Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Tregui partit d'una plataforma de dades de clients (CDP) flexible i molt intuïtiva per extreure coneixements i generar experiències totalment personalitzades per als clients. Centralitzi les dades dels clients procedents de diversos orígens per aconseguir una vista única dels seus clients en temps real.

Utilitzi els avantatges de la IA a la seva organització

Augmenti la vida útil dels clients gràcies als coneixements generats mitjançant IA basats en perfils de clients unificats. Aconsegueixi convertir-se en una organització focalitzada en el client en què els professionals de màrqueting, vendes i servei al client disposin dels coneixements que necessiten per personalitzar les interaccions. Disposi dels resultats més ràpid gràcies a una plataforma de dades de clients de classe empresarial i en temps real dissenyada per proporcionar aquells coneixements que permetin als treballadors emprendre accions amb la mínima formació i gairebé sense ajuda de TI. Processi les seves anàlisis ràpidament i personalitzi la solució amb Microsoft Azure i Power Platform.

Proporcioni experiències personalitzades amb una visió integral dels seus clients

Obtingui una perspectiva integral dels seus clients

Agrupi totes les dades transaccionals, conductuals i observacionals en temps real mitjançant connectors predeterminats per generar perfils actualitzats de forma permanent per comptes i contactes. Acumuli les dades resolent les identitats de clients gràcies a recomanacions basades en IA i machine learning. Millori els perfils de client mitjançant una matriu de senyals de productes Microsoft i tercers, com ara la intel·ligència d’audiències de Microsoft Graph, ús del producte, les tendències de mercat i els comentaris i valoracions dels clients.

holistic-view
discover-insights
Aconsegueixi coneixements i passi a l’acció

Utilitzi plantilles de machine learning “out-of-the-box” per fer prediccions de possibles fuites de clients, les següents millors accions i les recomanacions de productes. Detecti nous segments d’audiència mitjançant recomanacions generades per la IA o defineixi les seves pròpies. Utilitzi els coneixements en temps real a les destinacions, inclòs l’anàlisi, màrqueting per correu electrònic, publicitat i plataformes de captació de nous clients mitjançant integracions clau en mà amb aplicacions de Microsoft i de tercers. Inclogui targetes de Customer Insights en les seves aplicacions empresarials per aconseguir coneixements contextuals i línies d’actuació documentades. Generi fluxos de treball com a resposta als senyals dels clients gràcies a Power Automate.

Ajusti i augmenti la solució tenint en compte les seves necessitats

Posi’s mans a l’obra ràpidament amb experiències guiades i intuïtives. Ampliï Customer Insights amb Azure Synapse Analytics i acumuli la informació del client amb dades financeres, dades sobre les operacions i dades de IoT no estructurades per generar models de machine learning totalment personalitzats. Posi en contacte les dades dels seus clients amb Microsoft Power BI per generar panells i informes personalitzats. Generi aplicacions personalitzades amb informació integrada sobre els seus clients utilitzant Microsoft Power Apps.

adopt-and-extend
trusted-plotform
Utilitzi una plataforma productiva de total confiança

Disminueixi el temps d’amortització utilitzant una plataforma de dades de clients d’autoservei basada en Azure que li possibilita portar el seu propi data lake d’Azure. Doni suport els exigents requisits de compliment de les administracions públiques dels EUA i del Reglament general de protecció de dades (RGPD) mitjançant eines de privacitat, seguretat i govern integrades mantenint la propietat de la informació. Aprofiti la dilatada experiència de Microsoft en recerca en intel·ligència artificial, IA responsable i el cloud, dades i plataformes de desenvolupadors per aconseguir aquells coneixements que li permetin atendre de forma excel·lent als seus clients.