ORA-EBS Dashboard

Millori la presa de decisions de la seva Oracle E-Business Suite

Pensat per a usuaris de la plataforma Oracle E-Business Suite, ORA-EBS Dashboard ofereix un quadre de comandament funcional per controlar l'evolució dels principals indicadors de la seva organització. ABAST, Oracle Platinum Partner amb una experiència de més de 15 anys implantant Oracle E-Business Suite, ha desenvolupat aquesta solució que li permetrà veure de forma senzilla i intuïtiva l'evolució dels seus principals processos de negoci.

ORA-EBS Dashboard reuneix el coneixement dels nostres consultors en un paquet de funcionalitats que li permetrà, en poc temps i amb un cost molt reduït, disposar d’un quadre de comandament que li doni una visió global de la salut del seu negoci, una cosa fonamental en els temps que corren.

ORA-EBS Dashboard ens proveeix d’una àrea general d’anàlisi i de set sub-àrees específiques centrades en els processos de creació de valor de les organitzacions: comandes, vendes, compres, cobraments, pagaments, Finances i Inventari.

Per a cadascuna de les àrees d’anàlisi s’ofereix un quadre de comandament predissenyat, així com de la possibilitat que l’usuari creu els seus propis informes d’anàlisi sobre el model de dades proporcionat, que inclou ja els KPI més significatiu cada àrea.

img_ora-ebs_dashboard_01
img_ora-ebs_dashboard_02
img_ora-ebs_dashboard_03

En definitiva, un quadre de comandament per al seu E-Business Suite totalment intuïtiu, funcional i amb un baix cost d’implementació, que l’ajudarà en la presa de decisions i li permetrà créixer en el control dels processos vitals de la seva organització.