ABAST SII

Solució per a Subministrament immediat d'Informació de l'IVA (SII). Connectem seu ERP amb l'AEAT

ABAST SII és una solució dissenyada específicament per la normativa SII d’enviament online dels registres d’IVA. Pot integrar-se amb qualsevol ERP i permet connectar via web services amb l’AEAT per a l’enviament i recepció d’informació, mantenint el control, monitorització i traçabilitat de la informació enviada.

Subministrament Immediat d'Informació (SII)

Què és?

El denominat “IVA online” o Subministrament immediat d’Informació (SII) és un procediment més àgil i modern de gestió telemàtica o online dels llibres comptables.

A través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària (AEAT), les empreses hauran de subministrar els registres de facturació de manera electrònica.

Amb aquesta informació, l’AEAT anirà configurant, a temps real, els diferents llibres de registre.

Quan va entrar en vigor?

A partir l’1 de juliol de 2017, un total de 62.000 empreses estaran obligades a subministrar els seus registres de facturació de manera electrònica.

Qui està obligat?

Les companyies amb una facturació anual de més de 6 milions d’euros.

Les empreses inscrites en el règim de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME)

Les pimes i autònoms que tributen en el règim especial de grups de l’IVA.

De forma totalment opcional, qualsevol altre contribuent que no reuneix els requisits anteriors podrà acollir-se al nou sistema.

ABAST SII: Solució per a la integració de l’ERP amb l’AEAT dissenyada específicament per la normativa SII

Característiques i avantatges

 • ABAST SII és independent de l’ERP, no depèn del fabricant ni de la versió del mateix. La comunicacions de la teva empresa amb l’AEAT no es veuran afectades en futures adaptacions o modificacions de l’ERP.
 • Les dades NO resideixen en un tercer ni en entorn Cloud. ABAST SII s’instal·la en un servidor del client amb uns requisits tècnics mínims.
 • És multi-Societat
 • Connexió directa del programari amb l’AEAT per a l’enviament d’informació i recepció de la resposta generada per part de l’Agència Tributària.
 • És possible consultar en tot moment quin és l’estat de l’enviament, recepció i acceptació de la informació enviada a l’AEAT.
 • BBDD inclosa en la pròpia solució (si és necessària, màxim 5 usuaris).
 • El control de la informació enviada i rebuda a Hisenda es podrà monitoritzar en temps real, guardant un registre de la traçabilitat dels enviaments realitzats.
 • L’aplicació transforma les dades capturades des del ERP del client al format XML estandarditzat per l’Agència Tributària.
 • Autenticació mitjançant el certificat digital de la companyia facilitat per l’AEAT.
 • Gestiona el procés d’enviament dels XML via Web Services a la seu electrònica de l’AEAT.

Esquema general de funcionament

Serveis per a la Integració amb l'ERP

Atès que ABAST SII és independent de l’ERP, per dur a terme la integració serà necessari realitzar algunes adaptacions en el mateix

 • Anàlisi Funcional: Revisió de la configuració de l’ERP en qüestió, determinació de les entitats afectades (factures, pagaments / cobraments, codis d’impost, etc.) i disseny dels canvis a abordar.
 • Alta de nous camps per emmagatzemar nova informació requerida (si aplica)
 • Extracció i lògica de transformació d’algunes dades
 • Enviament automàtic cap al software ABAST SII amb dblink, ODBC o qualsevol eina que permeti connexió amb la bbdd.
 • Integració del missatge amb el resultat de l’AEAT. Els estats (acceptació completa, acceptació parcial o rebuig complet), es podran integrar amb el propi sistema intern de l’empresa.

Casos d'èxit

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats

Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM

Registration

Forgotten Password?