Service Manager

Service Manager és la solució que proporciona als departaments de TI totes les eines necessàries per dur a terme la gestió de serveis TI seguint les millors pràctiques del mercat. La gestió de serveis TI ha de ser considerada el core dels departaments de TI. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb solucions que permetin obtenir una visió estratègica i dur a terme l’organització de l’operativa diària.

NOTA: Si busques informació sobre HP Service Manager estàs al lloc correcte. Micro Focus Service Manager és l’evolució de la solució abans coneguda com HP Service Manager o HPE Service Manager. Micro Focus va adquirir la divisió HPE PSoftware en 2016, un any després que HP s’hagués separat en dues companyies: Hewlett Packard Enterprise (HPE) i HP Inc (HP). ABAST, que va ser el primer partner d’HP Software a Espanya, actualment continua distribuint i proporcionant serveis per a totes aquestes solucions com Gold Partner de Micro Focus.

Característiques principals

Service Desk Avançat:

Simplificació i consolidació de la gestió de serveis en un punt únic de contacte per a tots els processos de TI, incloent la Gestió d’Incidències, problemes i Coneixement.

Big Data:

Categorització automàtica de tiquets mitjançant un motor d’autoaprenentatge (Smart Ticket) i gestió proactiva d’incidències i problemes (Hot Topic Analytics).

Gestió de Canvis:

Resposta ràpida i eficaç, millora del compliment, reducció al mínim de les interrupcions de servei i major qualitat del servei mitjançant l’ús de processos automatitzats.

Automatització de la Gestió de Peticions:

Reducció de càrrega de treball al primer nivell de suport mitjançant un portal d’autoservei, incloent un catàleg de serveis i de suport i gestió del coneixement.

Millors pràctiques out-of-the-box:

Facilitat d’implementació i personalització dels fluxos dels processos de TI mitjançant una interfície d’usuari molt intuïtiva i les millors pràctiques out-of-the-box.

Compatible amb dispositius mòbils

Els usuaris i agents disposen d’un client web orientat a dispositius mòbils, permetent accés on sigui i quan sigui.

Per què Service Manager?

Micro Focus Service Manager (abans HP Service Manager) cobreix totes les necessitats de gestió TI i aporta una sèrie de valors diferencials respecte als seus competidors:

Garantia

Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i sempre actualitzat.

Usabilitat

Service Manager ha estat dissenyat per millorar l’experiència de l’usuari.

Potència d’anàlisi

Service Manager està suportat per una plataforma Big Data que proporciona una enorme capacitat d’anàlisi, facilitant així la gestió proactiva de problemes i incidències.

Resol les incidències més ràpid

El servei d’atenció al client basat en machine learning redueix el volum de tiquets i accelera els temps de resolució de problemes.

L’aprenentatge automàtic i l’anàlisi potencien les capacitats avançades per permetre als agents trobar, veure i analitzar patrons i tendències en incidents, sol·licituds i altres registres, i per crear fàcilment articles de coneixement, registres de problemes i avaluar enquestes d’usuaris.

Categoritza automàticament els tiquets, les sol·licituds de servei de ruta i troba solucions per a complir amb les sol·licituds i resoldre els problemes ràpidament.

Augmenta la satisfacció dels teus usuaris de TI

Un portal d’autoservei atractiu i modern millora l’autonomia i la satisfacció de l’usuari final.

Service Manager proporciona una experiència d’usuari d’autoservei eficaç amb aplicacions mòbils natives, agents virtuals, xat en viu i recerca intel·ligent, impulsada per l’aprenentatge automàtic, l’anàlisi i l’automatització, impulsa una major adopció i satisfacció de l’usuari.

Els dispositius mòbils, el correu electrònic intel·ligent i un portal intuïtiu d’autoservei basat en la web proporcionen una experiència d’usuari atractiva i innovadora per interactuar amb la tecnologia de la informació i altres escriptoris de serveis.

Aconsegueix un ràpid retorn de la inversió

Fàcil d’implementar i executar, Service Manager aconsegueix un temps més ràpid de retorn de la inversió i valorització.

Les integracions de DevOps automatitzen la creació i la implementació de la versió, simplifiquen els processos i els fan repetibles i fiables, des del desenvolupament fins a la producció.

El Departament de TI pot identificar i resoldre ràpidament les interrupcions del servei, centralitzar les qüestions de classificació / triatge, fer un seguiment de la feina i la responsabilitat, establir un registre històric de les interrupcions del servei i les resolucions i accedir a més de 200 informes a punt per utilitzar.

Implementa a escala empresarial

La configuració sense codi simplifica les implementacions i actualitzacions a escala empresarial.

Amb una arquitectura oberta i escalable, els responsables de gestió de TI poden personalitzar i configurar fàcilment processos, fluxos de treball i plans de tasques reutilitzables amb el dissenyador de processos i processos conformes a ITIL preparats per utilitzar, sense necessitat d’escriure cap codi.

La configuració sense codi permet als usuaris definir i editar els camps, formularis, regles de negoci, processos i notificacions d’una aplicació, així com importar dades i definir accions personalitzades.

Beneficis per a la seva organització

Millora de l’eficiència personal:

 • Fàcil d’usar, configurar i administrar.
 • Disseny pensat per a la usabilitat.
 • Millora de l’experiència d’usuari.
 • Disseny personalitzable.
 • Generació d’automatismes.

Augment de la satisfacció del client:

 • Interfície atractiva per a l’usuari.
 • Millora la visibilitat de TI.
 • Capacitat d’analitzar dades no estructurades.
 • Potència el self-service.

Millora la qualitat del servei:

 • Millors respostes a l’usuari i més ràpides.
 • Elimina els buits de coneixement.
 • Anàlisi proactiu de tendències.
 • Major capacitat per a identificar problemes.

Documents

Fulletó sobre Service Manager (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre Service Manager

Per què ABAST

ABAST porta més de 20 anys implantant i administrant solucions de Gestió i Govern TI. El 1999 es va convertir en el primer integrador a Espanya de les solucions de Gestió TI d’HP, i des d’aleshores ha destacat com un dels partners més importants d’HP / HPE Software a Europa, sent premiat per la seva tasca en diverses ocasions. Després de la compra d’HPE Software per part de Micro Focus, que va portar a aquesta última a convertir-se en la 7a major companyia de software del món, ABAST es va convertir en partner de Micro Focus aportant tot el seu profund coneixement i experiència en les seves solucions per a monitorització, optimització, automatització, gestió i govern de TI.

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?