Dynamics 365 Business Central Sector Injecció de Plàstic

Solució de Gestió Empresarial per a la indústria d'injecció de plàstics

La indústria d’injecció de plàstics, de naturalesa complicada i delicada, requereix de sistemes d’informació estables, fiables i segurs que garanteixin un servei continuat i optimitzin el cicle productiu. ABAST, un dels principals partners de Microsoft a Espanya, ha aprofitat la seva experiència amb empreses del sector de la injecció de plàstics per desenvolupar una solució vertical basada en Dynamics 365 Business Central, destinada a donar resposta a tota la problemàtica habitual d’una empresa d’aquest sector.

Dynamics 365 Business Central Sector Injecció de Plàstic

Dynamics 365 Business Central Sector Injecció de Plàstic és una solució desenvolupada pensant en aquelles empreses la producció de les quals treballa amb motlles, utillatges o cavitats en processos típics d’injecció o extrusionat. Aquest set d’aplicacions facilita la feina del dia a dia gràcies a un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb un gran nombre de prestacions particulars per al sector. Si vol conèixer …

 • Com està planificada la seva fàbrica (Màquines, operaris, fases, etc.) i quines ordres de treball hi ha en curs?
 • Quin és el cost de cada producte? És rendible la seva fabricació?
 • Quin dia finalitza la producció d’un article? Es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quins motlles i utillatges posseeix cada màquina i per a cada producte?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins productes s’han de produir per complir amb els compromisos comercials?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen resposta gràcies a Dynamics 365 Business Central Sector Injecció de Plàstic. A més podrà incorporar les dades proporcionades per les seves màquines, balances, lectors de codis de barres, radiofreqüència, etc. al sistema de gestió de Dynamics 365 Business Central.

Dynamics 365 Business Central: mòduls i característiques generals

Visita la nostra pàgina principal sobre Dynamics 365 BC

Beneficis de la solució per al sector d'Injecció de Plàstic

Recursos i temps

 • Disposar de la definició de temps per seccions, per motlle / postís, per escandall i màquina / motlle, per partir d’una forma global, per afinar progressivament els temps de producció.
 • Disposar d’un control preventiu de màquines (neteja, revisions periòdiques, etc.).
 • Assignar a cada màquina seus motlles i els seus utillatges.
 • Disposar d’un control de temps d’operacions per màquina, per motlles, per utillatges, etc., adequat per poder planificar correctament la planta.
 • Assignar els temps de neteja, preparació, etc. als motlles després de cadascuna de les extrusions.
 • Conèixer la capacitat de producció de les màquines i les operacions necessàries per fer-les funcionar.
 • Assignar els calendaris desitjats a cada recurs i diferenciar els horaris de treball de màquines i treballadors.

Ordres de treball i escandalls

 • Disposar d’escandalls variables per a la seva fàcil variació en el treball del dia a dia.
 • Assignar diferents estructures i rutes de fabricació a un mateix producte per variar la seva forma de producció segons la càrrega, el moment i les necessitats de la fàbrica.
 • Ordres de treball jeràrquiques per obtenir una gran estructuració del mètode de fabricació.
 • Assignar a les ordres de treball els motlles adequats per a cada producte.
 • Saber quins són els components d’un producte, si té diferents composicions per fabricar i quina és la més adequada en cada moment.
 • Conèixer els complements (varetes, carros, embalatges, etc.) i si hi ha suficients per a produir un determinat producte.

M.R.P.

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Disposar d’un conjunt de condicions fixes i / o variables per saber en què s’haurà de treballar.
 • Comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per garantir els acords assolits amb els clients.
 • Mantenir el mínim d’estocs per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Saber quins productes estan en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació, amb la distribució dels recursos i els productes en curs de fabricació.
 • Saber en què s’està treballant en cada moment, quines màquines estan lliures / ocupades i quan deixaran d’estar-ho.
 • Gestionar les tasques que realitza cada un dels operaris.

Qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells per saber la qualitat de producció a cada pas del cicle productiu.
 • Avaluar els articles per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.
 • Disposar de la traçabilitat dels passos productius per acotar i localitzar fàcilment els productes defectuosos.
 • Assignar els documents de qualitat oficials a cada producte per disposar fàcilment de les seves especificacions i evitar paperassa.

Despeses

 • Saber què costa cada producte i si la seva producció és rendible.
 • Assignar adequadament els costos indirectes a cada producte.
 • Separar els costos per les diferents seccions i saber on estan centrades les desviacions.
 • Conèixer els costos teòrics i reals de cada producte.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per reduir-les progressivament.

Subcontractació

 • Distribuir, controlar, ampliar, desviar, etc. certs treballs a tercers per suportar els pics de producció.
 • Saber quins materials entren i surten a la fàbrica i en els tallers de tercers durant un procés de producció.
 • Saber de quins materials es disposa a les ubicacions de l’empresa i quines estan cedits en ubicacions alienes a la companyia.
 • Tractament d’ordres de treball específiques per als treballs de subcontractació.

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Dynamics 365 Business Central l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Casos d'èxit

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats

Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central

Registration

Forgotten Password?