FENIX – Química

FENIX QUÍMICA és l’aplicació informàtica pensada exclusivament per a aquelles empreses l’activitat principal és la fabricació, distribució, envasat, etc. de productes químics.

Fènix ERP 3 - Química

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat FENIX QUÍMICA que facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector, com:

 • Gestió d’envasat: control d’estocs d’envasos, envasat de productes químics mitjançant ordres d’ompliment, seguiment dels envasos lliurats a clients, possibilitat d’emmagatzemar productes en una unitat de mesura i vendre en una altra diferent, etc.
 • Gestió Qualitat: Assajos, controls de qualitat, notes d’anàlisi, assignació lots d’articles.
 • Gestió Mermes: Controlar possibles mermes que es produeixin en les compres realitzades a proveïdors.
 • Gestió Fulls de Càrrega: Creació de fulls de càrrega de camions, a partir de les quals es generaran albarans de vendes.

A més, si vol conèixer…

 • Quins productes s’estan fabricant i qui, com i amb quins materials es realitzen? (Màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.)
 • En quin dia es finalitzarà la fabricació d’un producte i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quines matèries primeres o components s’han de comprar per complir amb les comandes de venda?
 • Consulta d’estocs, tant de productes com d’envasos.

Totes aquestes preguntes obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX QUÍMICA.

Funcionalitats i beneficis de Fènix Química

Estructures generals

 • Informació detallada de les propietats d’un producte (preus, característiques físiques, envasat, etc.) a través d’una fitxa individual, associant fins i tot la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes amb les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials i components, les operacions, les màquines que intervenen en l’elaboració d’un producte químic.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Realització de controls de qualitat mitjançant notes d’anàlisi, classificant els productes per lots.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Planificació i costos

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les ordres de treball en curs, etc.
 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.

M.R.P. – Requeriments de materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber el que cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Processos de mescles

 • Creació de nous productes a partir de la barreja de diferents components, seguint un model de mescla on es reflectirà el percentatge necessari de cada component.
 • Gestió d’estocs, tant dels nous productes obtinguts a partir de les mescles com dels seus components.

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Aumenta la eficiencia en Gestión de personas con Omne RH para Business Central
Copilot Studio. La plataforma que potencia la intel·ligència dels bots conversacionals.
Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central

Registration

Forgotten Password?