Operations Orchestration

Automatització en les operacions de TI

Els Departaments de TI dediquen una part important del seu temps a la realització de tasques repetitives. No obstant això, gràcies a l’automatització de les operacions de TI moltes organitzacions han trobat la manera d’optimitzar tot aquest temps. Operations Orchestration permet dur a terme l’automatització de les seves operacions de TI a través d’una única plataforma fàcil i intuïtiva.

NOTA: Si busques informació sobre HP Operations Orchestration (HP OO) estàs en el lloc correcte. Micro Focus Operations Orchestration és l’evolució de la solució abans coneguda com HP Operations Orchestration o HPE Operations Orchestration. Micro Focus va adquirir la divisió HPE PSoftware en 2016, un any després que HP s’hagués separat en dues companyies: Hewlett Packard Enterprise (HPE) i HP Inc (HP). ABAST, que va ser el primer partner d’HP Software a Espanya, actualment continua distribuint i proporcionant serveis per a totes aquestes solucions com Gold Partner de Micro Focus.

“Dissenyi una vegada, executi un milió de vegades.”

A través de l’automatització de les operacions de TI les organitzacions aconsegueixen reduir el temps de suport i provisió de serveis, minimitzen la probabilitat de fallades i alliberen recursos tècnics per a la realització de tasques de valor afegit.

Característiques principals

 1. Valor immediat: Amb més de 80 integracions i 8.000 fluxos predissenyats, Micro Focus OO (abans HP OO) permet desplegar ràpidament les tasques més habituals.
 2. Seguretat i control: OO està pensat per arribar al nivell d’automatització que requereixi cada organització i controlar en tot moment l’execució dels processos.
 3. Multifabricant i entorns heterogenis: OO permet automatitzar tasques en entorns híbrids, a través de les principals tecnologies del mercat.
 4. Flexibilitat: Llicenciament simple i flexible, amb tarifes molt econòmiques.

Funcionalitats

Operations Orchestration és la plataforma d’automatització de processos que centralitza el disseny i execució de tasques.

Dissenyador gràfic

El dissenyador gràfic li permet generar fàcilment els seus fluxos d’automatització a partir de plantilles predissenyades.

Quadre de comandament

Li ofereix una anàlisi estadística de les execucions realitzades.

Gestió d’execucions

Operations Orchestration disposa d’una consola de gestió que li permet veure l’estat de les seves execucions i el resultat de les mateixes.

I moltes altres més:

 • Programador de tasques (Scheduler)
 • Resposta davant esdeveniments
 • Generador de documentació
 • Debugger de fluxos
 • Gestió d’autors de fluxos
 • Integració amb control de versions
 • APIs d’integració
 • Reporting
 • Administració avançada d’usuaris

Operations Orchestration li proporciona totes les eines per gestionar l’automatització de les seves operacions de TI.

Garantia:

Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i garanteix la constant creació i actualització dels paquets de contingut (integracions amb noves tecnologies i fluxos predissenyats).

Escalabilitat:

Operations Orchestration ha estat dissenyat per fer front a l’automatització de tasques d’una forma sostenible, partint d’un ràpid desplegament fins al nivell d’automatització que requereixi la seva organització.

Beneficis per a la seva organització

 1. Retorn d’inversió: OO permet balancejar els seus recursos tècnics cap a aquelles tasques que aporten valor.
 2. Reducció del temps de resposta del seu Departament de TI: L’automatització permet accelerar enormement la provisió i suport dels seus serveis TI.
 3. Millora de la qualitat: la creació de fluxos estàndard per a la realització de tasques incrementa la qualitat dels seus serveis i redueix la probabilitat d’error.

Documents

Fulletó Micro Focus Operations Orchestration (PDF)

Descarregui en format PDF el nostre fulletó sobre Micro Focus Operations Orchestration (OO)

Per què ABAST

ABAST porta més de 20 anys implantant i administrant solucions de Gestió i Govern TI. El 1999 es va convertir en el primer integrador a Espanya de les solucions de Gestió TI d’HP, i des d’aleshores ha destacat com un dels partners més importants d’HP / HPE Software a Europa, sent premiat per la seva tasca en diverses ocasions. Després de la compra d’HPE Software per part de Micro Focus, que va portar a aquesta última a convertir-se en la 7a major companyia de software del món, ABAST es va convertir en partner de Micro Focus aportant tot el seu profund coneixement i experiència en les seves solucions per a monitorització, optimització, automatització, gestió i govern de TI.

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?