ABAST Cost Allocation Framework

ABAST Cost Allocation Framework és una solució tecnològica focalitzada en l’àmbit de Finances que permet donar resposta a les necessitats d’imputació i repartiment de costos diferits de forma flexible i senzilla. Amb capacitats de reporting en mode autoservei, cobreix els requisits de consum i formatació d’informació amb independència d’IT.

Objectius dels projectes amb ABAST Cost Allocation Framework

Objectius per a la Direcció Financera:

 • Seguiment i ràpida detecció d’imputacions incorrectes.
 • Tancament de mes (ajustos comercials diferits).
 • Compte de resultats completa al mínim de detall (imputació de costos indirectes).
 • Simulació d’escenaris (What If).
 • Capacitat de segmentació per conceptes no existents en SAP.
 • Capacitat de reporting analític autosuficient per part dels key user de cada àrea.

Objectius per a la Direcció IT:

 • Descàrrega de processos costosos en SAP R3 que penalitzen el rendiment del sistema.
 • Disminución de las peticiones de creación y modificación de listados i informes de P&L.
 • Millora en la capacitat de gestió de les dades de FI tant a nivell de recovery i còpies de seguretat, com storage de dades històriques.

Orientat a Metodologia VBM

La gerència basada en valor (GBV) o value based management (VBM), es pot definir com un procés integral dissenyat per millorar les decisions estratègiques i operacionals fetes al llarg de l’organització, a través de l’èmfasi en els inductors de valor corporatius.

Quatre processos principals regeixen l’adopció del VBM: primer, desenvolupar estratègies per maximitzar el valor; segon, traduir l’estratègia en fites a curt i llarg termini que s’enfoquin en els principals inductors de valor; tercer, desenvolupar plans d’acció i pressupostos enfocats a l’acompliment de les fites a curt i mitjà termini; i quart, introduir sistemes de mesurament de resultats i esquemes de compensació per tal de supervisar i incentivar als empleats perquè compleixin les fites establertes. Aquests quatre processos han d’estar connectats a diversos nivells: corporatiu, d’unitats de negoci i funcionals. És evident que les estratègies i els resultats operatius han de ser consistents a tot el llarg i ample de les organitzacions perquè l’objectiu de crear valor es compleixi.

La nostra solució: ABAST Cost Allocation Framework

Proposta funcional

Creació d’un repositori centralitzat d’informació:

 • Alimentat des de SAP R3 com a base i complementat amb qualsevol font de dades no SAP (proveïdors logístics, sistemes de consolidació, dades de mercat…).
 • Gestiona grans volums de dades de forma molt eficient, permetent reclassificacions de milions de registres històrics.
 • Amb capacitat per a la gestió de múltiples escenaris de budgeting i forecasting.

Implementació d’un sistema de Cost Allocations:

En aquesta fase s’han d’identificar i classificar els costos indirectes a imputar, definir els criteris de repartiment, crear interfícies d’usuari per imputar els costos així com a motors de repartiment en funció dels drivers desitjats.

Imputació de costos directament en format Excel: Es farà servir un fitxer en base Excel per a la imputació dels costos indirectes segons els criteris de repartiment establerts, creat manualment pel personal de finances.

 • Flexibilitat en la definició dels criteris de repartiment.
 • Total independència d’IT en els cicles i mètodes de repartiment.

Explotació mitjançant una plataforma Business Intelligence

 • Implantació d’una plataforma BI que cobreixi tots els àmbits en la gestió del rendiment financer.
 • Standard corporatiu que permeti un posterior desplegament de la informació a totes les àrees de la companyia.
 • Ràpida d’utilitzar, flexible en el desenvolupament i senzilla en el manteniment

La plataforma: SAP Business Objects Data Services

Serveis de dades: Qualitat i integració de dades

 • Una única interfície d’usuari per a desenvolupament
 • Un únic motor d’execució per processar tant les funcionalitats d’integració de dades (DI) com les de qualitat de dades (DQ)
 • Un únic repositori per metadades
 • Un únic entorn per administració, seguretat, connectivitat de dades i web services

Solucions Business Analytics / BI

SAP DataSphere
Kit Digital - BI i analítica amb Microsoft Power BI
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Oracle Exadata
Oracle Database Appliance (ODA)
Oracle Autonomous Database
Solucions per a Business Analytics de Microsoft
ABAST Cost Allocation Framework
ORA-EBS Dashboard
Quadre de comandament comercial
Quadre de comandament financer
Solucions per a Business Analytics de Qlik
Solucions Business Intelligence / Analytics IBM Cognos
ABAST Q'nowledge
Solucions per a Business Analytics d'Oracle

Casos d'èxit

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Würth, la informació al servei del Venedor
Funderia Condals. Filosofia Cognos: Qualitat i innovació
El CRG millora la gestió de la seva informació amb Oracle

Altres temes relacionats

Com modernitzar la teva arquitectura de Business Intelligence amb Data Lakehouse
SAP Datasphere. Evolució des de SAP BW i SAP BW/4HANA.
Aplicacions de la Intel·ligència Artificial a les empreses
Workshop - Pren millors decisions amb Microsoft Power BI
Fons Next Generation per Transformació Digital
Treu-li més partit a les teves dades amb la nova llicència de Power BI Premium Per User
Treu-li més partit a les teves dades amb la nova llicència de Power BI Premium
Millora les teves decisions de negoci amb Microsoft Power BI
Millora les teves decisions de negoci amb Microsoft Power BI
Webinar Cámara Madrid - Abast - Coneix com Power BI pot ajudar al teu negoci

Registration

Forgotten Password?