Abast STH

Solució per a terminals del sector hidrocarburs

ABAST ha desenvolupat una solució tecnològica pensada per cobrir totes les necessitats que demanden les terminals d'hidrocarburs. Gràcies a aquesta solució podrà gestionar els moviments de la terminal, realitzar les comunicacions amb l'AEAT i fins i tot oferir un millor servei als operadors.

Mòduls de la solució

ABAST TSH està composta pels següents mòduls:

 • Gestió Planta: Aplicació utilitzada habitualment per la terminal a través de la qual es realitzaran els operacions diàries de la planta.
 • Doc500 / 503 / NE – Comunicació amb l’Agència Tributària de IIEE (EDI): Aplicació que generarà els fitxers EDI a enviar a l’AEAT i tractarà la resposta dels mateixos. Aplicació en entorn Client / Servidor.
 • EMCS – Comunicació amb l’Agència Tributària d’Impostos Especials: Aplicació que es connectarà a l’agència tributària per fer la recepció i declaració d’impostos via EMCS.
 • Comunicació amb operadors: Aplicació web amb la que els operadors podran realitzar l’enviament de comandes a la terminal i consultar les dades de les càrregues realitzades.
img_abast_sth_01

Funcionalitats

Funcionalitats Gestió Planta

 • Manteniment de productes, additius, transformacions fiscals i comercials.
 • Manteniment de les dades de transport. Transportistes, tractors, cisternes…
 • Manteniment de clients i llocs de lliurament
 • Alta manual d’ordres de càrrega i importació automàtica des d’altres sistemes
 • Generació de càrregues manual i automàtica, impressió d’albarans, gestió de canvis de destinació i devolucions
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Gestió d’estocs i de contenidors.
 • Entrada i sortides de producte per descàrregues, cessions, regularitzacions, operacions de dipòsit fiscal…
 • Llibres fiscals de productes, additius i estoc diari per operador.
 • Integració amb aplicació Doc500 / 503 / NE
 • Integració amb aplicació EMCS
 • Possibilitat d’integració amb el sistema de càrregues.

Funcionalitats Doc 500

 • Incorporació de fitxers ASCII generats per l’aplicació “Gestió Planta” i generació de parts d’alta.
 • Generació fitxers EDI per enviar a l’agència tributària.
 • Enviament i recepció automàtica de fitxers EDI a l’AEAT.
 • Integració de la resposta de l’AEAT en el propi part.
 • Treballa amb tot tipus de documents: Document d’acompanyament 500/503 (DAs generats i Recepcions comunitàries), Notes de Lliurament i Avituallaments Exempts a Embarcacions.
 • Inclou gestió de diferents tipus de part: alta, cancel·lació, modificació per errors, canvi de quantitat, canvi de destinatari, parts d’incidència.
img_abast_sth_02

Funcionalitats EMCS

 • Incorporació de fitxers ASCII generats per l’aplicació “Gestió Planta” i generació de parts a declarar.
 • Comunicació amb l’AEAT dels parts pendents.
 • Recuperació de l’AEAT de les recepcions de descàrregues.
 • Enviament de totes les dades rebudes a l’aplicació Gestió planta.
 • Gestió i consulta de tot l’històric de comunicació amb l’AEAT.
img_abast_emcs_02

Funcionalitats Comunicació amb Operadors

 • Enviament per part dels operadors de les comandes a realitzar i incorporació d’aquests en Gestió Planta.
 • Consulta de càrregues realitzades pels operadors.
 • Descàrrega de càrregues realitzades i informes en PDF dels moviments diaris.
img_abast_sth_03