AppPulse Active

Monitorització de l'experiència d'usuari en entorns web

Disponibilitat i Velocitat. Aquests són els dos principis bàsics que tot usuari espera quan accedeix a qualsevol portal, ja sigui com a usuari o com a client final Per aquest motiu, monitoritzar l’experiència de l’usuari és fonamental per evitar impactes negatius en el negoci.

Micro Focus AppPulse Active

Tradicionalment, les organitzacions han implantat sistemes de monitorització que es centren en els components de la infraestructura. No obstant això, aquestes eines no proporcionen informació real sobre l’experiència dels usuaris a l’utilitzar els serveis TIC.

Micro Focus AppPulse Active (abans HP AppPulse Active) és una solució en mode SaaS que permet la monitorització d’entorns web, aportant visibilitat sobre la disponibilitat i el rendiment des d’una perspectiva d’usuari.

Característiques principals

  • Valor immediat: AppPulse Active està pensat per a un ràpid desplegament, permetent obtenir dades des del primer moment.
  • Granularitat: AppPulse Active proporciona un conjunt d’eines que permeten aïllar els possibles problemes que presenti la seva plataforma.
  • Software as a Service: Sense necessitat de fer provisió i gestionar infraestructura.
  • Flexibilitat: Llicenciament simple i flexible, amb tarifes molt econòmiques.

Funcionalitats

AppPulse Active ens proporciona tota la informació necessària per conèixer els indicadors clau d’experiència d’usuari.

Quadre de comandament

que ens permet en tot moment l’anàlisi de l’aplicació en termes de disponibilitat i rendiment.

Anàlisi a nivell transacció:

Definiu les transaccions a monitoritzar i avaluï la seva disponibilitat i rendiment.

Anàlisi des de diferents ubicacions:

Micro Focus posa a la seva disposició més de 75 localitzacions repartides per tot el món per a executar les validacions de la seva plataforma.

Estabilitat de les aplicacions:

AppPulse Active li proporciona el sistema de gestió d’errors i alertes que permeten analitzar els problemes de la seva plataforma.

Gestió de SLAs:

Estableixi i gestioni els acords de nivell de servei, tant a nivell de disponibilitat com de rendiment.

AppPulse Active cobreix totes les necessitats pel que fa a monitorització de plataformes web.

Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i sempre actualitzat.

Usabilitat: AppPulse Active ha estat dissenyat per oferir de forma ràpida i intuïtiva tots els paràmetres que intervenen en l’experiència d’usuari.

Beneficis per a la seva organització

  • Visibilitat: Estigui sempre informat sobre el rendiment de la seva plataforma, obtenint les mètriques i indicadors necessaris per avaluar l’experiència de l’usuari.
  • Redueixi el temps de resposta davant incidències: Gràcies a les mètriques i indicadors que proporciona podrà identificar ràpidament qualsevol problema i trobar la causa arrel.
  • Flexibilitat: La solució permet crear / modificar en qualsevol moment les transaccions o funcionalitats que requereixin una especial supervisió.

Vídeo: AppPulse Active Overview

Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet la monitorització d’entorns web, aportant visibilitat sobre la disponibilitat i el rendiment des d’una perspectiva d’usuari.

Documents

Fulletó AppPulse Active (PDF)

Descarregui en format PDF el nostre fulletó sobre HP AppPulse Mobile

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?