Cas d'èxit

Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Pelayo, una de les majors Mútues Asseguradores d’Espanya amb més de 1600 mediadors i 300 oficines, aposta per les eines HP Operations Manager i HP Business Availabity Center per optimitzar la disponibilitat i rendiment de la seva infraestructura TI. Pelayo requeria a més un control sobre les peticions realitzades per tarifar assegurances d’automòbils. Aquesta implantació respon a una estratègia per evolucionar des de la pròpia gestió de la infraestructura TI a gestionar la qualitat del servei.

Situació inicial

Pelayo va escollir a ABAST com integrador tecnològic per ajustar-se tant en el pressupost com en la cobertura de necessitats que proposava el seu projecte, a més de per la confiança basada en col·laboracions anteriors i la seva experiència acumulada en el mercat de les TI sent líders en implantacions d’HP BTO Software.

Pelayo es trobava immers en un profund pla de modernització dels seus sistemes d’informació cap a entorns oberts basats en estàndards de desenvolupaments moderns, flexibles i altament escalables.

Inicialment Pelayo comptava amb un sistema de monitorització sota HP-UX necessitat d’actualitzacions per a poder gestionar els nous serveis. També mancava d’una eina que els permetés tenir una visió completa de cada procés de negoci per poder mesurar el rendiment i els nivells de servei.

El projecte

ABAST procedeix a la migració d’HP ITO 7.5 per a HP-UX a HP Operation Manager for Windows 8.10. A més implanta HP Business Availability Center 7.50 i HP SiteScope 9.50.

Per a això el projecte es va abordar en diferents fases, començant per l’anàlisi de cada àrea, seguint per la implantació de cadascuna de les eines corresponents a cada àrea i acabant amb la formació al personal de Pelayo de cadascuna d’aquestes eines.

Fases de el projecte:

  • Migració de Unix a Plataforma Windows en HP Operations.
  • Donada l’experiència del client en HP Operations, únicament es va detectar la necessitat de dotar el departament d’eines que permetessin monitoritzar amb major nivell de detall i gràficament servidors, sistemes operatius, aplicacions i serveis.
  • Control de les peticions de tarificacions d’assegurances realitzades a través de web o a través de mediadors i la seva representació gràfica en el dashboard d’HP BAC.
  • Consolidació de la informació de disponibilitat i rendiment en un dashboard unificat.
  • Gestió del servei mitjançant l’eina HP Service Navigator integrada en HP Operations Manager.

Beneficis

Mitjançant la implantació d’HP Operations Manager es va proporcionar al client:

  • Una plataforma estable i flexible per a realitzar les tasques essencials de gestió en servidors, sistemes operatius, aplicacions i serveis, amb major nivell de detall del què es tenia anteriorment.
  • Automatització de tasques. Punt molt important per a Pelayo, ja que, a part de les pròpies funcionalitats de l’eina, s’utilitza HP Operations Manager com a punt de control de la majoria de tasques diàries, llançant i comprovant la correcta execució de les mateixes des de la consola d’HP Operations Manager.
  • Optimització de la proactivitat en totes les operacions (tant les tasques referides en el punt anterior, amb el ràpid control de fallada, com a la resta d’operacions) mitjançant la consolidació i centralització de tasques en una única consola.
  • Integració de fonts externes d’informació.
  • Vista gràfica de serveis proporcionats a l’entorn de Pelayo. Amb la representació de nodes, serveis i els seus components, es va proporcionar al client una altra perspectiva de possibles problemes.

La implantació d’aquestes eines ha permès a Pelayo millorar la productivitat i utilitzar més eficientment els recursos, mesurant el nivell de funcionament dels seus sistemes i la qualitat dels serveis oferts, mitjançant la realització de gràfiques i informes, proporcionats en origen per aquestes eines.

Resultats

Segons declaracions d’Alfredo Martín, Responsable d’Explotació de Pelayo, aquest projecte ha suposat per a l’empresa:

  • Situar-se a l’avantguarda tecnològica, després d’implantar les més modernes eines de monitorització que hi ha al mercat.
  • Canviar els seus mètodes i procediments de treball. S’han revisat els diaris d’operació per a incloure-hi el monitoratge continu i sistemàtic de paràmetres d’operació dels serveis crítics per prevenir possibles incidències.
  • Ha passat d’estar orientat a sistemes i components individuals, sense tenir una visió clara de quins serveis estaven oferint, a entendre quins serveis estan prestant i quins components són necessaris perquè cada servei es presti amb normalitat.
  • Són més proactius en la prevenció d’incidències ja que visualitzen errors que no s’identificaven amb anterioritat, valorant el seu impacte i vinculant-los als serveis corresponents, prioritzant d’aquesta manera la seva resolució en funció del nivell crític del servei.
  • S’ha reduït el temps de caigudes o rendiments baixos de cada un dels serveis, aconseguint d’aquesta manera un estalvi substancial ja que cada minut que passa d’un servei no disponible es converteix en pèrdues econòmiques.
  • S’ha registrat un important estalvi de costos tant en infraestructura de hadware, com en manteniments, davant d’un augment dels recursos de monitorització de serveis.

Sobre Pelayo

Han transcorregut ja més de 75 anys des d’aquell dia 1 d’abril de 1933 quan es va constituïr La Mutua de automóviles de Alquiler de Madrid, situada al carrer Pelayo, de la qual més tard va prendre la seva actual denominació.

En l’actualitat, Pelayo Mutua de Seguros compta amb més d’un milió de clients que han dipositat la seva confiança en aquesta entitat.

Més informació a www.pelayo.com

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

AppPulse Active
AppPulse Active
AppPulse Mobile
AppPulse Mobile
Consultoria de Gestió TI
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Gestió de TI (ITIL, ISO 20000, CobiT...)
Gestió i Govern de TI
GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Govern Corporatiu de TI (ISO 38500)
HP Asset Manager
HP Operations Manager
HP Service Anywhere
HP Service Manager
Hybrid Cloud Management

Registration

Forgotten Password?