Nagios Log Server

Solució que centralitza la gestió, anàlisi i monitorització de logs

  • Home
  • Nagios Log Server
Nagios Log Server neix de la necessitat de consolidar, analitzar i monitoritzar els logs dels sistemes dinformació. Seguint la filosofia de Nagios Xi, Nagios Log Server és una solució pensada per oferir tota la funcionalitat necessària, a un cost molt competitiu.

Característiques

Llicenciament transparent i sense sorpreses:

A diferència dels seus competidors, Nagios Log Server no es llicencia pel volum de dades que gestiona. Aquesta solució es llicencia per instància de servidor que es vulgui desplegar: el volum màxim de dades no el fixa la llicència sinó el hardware/software on l’instal·li.

Temps real:

Nagios Log Server permet veure les dades en temps real, proporcionant l’habilitat d’analitzar i solucionar problemes ràpidament quan aquests es produeixen.

Fàcil d’administrar:

Nagios Log Server utilitza eines com Elasticsearch i Logtash per oferir les seves funcionalitats, però amb una capa d’administració dissenyada específicament per facilitar-ne l’ús.

Integrable:

De forma nativa amb Nagios Xi, però també amb altres solucions de tercers a través de la seva API.

Escalabilitat:

Nagios Log Server permet un desplegament en mode stand-alone o clusteritzat. En cas que requereixi més capacitat de recol·lecció/emmagatzematge de logs, és possible afegir fàcilment una nova instància.

Funcionalitats

Visió completa:

El potent sistema de dashboards que incorpora proporciona als usuaris l’habilitat de consultar, filtrar i analitzar els esdeveniments de log.

Wizards de configuració:

Possibilitat de donar d’alta fonts d’informació mitjançant senzills formularis predefinits a l’eina.

Alta disponibilitat i failover:

La solució utilitza una arquitectura de clúster d’instàncies per emmagatzemar les dades de logs, evitant així la seva pèrdua i garantint la disponibilitat de la informació.

Cerca i consultes:

Capacitat per fer cerques mitjançant múltiples consultes i filtres, permetent així identificar ràpidament on és el problema que està buscant.

Alertes:

Capacitat per generar alertes sobre la base de consultes predefinides.

Arquitectura flexible:

Els administradors tenen accés total a l’API del producte, cosa que permet la integració amb qualsevol altra aplicació.

Un punt de venda online lleuger i fàcil amb potents funcions de comptabilitat i back-office

Realment esteu traient el màxim rendiment de Nagios?

Des d’ABAST portem més de 20 anys evolucionant plataformes de monitorització i podem ajudar-vos a potenciar la vostra plataforma a través de serveis avançats.

  • Desplegament de la solució.
  • Generació de Dashboards específics.
  • Creació de consultes avançades.
  • Implementació del sistema d’alertes.
  • Integracions amb eines pròpies i de tercers.

Nagios és un sistema de monitorització basat en software lliure que permet conèixer l’estat de sistemes i serveis TI. Des d’ABAST posem a la seva disposició el nostre profund coneixement de les principals normatives i metodologies de gestió de serveis TIC i la nostra àmplia experiència en gestió d’infraestructures i serveis TI per desenvolupar projectes en aquest camp basats en les eines de Nagios.

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?