Cas d'èxit

Solució integral de CPD per Hermanos Fernández López

Hermanos Fernández López és un dels líders a Espanya en distribució de mercaderia hortofructícola. Les seves expectatives d’expansió i la necessitat de proporcionar més seguretat i disponibilitat a les seves dades i sistemes TI els va portar a la decisió de construir una nova sala per al seu centre de dades. La divisió Datacenter Solutions d’Abast Systems va ser l’encarregada de dotar-los d’un entorn segur, eficient i flexible per als seus equips informàtics.

Vegi aquest cas d'èxit en vídeo

Situació inicial

Hermanos Fernández López, en plena fase de creixement, té la previsió d’augmentar la seva organització en els propers anys. Aquesta situació xocava amb la situació en què es trobava el seu antic CPD, ja que la mida de la sala era insuficient per a albergar els servidors que volien afegir i a més tampoc complia les normes de seguretat necessàries per garantir la protecció dels equips i les dades de l’empresa.

Aquesta situació preocupava als responsables d’IT de Hermanos Fernández López, els quals van comunicar a direcció la necessitat d’un canvi en les infraestructures del CPD. Van decidir confiar aquest projecte a Abast Systems, entre altres raons per la seva experiència en la construcció de CPDs per altres empreses del sector de l’alimentació i la distribució com Condis.

Característiques del nou CPD

Tancament: Es va optar per un tancament modular ignífug i hidròfug amb parets i coberta sota estàndard RF 120. Una porta blindada i passacables Roxtec garanteixen la total estanqueïtat de la sala, protegida contra elements externs com foc, aigua o actes vandàlics.

Quadre elèctric: dissenyat i construït de forma redundada, amb proteccions superinmunitzades amb possibilitat d’ampliació sense “aturada total” del subministrament. Es va instal·lar també un sistema que analitza en tot moment el rendiment energètic del CPD.

Cablejat: La major part transcorre per sota del terra tècnic protegint d’una manipulació accidental. S’ha utilitzat una solució de sistema preconnectat d’AMP NETCONNECT, tant de fibra òptica com de coure, que permet modificacions o ampliacions de forma molt senzilla.

Climatització: Es va optar per una distribució en 2 passadissos, un “fred” i un altre “calent” que ofereix una millor eficiència energètica. L’aire s’impulsa per sota el terra tècnic cap a unes reixetes situades davant dels racks, actuant així més directament sobre la font de calor. Una solució redundant d’equips de refrigeració d’alta precisió proporciona un control estricte de temperatura i humitat i permet adequar aquests paràmetres a les necessitats de dissipació de cada moment.

Detecció/extinció d’incendis: si els sensors detecten foc activen un sistema d’extinció mitjançant gas que apaga el foc garantint la integritat dels equips. Una vàlvula d’escapament permet que l’alta pressió del gas pugui sortir sense produir danys.

Sistema de monitorització remota: amb sensors de temperatura, caiguda d’energia, inundació, intrusió … i SMS. A més es va instal·lar un sistema de vídeo IP. Tot això permet controlar la sala en temps real.

La fase final del projecte va consistir en la instal·lació de 5 racks, la neteja tècnica de la sala, la posada en marxa de totes les instal·lacions, i el trasllat tècnic a la nova sala.

Beneficis

El nou centre de dades de Hermanos Fernández López està ara preparat per afrontar les seves necessitats de futures ampliacions, protegit contra amenaces externes i optimitzat per a proporcionar l’entorn ideal d’operació per als equips sota uns paràmetres d’eficiència energètica.

Aquesta inversió tecnològica ha suposat ja a dia d’avui una millora en la qualitat del servei, amb un registre de fallades menor en els sistemes TI. En definitiva, el nou CPD és un èxit que contribueix al bon funcionament de la companyia a tots els nivells.

DESTAQUEM... Protegits davant problemes a la xarxa elèctrica

Els responsables de TI de Hermanos Fernández López tenien entre els seus objectius garantir la màxima disponibilitat dels serveis TI que suporten els seus processos de negoci, i una de les amenaces a les que havien de fer front són els eventuals problemes en el subministrament de la xarxa elèctrica.

El SAI de SOCOMEC instal·lat, una solució de 2x15kvA ‘s en alta disponibilitat redundant, protegeix als equips informàtics de pics de sobretensió i microtalls. En cas que el tall de corrent sigui prolongat, aquest sistema proporciona energia durant el temps suficient per arrencar un generador dièsel situat a l’exterior de l’edifici, d’ús exclusiu per a l’entorn CPD. Un altre generador proporciona energia, en cas de contingència, a la resta d’instal·lacions de la nau.

D’aquesta manera els equips poden seguir funcionant i el servei als usuaris no pateix interrupcions ni tan sols en cas d’apagada elèctrica.

Sobre Hermanos Fernández López

Hermanos Fernández López, S.A. va iniciar les seves activitats com a empresa de repartiment en la Barcelona dels anys ’60 i ha experimentat en tots aquests anys un creixement sostingut fins a esdevenir un dels operadors líders en la distribució hortofructícola del país, amb un moviment anual de més de 170.000 tones i una facturació de més de 142 milions d’euros. La seva gran capacitat logística i d’infraestructura, amb més de 35.000 m2 d’instal·lacions repartides per tota la geografia nacional, al costat d’un equip humà format per més de 250 professionals, els permet representar les principals marques nacionals i internacionals.

Más informació a www.grupofernandez.es

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cablejat estructurat
Data Center
Monitorització de CPDs
Monitorització PUE
Rittal Micro Data Center
Serveis de Manteniment de Centres de Dades
Solucions de Networking Aruba

Registration

Forgotten Password?