FENIX – Injection

FENIX INJECTION és la primera aplicació informàtica pensada exclusivament per a aquelles empreses la producció de les quals treballa amb motlles, utillatges o cavitats en processos típics d’injecció o extrusionat.

Fenix ERP 3 - Injection

ABAST, coneixedora de la problemàtica del sector ha desenvolupat un sistema obert orientat al complex món de les empreses d’injecció. FENIX INJECTION facilita el treball del dia a dia amb un conjunt d’eines gràfiques i àgils amb gran nombre de prestacions particulars pensades per al sector.

Si vol conèixer …

 • Com està planificada la seva fàbrica (màquines, operaris, fases, etc.) i quines ordres de treball hi ha en curs?
 • Quin és el cost de cada producte i si és rendible la seva fabricació?
 • En quin dia finalitzarà la producció d’un article i si es complirà la data de lliurament concertada amb el client?
 • Quins motlles i utillatges posseeix cada màquina i per a cada producte?
 • Quines matèries primeres s’han de comprar i quins productes s’han de produir per complir amb els compromisos comercials?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a FENIX INJECTION.

A més podrà incorporar les dades proporcionades per les seves màquines, les seves balances, els seus lectors de codis de barres, radiofreqüència, etc. al sistema de Gestió FENIX INJECTION.

Funcionalitats y beneficis de Fenix Injection

Recursos i temps

 • Disposar de la definició de temps per seccions, per motlle / postís, per escandall i màquina / motlle per partir d’una forma global, afinar progressivament els temps de producció.
 • Disposar d’un control preventiu de màquines (neteja, revisions periòdiques, etc.).
 • Assignar a cada màquina seus motlles i els seus utillatges.
 • Disposar d’un control de temps d’operacions per màquina, per motlles, per utillatges, etc., adequat per poder planificar correctament la planta.
 • Assignar els temps de neteja, preparació, etc., als motlles després de cadascuna de les extrusions.
 • Saber la capacitat de producció de les màquines i les operacions necessàries per a fer-les funcionar.
 • Assignar els calendaris desitjats a cada recurs i diferenciar els horaris de treball de màquines i treballadors.

Ordres de treball i escandalls

 • Disposar d’escandalls variables per a la seva fàcil variació en el treball del dia a dia.
 • Assignar diferents estructures i rutes de fabricació a un mateix producte per variar la seva forma de producció segons la càrrega, el moment i les necessitats de la fàbrica.
 • Ordres de treball jeràrquiques per obtenir una gran estructuració del mètode de fabricació.
 • Assignar a les ordres de treball els motlles adequats per a cada producte.
 • Saber quins són els components d’un producte, si té diferents composicions per fabricar i quina és la més adequada en cada moment.
 • Conèixer els complements (varetes, carros, embalatges, etc.) i si hi ha suficients per a produir un determinat producte.

M.R.P.

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produïr, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Disposar d’un conjunt de condicions fixes i / o variables per saber en què s’haurà de treballar.
 • Comprovar que es compleixen els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Mantenir el mínim d’estocs per eliminar costos d’emmagatzematge.
 • Saber quins productes estan en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els articles per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.
 • Disposar de la traçabilitat dels passos productius per acotar i localitzar fàcilment els productes defectuosos.
 • Assignar els documents de qualitat oficials a cada producte per disposar de les seves especificacions fàcilment i evitant la paperassa.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació, amb la distribució dels recursos i els productes en curs de fabricació.
 • Saber en què s’està treballant en cada moment, quines màquines estan lliures i quines ocupades i quan ho deixaran d’estar.
 • Gestionar les tasques que realitza cada un dels operaris.

Despeses

 • Saber què costa cada producte i si és rendible la seva producció.
 • Assignar els costos indirectes als productes de forma adequada.
 • Separar els costos per les diferents seccions i saber on estan centrades les desviacions.
 • Conèixer els costos teòrics i reals de cada producte.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per reduir-les progressivament.

Subcontractació

 • Distribuir, controlar, ampliar, desviar, etc. certs treballs a tercers per suportar els pics de producció.
 • Saber quins materials entren i surten a la fàbrica i en els Tallers de tercers durant un procés de producció.
 • De quins materials es disposa a les ubicacions de l’empresa i quins estan cedits en ubicacions alienes a la companyia.
 • Tractament d’ordres de treball específiques per als treballs de subcontractació.

Documents

Fulletó Fènix Injection (PDF)

Descarregui el fulletó en format PDF de Fènix 3 Injection

Casos d'èxit ERP / CRM

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats amb ERP / CRM

Redefinint la productivitat empresarial
Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Dynamics 365 Business Central i Copilot. IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia.
Dynamics 365 Business Central i Copilot: IA aplicada que simplifica el nostre dia a dia
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Workshop: Com fer més amb Microsoft 365 Premium
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional

Registration

Forgotten Password?