FENIX ERP 2 és una solució integrada de gestió empresarial pensada per satisfer les necessitats actuals i futures d'empreses i organitzacions de tipus mitjà. El seu elevat grau de funcionalitat, juntament amb els serveis professionals d'alta qualitat i l'ús de les tecnologies més avançades, fa de la nostra solució una aposta segura per a la informatització de la seva empresa.

fenix erp 2 cuadros
FENIX ERP 2 és una solució integrada de gestió empresarial pensada per satisfer les necessitats actuals i futures d’empreses i organitzacions de tipus mitjà. El seu elevat grau de funcionalitat, juntament amb els serveis professionals d’alta qualitat i l’ús de les tecnologies més avançades, fa de la nostra solució una aposta segura per a la informatització de la seva empresa.
FENIX ERP 2 integra en un únic sistema tots els processos administratius de l’empresa, contemplant des de les gestions inicials realitzades per la força comercial amb el client, fins al cobrament de la mercaderia venuda, passant pels diferents processos de compra, producció, magatzem, distribució, o per tota la gestió de projectes que pugui requerir una empresa de serveis, desembocant tot això sempre en l’àrea financera. La seva condició de sistema integrat possibilita que, partint d’una única entrada d’informació, es beneficiïn simultàniament totes aquelles àrees de l’empresa implicades. Així mateix ofereix un aspecte comú i homogeni per a tots els mòduls de l’aplicació facilitant d’aquesta manera el procés d’aprenentatge.

Àrees funcionals principals

Área Financiera

L’àrea Financera està composta per una sèrie de mòduls que permeten controlar i analitzar amb total seguretat i fiabilitat la comptabilitat i tota la informació financera de la nostra companyia.

Més informació

Área Comercial

L’àrea Comercial permet efectuar un seguiment detallat de tot el circuit de la venda, abastant des de les primeres visites realitzades per la força comercial fins a la comptabilització automàtica de les factures dels clients.

Més informació

Área Logística

La gestió del magatzem ens mantindrà informats en temps real de la ubicació, valoració, estocs, traçabilitat, situació i moviment dels nostres productes.

Més informació

Área de Compras

L’àrea de compres permet tenir un control exhaustiu en la gestió d’aprovisionament, abastant des de les peticions de compra realitzades pels departaments, fins a la confirmació de la factura del proveïdor i la seva posterior comptabilització

Més informació

Área de Producción

L’àrea de Producció abasta tot el procés de fabricació del nostre producte, proporcionant-tota la informació necessària per disposar d’un control de l’activitat de la fàbrica.

Més informació

Área de Gestión de Proyectos

Incorpora una eina fonamental per a l’administració d’empreses de serveis. Amb la Gestió de Costos i la imputació d’hores i serveis, el control dels nostres projectes es fa senzill i la seva facturació alguna cosa automatitzable. Sabrem els costos i beneficis de cada projecte.

Més informació

Solucions sectorials

Solucions verticals basades en FENIX ERP 2

La empreses d’una determinada indústria o que es dediquen a un determinat sector de serveis tenen unes particularitats específiques i unes problemàtiques comunes. Per això ABAST li ofereix verticalitzacions de FENIX ERP 2 que s’ajusten perfectament a les necessitats de les organitzacions pertanyents a cada sector.

fenix_serv_62

Fènix Serveis / Projectes

Per a empreses de serveis o amb projectes com unitat de negoci

dist_may_62

Fènix Distribució

Per a empreses de distribució / comerç majorista.

injection_62

Fènix Injection

Per a empreses del sector del plàstic amb processos d’injecció o extrusió.

fenix_edifica_62

Fènix Edifica

Per al sector de materials de la construcció.

fenix_electra_62

Fènix Electra

Per a empreses del sector de material elèctric.

fenix_textil_62

Fènix Tèxtil

Per a empreses del sector tèxtil.

feniz_calzado_62

Fènix Calçat

Per a empreses del sector calçat

feniz_maq_62

Fènix Maquinària

Per a empreses de fabricació, distribució, venda o serveis post venda de maquinària industrial.

fenix_electrodom_62

Fènix Electrodomèstics

Per a empreses de fabricació, distribució, venda o serveis post venda d’electrodomèstics.

fenix_accesorios

Fènix Accessoris

Per a empreses de fabricació o distribució de recanvis, accessoris, complements i components per a la indústria de l’automòbil, electrònica, maquinària

fenix_quimica

Fènix Química

Per a empreses del sector químic.

fenix_metal_62

Fènix Metall

Per a empreses del sector de la manipulació metàl·lica.

fenix_juguetes_62

Fènix Joguines

Per fabricants o importadors de joguines.

Els nostres serveis

Nuestros servicios

Ofrecemos un completo conjunto de servicios para abordar todos los aspectos de un proyecto de implantación de una solución ERP. Nuestra depurada metodología, fruto de muchos años de experiencia, nos permite afrontar con garantías de éxito cualquier proyecto y asegurar un período de implantación breve.

Asesoría y consultoría

Estudio y asesoramiento sobre la infraestructura informática más adecuada para la correcta implantación de sus soluciones empresariales.

Instalación de productos

Instalación y configuración de todos los elementos por técnicos especializados en cada producto, garantizando el correcto arranque del sistema.

Formación técnica

Para que su personal técnico pueda participar activamente a lo largo del proyecto y posteriormente llevar con independencia el mantenimiento básico del sistema.

Formación de usuarios

Optimizada para que los usuarios sean capaces de operar libremente con el nuevo software en un corto período de tiempo.

Ampliación de funcionalidades

Si su organización crece y tiene nuevas necesidades le ayudamos a desplegar nuevas funcionalidades de la solución que quizás no se contemplaron en el proyecto original, consiguiendo un máximo rendimiento del producto y de la inversión inicial, una evolución permanente mejorando su competitividad.

Desarrolladores de sistema – Adaptación de la solución a su empresa

Podemos incluir particularidades o necesidades de su empresa en los procesos de la aplicación. Obtendrá así una ampliación de funcionalidades y una mejor adaptación a su negocio.

Desarrollo de las soluciones Business Intelligence

Contamos con una división especializada en proyectos de Inteligencia Empresarial que le puede ayudar a sacar el máximo partido de las herramientas BI propias de la solución o integrarlas con otras soluciones Business Intelligence y de gestión de datos.

Soluciones de gestión documental

Desde nuestra división de proyectos de gestión documental podemos ofrecerle también soluciones para automatizar procesos tradicionalmente ligados al uso de papel, como por ejemplo la gestión de facturas de proveedores, de forma totalmente integrada con su ERP.

Solución Global

Podemos ofrecerle una solución global como proveedor único, que incluya tanto el software, como la infraestructura hardware necesaria para soportar las aplicaciones, soluciones para garantizar la seguridad de los datos, mejorar el rendimiento de la red, etc.