AppPulse Mobile

Monitorització d'aplicacions mòbils

Micro Focus AppPulse Mobile (abans HP AppPulse Mobile) és una solució en mode SaaS que permet supervisar el rendiment d’aplicacions mòbils, monitoritzant tots els aspectes que contribueixen a l’experiència d’usuari i analitzant el seu comportament dins de l’app. El mercat d’aplicacions mòbils ha revolucionat la forma en què les organitzacions interactuen amb els seus clients. Però aquestes també poden ser una arma de doble tall: una mala experiència dels usuaris impacta molt negativament en la imatge de l’organització.

Característiques principals

  • Simple i ràpid: AppPulse Mobile està pensat per proporcionar un ràpid desplegament, proporcionant mètriques i indicadors des del primer dia.
  • No intrusiu: El sistema és transparent, sense necessitat d’afegir codi o tags a les aplicacions.
  • Software as a Service: Sense necessitat de provisionar i gestionar infraestructura.
  • Econòmic: Llicenciament simple i amb tarifes molt assequibles.

Funcionalitats

AppPulse Mobile proporciona la informació necessària per avaluar com interactua l’usuari amb la seva aplicació, i conèixer els indicadors clau d’experiència d’usuari.

Quadre de comandament:

Permet en tot moment l’anàlisi de l’aplicació en termes de rendiment, estabilitat i consum de recursos.

Anàlisi del rendiment:

Conegui en tot moment els temps de resposta de l’aplicació.

Consum de recursos:

AppPulse Mobile permet obtenir informació sobre el consum de dades i de bateria en funció del dispositiu utilitzat, SO, etc.

Fiabilitat de les aplicacions:

Mostra les accions de l’usuari que provoquen errors, compte el nombre d’usuaris afectats i proporciona informació detallada per aïllar el problema (registre de log).

Traçabilitat de les accions dels usuaris:

Informació precisa sobre el comportament dels usuaris en l’aplicació, i el rendiment de la mateixa en cada pas.

Beneficis per a la seva organització

  • Millori el posicionament de la seva aplicació: Aconsegueixi millorar la valoració de la seva aplicació gràcies al control de l’experiència d’usuari.
  • Redueixi el temps de resposta davant incidències: gràcies al monitoratge de la seva aplicació podrà identificar ràpidament qualsevol problema i trobar la causa arrel.
  • Proporcioni informació als equips de desenvolupament: la solució permet analitzar el comportament de les diferents versions de l’aplicació en diferents dispositius, SO, etc. Aquesta informació resulta molt valuosa per a l’equip de desenvolupament de l’aplicació.
  • Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i actualitzat.
  • Usabilitat: AppPulse Mobile ha estat dissenyat per oferir de forma visual totes les mètriques que intervenen en l’experiència de l’usuari.

Vídeo: AppPulse Mobile Value Proposition

Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l’experiència del usuaris i analitzar el seu comportament dins de l’app.

Documents

Fulletó AppPulse Mobile (PDF)

Descarregui en format PDF el nostre fulletó sobre HP AppPulse Mobile

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?