Solucions d’impressió empresarial

Optimitzi la seva infrestructura i serveis d'impressió i còpies

Encara que sens dubte tots compartim l’objectiu de reduir l’ús de paper, el repte de la “oficina sense papers” en moltes ocasions sembla encara llunyà a causa que molts processos i necessitats específiques encara requereixen l’ús de documents impresos. En grans i mitjanes organitzacions es fa per tant necessari racionalitzar el seu ús i disminuir els costos associats a la impressió i còpia. Com a especialista en solucions i serveis d’impressió d’HP, ABAST pot proporcionar-li, a partir de l’estudi de les seves necessitats i situació actual, la solució més adequada de la mà del fabricant líder del mercat.

Solucions d'impressió empresarial

Quan els nostres clients aborden un projecte d’aquest tipus esperen:

Millorar els resultats de negoci:

 • Simplificar processos associats a documents
 • Millorar la productivitat dels empleats

Reduir despeses:

 • Pagar per la funcionalitat que necessiti
 • Imprimir només el que es necessiti amb el mínim cost
 • Millorar la satisfacció i productivitat de l’usuari

Millorar l’eficiència de l’empresa:

 • Reduir incidències, alliberar temps i recursos d’IT
 • Controlar l’ús i la despesa d’impressió
 • Reduir proveïdors, minimitzar estocs i comandes, optimitzar preus
 • Ajustar compres a les necessitats financeres de l’empresa

Anàlisi de l’entorn d’impressió

Per a qualsevol procés de millora és necessari conèixer l’estat en què ens trobem actualment, per això cal realitzar prèviament una auditoria per conèixer en detall diferents aspectes:

Informació del parc

 • Equips: de quin tipus, de quins fabricants, amb quina antiguitat…
 • Distribució dels equips d’impressió a l’organització

Informació d’ús

 • Nombre i tipus d’usuaris
 • Volum d’impressió
 • Percentatges d’impressió Color / Mono, A4 / A3, Duplex…

Necessitats dels usuaris

 • Satisfacció
 • Funcionalitat equips (finalització)
 • Processos associats a documents

Informació compres

 • Contractes vigents
 • Cost compres

Informació IT

 • Requeriments xarxa
 • Procés gestió incidències

Optimització de la infraestructura d’impressió

A partir de l’estudi de la seva situació actual i l’anàlisi de requeriments dissenyarem una proposta de futur basada en les solucions d’impressió HP que li proporcionarà la millor combinació per reduir costos i augmentar la productivitat.

Pagui per la funcionalitat que realment necessiti

 • Estratègia de desplegament equilibrada: dins de la mateixa organització coexisteixen diferents usos i necessitats dels sistemes d’impressió segons el perfil de l’usuari, el departament, etc. les nostres propostes es basen en un equilibri entre un entorn centralitzat i descentralitzat per cobrir de forma òptima aquestes necessitats.
 • Portafoli més ampli d’impressores i multifuncionals: HP és el fabricant que ofereix un major rang d’equips d’impressió del mercat, proporcionant una solució òptima a cada necessitat.

Màxima productivitat

 • Connectivitat del líder: amb HP Universal Print Driver, un driver únic per a tots els equips (impressores i multifuncionals) es simplifica l’administració i es facilita la definició de polítiques d’ús.
 • Fiabilitat: HP proporciona el millor servei i fiabilitat del mercat segons les enquestes realitzades als usuaris.
 • Qualitat i facilitat d’ús HP
  • Consumibles senzills i nets
  • Igual o molt similar interoperabilitat en tots els equips

Imprimeixi només el que es necessiti amb el mínim cost

 • HP Color Access Control
 • HP UPD – polítiques d’impressió (color, duplex)

Millori la gestió i ús dels seus equips

 • Redueixi incidències i alliberi temps i recursos d’IT amb les solucions de gestió HP: HP Embeded Web Server i HP Web Jetadmin.
 • Maximitzi la seguretat i el control amb solucions d’autenticació, treballs que segueixen a l’usuari i registre d’activitat. Assigni despeses per usuari / departament.

Serveis gestionats d’impressió / Contractes de Pagament Per Ús (PPU)

Donem un repàs a les principals avantatges que hem de tenir en compte a l’hora de valorar la contractació d’un sistema de pagament per ús:

Principals avantatges d’un sistema de pagament per ús:

 • Permet reduir en gran mesura els costos d’impressió de la nostra empresa, ja que només pagarem pel que imprimim, de manera si un mes imprimim menys també pagarem menys.
 • No haurem de preocupar-nos de la gestió ni del manteniment de les impressores, i tampoc de la compra de consumibles o de les tasques de reparació de les mateixes, tot això va a càrrec d’HP.
 • Tenim la possibilitat d’accedir a qualsevol tipus d’impressora, fins i tot les més avançades, sense necessitat de fer la gran inversió que suposaria comprar-la, de manera que la mateixa s’adaptarà totalment a les nostres necessitats.
 • Comptarem amb l’assistència, assessorament i suport dels professionals d’HP, de manera que tindrem respostes a qualsevol dubte i tota l’ajuda que necessitem.
 • Podrem controlar l’ús dels equips i revisar mes a mes l’ús de l’equipament d’impressió. Sabrem el que imprimim i quant vam imprimir.
 • Sense despeses ocultes ni sorpreses desagradables, només pagarem la quota fixa i el que imprimim.

Deixa't assessorar per nosaltres i tria el model que millor encaixi amb les teves necessitats

Altres temes relacionats

ABAST guardonada amb el premi HP Amplify™ Impact Sustainability Business España
Transforma el teu negoci amb les solucions i serveis de Abast i HP
ABAST rep el reconeixement com a HP Amplify Impact Changemaker per la seva aposta per la Sostenibilitat
Lenovo DaaS - Molt més enllà del dispositiu
Esmorzar virtual sobre HP Wolf Security
HP Z Central. Solució completa d'estacions de treball remotes
HP ZCentral: Solució completa d'estacions de treball remotes
Novetats de Lenovo i Intel en solucions professionals d'informàtica personal

Registration

Forgotten Password?