Dynamics 365 Business Central Sector Químic

Solució de Gestió Empresarial per a empreses del sector químic

La indústria química requereix de sistemes exactes i fiables a causa de la minuciositat dels seus processos. La garantia en l’estabilitat i el control dels processos és un valor fonamental en la gestió empresarial. Des d’ABAST aprofitem la nostra experiència en empreses de la indústria química per oferir-li una solució basada en Dynamics 365 Business Central específicament dissenyada per al sector.

Dynamics 365 Business Central Sector Químic

L’aparició de nous mercats i productes en el sector químic estan promovent canvis en un entorn cada vegada més ampli i competitiu. Amb visió de futur, ABAST pot proporcionar-li una solució específica basada en Dynamics 365 Business Central que dóna resposta a les necessitats emergents de les companyies químiques.

Dynamics 365 Business Central Sector Químic és una aplicació informàtica pensada exclusivament per a aquelles empreses l’activitat principal de les quals és la fabricació, distribució, envasat, etc. de productes químics.

Aquesta solució facilita un gran nombre de prestacions particulars pensades per donar solucions específiques al sector, com per exemple:

 • Gestió d’envasat: control d’estocs, envasat mitjançant ordres d’ompliment, seguiment, emmagatzematge en una unitat de mesura i venda en una altra, etc.
 • Gestió de qualitat: assajos, controls de qualitat, notes d’anàlisi, assignació de lots als articles.
 • Gestió de mermes: control de possibles mancances en les compres realitzades a proveïdors.
 • Gestió de fulls de càrrega: creació de fulles per controlar la càrrega dels camions i aprofitar-les per generar albarans.

Dynamics 365 Business Central: mòduls i característiques generals

Visita la nostra pàgina principal sobre Dynamics 365 BC

Beneficis de la solució per al sector Químic

Producció

Dynamics 365 Business Central Sector Químic permet millorar la qualitat del producte i del servei ja que, a més d’especificar detalladament les demandes de cada un dels clients en particular, l’ajuda a maximitzar la capacitat de gestió en el procés de producció.

Amb aquesta resolució podrà, entre d’altres:

 • Millorar la qualitat dels productes, gràcies a la possibilitat de definir i integrar els controls adequats.
 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir i quins components s’han de fabricar o comprar.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.
 • Realitzar controls de qualitat mitjançant notes d’anàlisi, classificant els productes per lots.
 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Crear nous productes a partir de la combinació de diferents components, seguint un model de mescla on es reflectirà el percentatge necessari de cada component.
 • Reduir el cicle de desenvolupament de nous productes, gràcies a l’automatització i integració d’aquest procés.
 • Fidelitzar i millorar el nivell de servei a clients d’acord amb la possibilitat de poder definir i controlar els requeriments de producte específics per a cada un d’ells, gràcies al tractament personalitzat que s’aconsegueix amb les seves aplicacions.

Gestió de despeses

Dynamics 365 Business Central Sector Químic disposa d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la companyia així com controlar i gestionar costos.

D’aquesta manera es gestiona eficientment l’inventari, s’optimitza el pla de producció i es minimitzen riscos. Així mateix, estableix amb precisió exacta el preu dels productes, la rendibilitat de la seva producció i la gestió de marges. També permet avaluar als proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Accés a la informació

Gràcies a l’automatització de processos sobre la base de la utilització de “workflows”, es potencia la col·laboració interdepartamental. Des de qualsevol àrea de l’empresa es podrà accedir a la informació necessària i de manera detallada sobre productes, inventari o procés de producció.

Per exemple, es pot accedir a les propietats dels productes (preus, característiques físiques, envasat, etc.) a través d’una fitxa individual, associant fins i tot la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Entre altres coses, també serà capaç de:

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible i eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors i assegurar així els acords assolits amb els clients.
 • Comprovar les necessitats de fabricació. Això implica tenir coneixement dels materials i components, les operacions, i les màquines que intervenen en l’elaboració d’un producte.
 • Planificar i controlar la producció sobre la base de la gestió de “sots” de producció.

Casos d'èxit

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats

Nou Reglament Normatiu Espanyol: Llei Antifrau i "Ley Crea y Crece"
La Llei Antifrau: Impactes en la Gestió de Comptabilitat i Facturació
Nou Reglament Normatiu Espanyol: Llei Antifrau i "Ley Crea y Crece"
Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia

Registration

Forgotten Password?