de rellevància en empreses del sector Turisme. Per aquest motiu va ser convidada a unir-se i a Turistec i la seva incorporació com a associat es va fer efectiva a principis d’aquest mes. Amb la seva participació com a membre actiu de l’organització, ABAST vol col·laborar en l’objectiu de Turistec de fomentar iniciatives de digitalització i innovació per facilitar el creixement dels seus membres i del sector turístic i de les TIC en general.

Registration

Forgotten Password?