Microsoft Dynamics 365 Field Service

Amb Dynamics 365 Field Service ofereixi experiències excepcionals als clients. Enviï al recurs més adequat en el moment precís, al lloc indicat i posant al seu abast totes les eines necessàries per aconseguir resoldre la incidència a la primera i sense dificultats.

Resolució d’incidències sempre a la primera

1b

Ofereixi un servei proactiu als seus clients

Prevegi, detecti i solucioni les incidències dels serveis de camp abans fins i tot que tinguin lloc o que els clients s’adonin d’elles per garantir la coherència, la qualitat i la fiabilitat de les actuacions.

2b

Gestioni de forma intel·ligent els recursos

Enviï als tècnics quan i on resultin més necessaris en cada moment per proporcionar al client una experiència excepcional in situ i optimitzi els recursos i els costos al mateix temps.

3b

Garanteixi que les reparacions es facin a la primera

Proporcioni als seus tècnics el temps, les eines i tota la informació que siguin necessàries per resoldre els problemes a la primera i, d’aquesta manera, augmentar la confiança i lleialtat dels clients.

Brindi un servei proactiu

Aconsegueixi evitar les trucades de servei detectant i solucionant les incidències de forma remota gràcies als sensors de IoT (l’Internet de les coses) abans que puguin convertir-se en un problema.

Transformi la seva empresa perquè ja no sigui un centre de costos i es converteixi en un centre de guanys. Canviï el model de serveis programats per un model de manteniment predictiu “just-in-time” que s’activi mitjançant les dades de IoT.

Disposi d’una perspectiva integral dels actius dels clients, utilitzant les funcions combinades de Dynamics 365 Supply Chain Management i Field Service, i defineixi acords de nivell de servei que satisfacin les expectatives i que fins i tot aconsegueixin superar-les.

Proporcioni un servei predictible que faci créixer la satisfacció del client alhora que manté una comunicació proactiva amb els clients mitjançant recordatoris de cites de text i veu.

Extregui coneixements dels clients gràcies a l’enviament automàtic d’enquestes personalitzades a partir de les trucades al servei de camp amb Microsoft Power Automate, i millori la qualitat del servei proactiu amb suggeriments generats per IA per a les accions d’alerta de IoT i per a la selecció de tipus d’incidències en les ordres de treball.

panel2

Gestioni els recursos de forma intel·ligent

panel3

Seleccioni al tècnic adequat i amb l’experiència apropiada en el millor moment utilitzant recomanacions basades en IA i programacions manuals, semi-automatitzades o automatitzades al 100%.

Classifiqui amb facilitat les trucades i assigni als tècnics utilitzant Field Service amb Dynamics 365 Customer Service per aconseguir un flux de treball unificat i una baixada significativa dels costos operatius.

Millori l’assignació de recursos utilitzant un panell de programacions que ofereix la possibilitat d’arrossegar i deixar, i un mapa interactiu, on pot assignar als tècnics més propers i amb una disponibilitat més gran.

Tregui més partit dels recursos tècnics amb programacions automàtiques que redueixin el temps dels trasllats i optimitzin les taxes d’ús, al mateix temps que possibiliten respondre als retards, cancel·lacions i treballs urgents.

Gestioni de forma eficaç l’historial de recursos perquè els tècnics disposin de tota la informació o connecti’s a Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Supply Chain Management per sincronitzar el conjunt de la informació, fins i tot des del nivell del camió.

Reparacions a la primera garantides

Faciliti als tècnics accés a ajuda en context amb Dynamics 365 Guides i altres solucions de realitat mixta que posin a la seva disposició procediments integrals pas per pas per poder aplicar-los en les operacions de manteniment.

Comparteixi els coneixements d’anys d’experiència amb els nous tècnics mitjançant videotrucades amb Dynamics 365 Remote Assist, el que li permetrà la realització de consultes en temps real.

Disposi de la informació de tota l’activitat del servei, encara que no tingui connexió: accedeixi a les ordres de treball, dades dels clients i a la informació dels recursos.

Faciliti als tècnics tots aquells recursos que necessitin en els serveis de camp per gestionar les ordres de treball i les programacions de cites, poder accedir a les adreces i dades dels clients en cada torn i fer fotos, vídeos i notes de veu amb l’aplicació mòbil.

Deixi que els tècnics rebin ajuda de bots que els ajudin a trobar a clients i la informació sobre els productes usant Guides mentre es troben de servei.

panel4
trypanel5