Oracle Exadata està dissenyada per a ser la plataforma de major rendiment i disponibilitat per a Oracle Database. Permet disminuir els costos fins a un 40% i facilita el procés de transformació digital tant on-premise, com en el núvol. La velocitat d'execució amb Oracle Exadata arriba a ser fins a 3 vegades més ràpida que la resta de solucions.

Per què escollir Oracle Exadata?

Arquitectura

Oracle Exadata Database compta amb una arquitectura moderna que inclou servidors de bases de dades i d’emmagatzematge intel·ligents i amb una estructura de xarxa RDMA interna de molt alta velocitat que connecta la base de dades i els servidors d’emmagatzematge.

Configuració

Oracle Exadata Database Machine pot disposar d’una configuració específica, per exemple de mig rack, o fer servir una configuració personalitzada seleccionant el nombre de servidors de base de dades i d’emmagatzematge necessaris.

Rendiment

Oracle Exadata Database Machine no només proporciona alt rendiment i escalabilitat, sinó també una tecnologia única.

rack_exadata

Oracle Exadata, la millor opció per a la seva base de dades Oracle

Simplicitat de desplegament

Oracle Exadata l’ajuda a simplificar la seva transició a la transformació digital gràcies a una reducció de gestió del 69%, una consolidació d’infraestructura DBaaS de fins a 40:1 i una disminució de costos del 40% pel consum on-premise i en núvol.

Imatge1
Imatge_2

Rendiment únic

Oracle Exadata ha estat dissenyat amb Oracle Database exclusivament per aconseguir que les seves bases de dades disposin d’un rendiment fins a 5 vegades més alt, una eficiència 4 vegades més gran, una disminució del 73% del temps d’inactivitat i una gestió i seguretat molt més gran respecte a altres solucions.

Gran flexibilitat

Oracle Exadata ofereix un rendiment incomparable en qualsevol entorn. Permet migrar de forma senzilla entre desplegaments on-premise i en el núvol sempre que sigui necessari, sense haver de fer modificacions en l’aplicació.

Imatge_3
skating

Màxim rendiment per a Oracle Database

Acceleri el rendiment de les seves bases de dades Oracle gràcies a un 80% menys de latència i un rendiment 5 vegades més elevat que altres solucions, permetent a les empreses augmentar la velocitat de les càrregues de treball i disminuir les despeses de bases de dades on-premise i en Cloud reduint el nombre llicències.

Reducció de costos d’Oracle Database

Oracle Exadata baixa la despesa de les seves bases de dades essencials amb una disminució dels requisits d’emmagatzematge de fins a un 75%. Ofereix a més una gran consolidació de DBaaS, requereix menys llicències i hores de serveis en el núvol, alhora que redueix l’administració respecte a altres solucions.

Imatge_5

Esculli l’opció que més s’adapti a les seves necessitats

Oracle Database Exadata al núvol

Oracle Database Exadata Cloud Service combina l’escalabilitat, el rendiment i una disponibilitat sense igual d’Oracle Exadata, amb la simplicitat i els costos de subscripció flexible d’Oracle Cloud. Proporciona més funcionalitats i uns costos menors que executar Oracle Database en altres serveis en el núvol.

Exadata_nube

Oracle Exadata Cloud en el seu centre de dades

Oracle Exadata Cloud@Customer suma la potència d’Oracle Exadata amb la simplicitat del desplegament d’Oracle Cloud al centre de dades de la seva organització, perquè pugui complir amb els requisits de sobirania de dades i SLA d’aplicacions amb una escalabilitat i rendiment molt més elevat que altres clouds públics en el seu centre de dades.

Exadata_cloud

Oracle Database in-situ

Oracle Exadata X8M li possibilita reduir la latència de OLTP, augmentar al màxim el rendiment de l’analítica, aconseguir una major consolidació de la càrrega de treball mixta de DBaaS i disminuir en gran manera les despeses gràcies a una arquitectura innovadora i a una memòria persistent millorada.

Extadata_insitu

Per què ABAST?

ABAST té una gran experiència en solucions Oracle Exadata i grans empreses i organismes públics espanyols han confiat en nosaltres per als seus projectes de consolidació o renovació d’entorns de bases de dades Oracle sobre aquesta tecnologia. Comptem amb les certificacions “Oracle Expertise” per a Oracle Exadata Database Machine que ens acrediten com experts especialistes tant en la venda (Sell Partner) com en la prestació de serveis (Service Partner) relacionats amb aquestes solucions. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.

logo-oracle-service-prtnr-OracleExadataDBMachine-EMEA-Iberia-clr-rgb
logo-oracle-sell-prtnr-OracleExadataDBMachine-EMEA-Iberia-clr-rgb