Microsoft Dynamics 365 AI

Iniciï el camí cap a la transformació digital gràcies a la IA, sense preocupar-se de l'experiència que tingui la seva organització. Ja sigui si el que li interessa és accelerar un procés concret o bé si vol revolucionar el sector, podrà arribar a aconseguir-ho facilitant recursos d'IA accessibles i útils a tota la seva empresa. Amb Dynamics 365 AI, cada grup té total llibertat per a resoldre els problemes i prendre les decisions per si mateix amb ajuda d'eines intel·ligents.

Implanti a la seva empresa els avantatges de la IA

icon_1b

Personalitzi la transformació en funció de les seves necessitats

Simplifiqui amb interfícies intuïtives l’adopció d’IA i amb directrius detallades i aplicacions integrades a la perfecció per oferir la millor experiència.

icon_2b

Posi fi als compartiments estancs de la seva empresa

Millori el coneixement de la seva organització i dels seus clients unificant les relacions, els processos i les dades entre les aplicacions.

icon_3b

Aconsegueixi ampliar els coneixements

Extregui coneixements mitjançant les dades sobre les necessitats i el comportament dels clients, i aconsegueixi que cada punt de contacte sigui més dinàmic i adequat.

icon_4b

Ajusti els seus recursos a les necessitats de la seva empresa

Adapti’s fàcilment als clients i al mercat amb la flexibilitat funcional de la IA.

Faci un cop d’ull a les opcions que ens ofereix Dynamics 365 AI

Dynamics 365 Sales Insights

Faci créixer les vendes i millori les seves decisions gràcies a coneixements generats mitjançant IA i alimentats amb les dades dels clients.

Més informació sobre Dynamics 365 Sales Insights

Dynamics 365 Customer Insights

Aconsegueixi una vista integral dels clients i disposi d’informació que li permeti oferir-los una experiència totalment personalitzada.

Més informació sobre Dynamics 365 Customer Insights

Dynamics 365 Customer Service Insights

Amb els coneixements basats en IA aconseguirà prendre decisions més encertades i augmentar la satisfacció de client de forma proactiva i amb més confiança.

Més informació sobre Customer Service Insights

Dynamics 365 Virtual Agent for Costumer Service

Solventi ràpidament les incidències dels clients amb agents virtuals intel·ligents i flexibles.

Més informació sobre Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service

Dynamics 365 Fraud Protection

Augmenti la protecció contra el frau a la seva empresa de comerç electrònic (i als seus clients) i aconsegueixi millorar l’experiència de compra.

Dynamics 365 Finance Insights

Faciliti a la seva empresa l’administració dels fluxos d’efectiu amb recomanacions sobre el pagament als clients, propostes pressupostàries intel·ligents i previsions de flux d’efectiu.

trypanel