FENIX – Àrea Logística

La gestió del magatzem ens mantindrà informats en temps real de la ubicació, valoració, traçabilitat, situació i moviments dels nostres productes.

Àrea Logística / Gestió del Magatzem

Estructures generals

Multimagatzem.

Permet treballar amb 200 magatzems per empresa, tots ells accessibles i parametritzables per usuari.

Ubicacions.

El magatzem està dividit en ubicacions lògiques i / o físiques (passadissos, corredors, nivells, prestatgeries, pisos, etc.), permetent un control del seu volum, el pes o les seves unitats màximes per a cada ubicació, amb l’opció disponible o no disponible (per al control de qualitat i magatzem automàtic), ordre de prioritat entre elles i la possibilitat de ser compatible o no (un únic producte per ubicació). Definint uns permisos d’accés i gestió a nivell de l’usuari per només tractar aquells en què intervingui.

Lots, palets i números de sèrie.

A més de per magatzem i ubicació, el nivell d’estoc es pot donar per lot, (que són disponibles o no segons les decisions del departament de qualitat), palet i número de sèrie del producte. Tot això permetrà, si és d’interessés, arribar a identificar cadascuna de les unitats d’un producte. Per facilitar l’entrada dels números de sèrie, el sistema proporciona les utilitats necessàries per a indicar, tan sols, el nombre inicial i el final de la sèrie. L’obligatorietat de treballar amb lot i / o número de sèrie es defineix de forma individual per a cada article del magatzem.

Tipus de moviments.

El sistema fixa per defecte uns determinats moviments de magatzem. Al marge d’aquests, per a una anàlisi més detallada, l’usuari pot crear-se lliurement els tipus de moviments que necessiti. Permet redefinir els rangs de dades que participaran en els processos de gestió bàsics de magatzem (càlcul ABC, preu mitjà).

Caducitats.

Si es treballa amb lots permet portar la supervisió de les caducitats, controlant les dates d’anàlisi i reanàlisi del producte. El procés de reserva automàtica de comandes sempre prioritza en la reserva els productes més pròxims a la seva caducitat.

Integrat amb compres, vendes i producció.

A excepció dels moviments interns del magatzem, la resta de moviments s’efectua automàticament des de les altres àrees (vendes, compres i producció).

Traspàs entre magatzems.

Com a mesura de seguretat ha una gestió per al moviment de productes entre magatzems i / o ubicacions.

Gestió d’inventaris.

El procés d’inventari parteix d’una proposta on des del magatzem s’indiquen quines són les existències reals del material. Un cop introduït l’estoc real a través d’una entrada física, s’ajusta l’inventari i es generen automàticament els moviments de diferència per quadrar l’estoc del magatzem.

Consulta d’estocs a una data concreta.

Aquesta consulta permetrà conèixer la situació del magatzem a una data determinada. Diari de moviments de magatzem.

Càlcul ABC d’articles.

Procés que, partint dels paràmetres de selecció, tipus de càlcul a utilitzar (unitats i import) i de la projecció de càlcul, recalcula el valor ABC de cada article segons el controlador assignat.

Gestió moviments de material

Traçabilitat i diari de moviments.

Depenent del nivell d’especificació del mapa de magatzem definit. Els nivells de traçabilitat i control de la informació són:

  • Família, Subfamília, secció i subsecció de l’article.
  • Article. Tots els moviments segons les seves diferències, és a dir, el producte de magatzem.
  • Ubicació-diferenciació. Nivell, estoc i moviments.
  • Lot. Tots els moviments d’un lot i les seves caducitats.
  • Palet. Tots els moviments d’un palet.
  • Nº de sèrie. Tots els moviments d’un número de sèrie.
  • Tipus de moviment. Tots els moviments agrupats per tipus.
  • Procedència del moviment (expedició, part entrada, val, magatzem, ordre de treball, etc.).
  • Origen del moviment. (client, proveïdor, magatzem, etc.).
  • Quadre d’estocs. Processos de regulació d’estocs basats en els moviments interns generats en totes les operacions.

Amb tots aquests nivells definits es coneixerà en tot moment els passos seguits per un producte, des de a qui se li va comprar o com es va fabricar, on està emmagatzemat i a qui se li va vendre.

Gestió de kits.

Associant diversos productes es pot formar un kit. L’estoc es pot controlar per kits o pels components del mateix. El kit pot tenir un preu comú o bé se li pot associar el preu per component. En el procés de confecció de kits, es realitzen els moviments de magatzem adequats perquè els estocs dels components no quedin desquadrats. Quan es realitza la venda del kit, es rebaixa automàticament l’estoc de tots els components que formen part del mateix.

Codis de barres.

El sistema permet treballar amb els codis de barres a tres nivells, el codi de barres subministrat pel proveïdor en els seus articles, el propi de l’empresa per a la gestió pròpia i el sol·licitat pel client.

Unitats de mesura.

Es disposa de diferents unitats de mesura per a cada article. La unitat de mesura de la compra (Ex .: Tones) i la unitat de mesura en la qual emmagatzema (Ex .: Quilograms). El mateix sistema s’encarrega d’efectuar automàticament les conversions necessàries entre les diferents unitats de mesura.

Gestió de preus.

Es poden generar tarifes de preus per divisa, tipus de client, etc. També es pot assignar la descripció del producte per a cada tarifa.

Multillenguatge.

A cada producte es podrà assignar una descripció per idioma.

Valoracions magatzem.

La valoració del magatzem pot efectuar-se a nivell del preu mitjà, preu de cost i / o preu estàndard

Moviment d’Estocs.

Per a la facturació de serveis permet tenir articles sense control d’estoc. A més per a cada operació es pot indicar si afecta o no als moviments de magatzem.

Càlcul del preu mitjà del magatzem.

El preu mitjà es pot recalcular en temps real, és a dir, en el moment de realitzar una recepció.

El procés permet el càlcul diari o per períodes.
En qualsevol cas, per guardar l’històric de preus mitjans (utilitzat per a control d’auditories d’inventari) hi ha un procés que permet registrar l’estoc i el preu mitjà calculat mes a mes.

Embalatges.

A cadascun dels productes se’ls defineixen tots els embalatges en què es presenta, assignant per defecte el més habitual. Un cop assignat l’embalatge el sistema indicarà els pesos i els embalums generats en l’expedició.

Partides Aranzelàries.

A cada producte se li pot assignar la partida aranzelària corresponent a cada país per realitzar les dades de les exportacions i importacions.

Avaluació de Productes.

Permet definir la fitxa tècnica amb unes especificacions, observacions, la seva presentació, les seves aplicacions i la valoració de l’article. Hi pot haver fins a deu criteris diferents de valoració. Per a cada producte es pot especificar la valoració obtinguda per cada un dels proveïdors que el serveixen.

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM

Registration

Forgotten Password?