FENIX – Metall

FENIX METALL és l’aplicació informàtica pensada exclusivament per a les empreses l’activitat principal és la transformació, manipulació, comercialització, distribució, fundició, estampació de metalls a través d’utillatges i motlles de matriceria, embotits, soldadures, etc.

Fènix ERP 3 - Metall

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector, ha desenvolupat un sistema obert orientat al complex món de les empreses del metall. FENIX METALL facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector.

Si vol conèixer …

 • Com està planificada la seva fàbrica (Màquines, operaris, fases, etc.) i quines ordres de treball hi ha en curs?
 • Quin és el cost de cada producte i si és rendible la seva fabricació?
 • Quin dia es finalitzarà la producció d’un article i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quin proveïdor, quin client, quina ubicació, quina ordre de treball, etc. han intervingut en la producció d’un article? (Traçabilitat completa)
 • Quines peces s’han de comprar i quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?
 • Quines matrius, motlles i utillatges posseeix cada màquina i per a cada producte?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins productes s’han de produir per complir amb els compromisos comercials?

Totes aquestes preguntes obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX METALL.

Funcionalitats i beneficis de Fènix Metall

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada producte a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot, la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.
 • Conèixer els materials i components, les operacions, les màquines que intervenen en la fabricació del producte.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes amb les necessitats de fabricació.
 • Gestió de la qualitat

  • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
  • Avaluar la màquines per calibrar el seu nivell de qualitat.
  • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques que estan realitzant cada un dels operaris.

M.R.P. – Requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per anar reduint-les progressivament.

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Nou Reglament Normatiu Espanyol: Llei Antifrau i "Ley Crea y Crece"
La Llei Antifrau: Impactes en la Gestió de Comptabilitat i Facturació
Nou Reglament Normatiu Espanyol: Llei Antifrau i "Ley Crea y Crece"
Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia

Registration

Forgotten Password?