Microsoft Dynamics 365 Sales

Actualment els compradors estan canviant les regles de joc. No n’hi ha prou amb simples transaccions i interaccions. Hem d’oferir als compradors experiències úniques que generin confiança i certesa. Amb Dynamics 365 Sales, transformi i optimitzi l’experiència de vendes i converteixi les relacions comercials en ingressos.

Icono_1ok

Amb la IA contextual vengui de forma més intel·ligent

Posi el focus en els clients adequats, creant relacions de confiança i passant ràpidament a l’acció gràcies a pautes generades per IA per optimitzar notòriament les experiències de compra.

Icono_2ok

Faciliti als venedors tot allò que necessitin per forjar relacions

Posi especial atenció en les relacions amb les solucions i dades unificades de LinkedIn Sales Navigator, Dynamics 365 Sales i Office 365.

Icono_3ok

Utilitzi eines totalment integrades i impulsi la productivitat de les vendes

Aconsegueixi més temps per a la captació de clients gràcies a eines integradores que ja coneix i un sistema d’optimització intel·ligent per millorar el procés de venda.

Icono_4ok2

Augmenti la preparació del personal i a la vegada el rendiment de les vendes

Aprofitant la informació existent, assessori als venedors de forma eficaç. Aconsegueixi extreure conclusions i prendre decisions basades en dades en temps real i en les tendències emergents. Generi ingressos gràcies a l’estudi dels processos, els coneixements de les operacions i analitzant les relacions.

Icono_5ok

Aconsegueixi major rendibilitat de les vendes amb informació avançada

Identifiqui les trucades de vendes que han tingut èxit per replicar-les aprofitant la intel·ligència conversacional i faciliti als equips la possibilitat de realitzar vendes més intel·ligents amb l’aplicació de coneixements contextuals generats mitjançant IA.

Icono_6ok

Innovi gràcies a les solucions de vendes dissenyades per evolucionar

Aconsegueixi impulsar la transformació digital amb solucions de vendes totalment adaptables i escalables fàcils de personalitzar, ampliar i connectar amb els altres serveis i aplicacions que ja utilitza.

Vendes més intel·ligents amb l’extracció de coneixements del context

Augmenti l’índex de conversió i percentatge d’èxit amb la classificació de les oportunitats i clients potencials gràcies a avançats models que permeten identificar els clients amb més probabilitats de conversió i compra.

Augmenti els índexs de resposta aprofitant els contactes dels companys que ja han entaulat prèviament relació amb clients potencials mitjançant correu electrònic, reunions o col·laboracions.

Adapti les interaccions tenint en compte recomanacions contextuals sobre temes de discussió personalitzats i les millors accions que pot realitzar a continuació.

Ensenyi als venedors com i quan els clients interactuen amb els seus correus electrònics perquè aconsegueixin ser més proactius i dinàmics en les seves comunicacions electròniques.

Aconsegueixi mantenir les relacions sota control amb indicacions de Dynamics 365 i Office 365 que l’informen en tot moment de l’estat de la relació i els seus riscos.

relationship-health-score

Consolidi relacions mitjançant interaccions autèntiques i personals

linkedin-forms

Aconsegueixi unificar la informació i els processos de les relacions amb la integració de LinkedIn Sales Navigator. D’aquesta manera, els venedors aconseguiran generar confiança i administrar les relacions a escala i sense dificultats.

Treballi amb coneixements i perfils gràcies a la integració amb LinkedIn Sales Navigator, com clients potencials relacionats i mecanismes per assegurar una presentació cordial i amistosa.

Faci un bon seguiment dels contactes gràcies als organigrames interactius i analitzi les relacions que existeixen entre ells.

Col·labori en la documentació de vendes i aconsegueixi personalitzar-la amb eines de l’Office 365 integrades que s’adapten a la forma de treballar dels venedors.

Vegi la perspectiva del client i millori les interaccions de vendes amb la combinació de les dades del client i els coneixements extrets de Microsoft Forms Pro, que ve inclòs a Dynamics 365 Sales.

Augmenti el temps per a les vendes

Redueixi les tasques rutinàries amb missatges contextuals que proposin nous registres a mesura que els venedors van fent anotacions.

Posi el focus a les operacions comercials gràcies a guies de vendes que compten amb eficaces tècniques fàcils de reproduir i material contextualitzat de referència.

Redueixi el temps que dedica a buscar contingut gràcies a modernes funcionalitats de capacitació de vendes que proposen de forma intel·ligent el contingut més convenient i la formació apropiada per als venedors.

Minimitzi la formació gràcies a una interfície de processos empresarials que facilita orientació contextual durant totes les fases del cicle de vendes.

opportunity-with-kanban

Aconsegueixi impulsar la productivitat de les vendes gràcies a eines totalment integrades

boost-sales-productivity

Augmenti la coordinació de vendes i màrqueting oferint a aquests equips visibilitat de totes les campanyes i els fluxos de treball predefinits que es distribueixen de forma automàtica als clients potencials llestos per comprar.

Ajudi i participi en operacions que abastin diverses funcions i ubicacions geogràfiques amb informació i documents compartits directament des de Microsoft Teams, un avançat centre de treball que compta amb xat, reunions, documents, notes i aplicacions empresarials.

Redueixi l’entrada manual de dades escanejant i convertint la informació de la targeta de visita en registres nous amb Dynamics 365.

Millori el flux de treball mitjançant aplicacions mòbils modernes i les eines que ja coneix, com Outlook, Excel i SharePoint, i que s’integren perfectament amb Dynamics 365 Sales.

Augmenti la confiança dels compradors en els seus productes gràcies a la realitat mixta de Dynamics 365 Product Visualize.

Agiliti el rendiment de les vendes

Millori la planificació i augmenti la precisió de les previsions gràcies a l’ús de projeccions intuïtives que generen els venedors i augmentades amb previsions predictives.

Optimitzi la rendició de comptes amb instantànies i vistes del flux d’operacions comercials per fer un seguiment de les modificacions en el procés de venda i analitzar aquestes modificacions.

Doni suport als responsables de vendes a estimular el rendiment amb coneixements sobre els acords comercials, analitzant les relacions i amb intel·ligència conversacional.

Conegui les necessitats que sorgeixen als clients, les dinàmiques de la competència i les tendències de mercat gràcies a la utilització de coneixements que es generen mitjançant IA.

Sigui capaç d’identificar les operacions de risc de forma proactiva, millorant la visibilitat de les converses i proporcionant comentaris pràctics amb eines integrades d’assessorament.

predictive-forecasting

Innovi utilitzant solucions flexibles que progressin al ritme de la seva empresa

new-studio

Disminueixi el temps de comercialització adaptant fàcilment les aplicacions predissenyades de vendes i IA a les seves necessitats específiques amb editors visuals. Aconsegueixi automatitzar els fluxos de treball, analitzi les dades i creï fàcilment aplicacions totalment personalitzades amb Microsoft Power Platform.

Faciliti de forma senzilla coneixements al seu equip de vendes amb IA integrada. Personalitzi la informació per poder adaptar-la al procés de vendes sense necessitat d’escriure codi.

Redueixi les despeses i la complexitat de la infraestructura global amb Azure i ajudi a protegir la informació en els centres de dades de Microsoft.

Transformi completament el recorregut del client unint la informació de màrqueting, vendes i servei.

trypanel