Govern Corporatiu de TI (ISO 38500)

El Govern de TI i la norma ISO/IEC 38500 proporcionen un marc de principis perquè la direcció de les organitzacions els utilitzi en avaluar, dirigir i monitoritzar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC).

Objectius

1. Responsabilitat: Tothom ha de comprendre i acceptar les seves responsabilitats en l’oferta o demanda de TI. La responsabilitat sobre una acció porta aparellada l’autoritat per a la seva realització.

2. Estratègia: L’estratègia de negoci de l’organització té en compte les capacitats actuals i futures de TI. Els plans estratègics de TI satisfan les necessitats actuals i previstes derivades de l’estratègia de negoci.

3. Adquisició: Les adquisicions de TI es fan per raons vàlides, basant-se en una anàlisi apropiat i continu, amb decisions clares i transparents. Hi ha un equilibri adequat entre beneficis, oportunitats, costos i riscos.

4. Rendiment: Les TI estan dimensionades per donar suport a l’organització, proporcionant els serveis amb la qualitat adequada per complir amb les necessitats actuals i futures.

5. Conformitat: La funció de TI compleix totes les legislacions i normes aplicables. Les polítiques i pràctiques sobre aquest tema estan clarament definides, implementades i exigides.

6. Factor Humà: Les polítiques, pràctiques i decisions de TI demostren respecte al factor humà, incloent les necessitats actuals i emergents de tot el personal involucrat.

Beneficis

La norma ISO/IEC 38500 s’aplica al govern dels processos de gestió de TI a tot tipus d’organitzacions que utilitzen les tecnologies de la informació, facilitant unes bases per a l’avaluació objectiva del govern de TI. A més del compliment amb la legislació vigent, el govern de les TI permet:

1. Una apropiada implementació i operació dels recursos de TI.

2. La clarificació de les responsabilitats i mesurament de l’assoliment dels objectius de l’organització.

3. La continuïtat i sostenibilitat del negoci.

4. L’alineament de les TI amb les necessitats del negoci.

5. L’assignació eficient dels recursos de TI.

6. La innovació en serveis, mercats i negocis.

7. Millorar la relació amb els stakeholders.

8. Reducció de costos de TI.

9. La materialització efectiva dels beneficis esperats de cada inversió en TI.

Per què ABAST?

ABAST ha dut a terme un seguiment en el desenvolupament de la norma des dels orígens de la norma AS8015: 2005 fins a l’actual ISO / IEC 38500: 2008. Disposem d’un equip de consultors experts en la norma i en la guia d’implantació del marc de Govern, basat en COBIT 4.1, VAL IT 2.0 i RISK IT. La nostra àmplia experiència en la implantació d’estàndards ISO associats als sistemes d’informació fa que ABAST estigui posicionada com a empresa de referència en el sector.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre govern corporatiu de TI per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia.

Documents

Fulletó Govern Corporatiu de TI (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre Govern Corporatiu de TI

Solucions i Serveis de Gestió TI

GLPI. La plataforma de gestió de serveis IT de codi obert més completa i flexible
Dynatrace. Observabilitat automàtica i intel·ligent
Nagios Log Server
Hybrid Cloud Management
Network Operations Management
AppPulse Mobile
AppPulse Active
Operations Orchestration
Service Manager
Project and Portfolio Management (PPM)
Operations Bridge
Gestió i Govern de TI
Operations Orchestration
AppPulse Active
Solucions de Gestió TI

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
Damm millora el govern de TI amb software HP
AST millora la gestió de la demanda i els projectes TIC
Implantació global de gestió del servei a Pelayo

Altres temes relacionats

CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
ABAST es converteix en Partner Gold de OpenText després de l'adquisició de Micro Focus
ABAST es converteix en Silver Partner de GLPI
Workshop tecnològic: Monitorització, observabilitat i AIOps
Transición hacia entornos Híbridos. Rendimiento y seguridad
Quina versió de Nagios hauria d'utilitzar?
Service Management Automation X: Gestió de serveis TI i atenció a l'usuari dinàmiques i automatitzades
Esmorzar virtual sobre Service Management Automation X
ABAST aconsegueix noves certificacions com Micro Focus Gold Partner
ABAST certificat com a Micro Focus Gold Partner

Registration

Forgotten Password?