FENIX – Accessoris

FENIX ACCESSORIS és l’aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l’activitat principal de les quals és la fabricació i la distribució de recanvis, accessoris, complements i components per a la indústria de l’automòbil, electrònica, maquinària, electrodomèstics, etc.

Fènix ERP 3 - Accessoris

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat FENIX ACCESSORIS que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector, com:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat dels components.
 • Conèixer els components que formen part d’un producte.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)

A més, si vol conèixer…

 • Quin dia es finalitzarà la fabricació i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quins components s’han de comprar i quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?
 • Quins proveïdors subministren les mateixes peces i quin inclou unes condicions més interessants?
 • Quines són les diverses formes de muntatge (rutes i estructures) d’un accessori?
 • Quins articles són substitutius i complementaris entre si?

Totes aquestes preguntes obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX ACCESSORIS.

Funcionalitats i beneficis de Fènix Accessoris

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada producte a través d’una fitxa individual, associant la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs i eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació.

Reparacions – Servei Postvenda

 • Seguiment de les reparacions o dels recanvis.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els components per calibrar el seu nivell de qualitat.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos, les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que realitza cada operari.

M.R.P. – Requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per reduir-les progressivament.

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central

Registration

Forgotten Password?