Gestió de TI (ITIL, ISO 20000, CobiT…)

Des d'ABAST el podem ajudar a integrar els seus processos, tecnologia, proveïdors i personal de TI amb la seva organització o negoci, per complir amb els objectius d'aquests; a gestionar els seus serveis de TI per a proporcionar el nivell de servei requerit per complir amb aquests objectius; i a disposar d'un Quadre de Comandament de TI que li permeti conèixer l'estat dels serveis de TI, així com dels processos de TI que han de permetre gestionar millor.

Per a això, ens recolzarem en les millors pràctiques i estàndards reconeguts mundialment com ISO20000 i COBIT, en un equip de consultors amb experiència i coneixements provats, i en eines de gestió adequades que ens permetin implementar i suportar els processos de gestió dels serveis de TI .

img_gestion_TI_1

Beneficis

Els processos de negoci depenen directament dels serveis de TI. Per tant, una correcta gestió dels serveis de TI que el departament d’informàtica suporta i entrega, té conseqüències directes sobre l’evolució del negoci, tant positives com negatives.

Una bona gestió dels serveis de TI permet incrementar la qualitat dels serveis i la satisfacció dels usuaris i clients, aconseguint millorar la percepció del departament de TI i proporcionant un major retorn de les inversions TI.

Retorn de la inversió

  • Gestió més eficient i eficaç de les operacions diàries de TI. Aproximadament el 80% del pressupost de TI està destinat al manteniment de les operacions diàries (font: pinkelephant). Aquesta millora de la gestió ha de permetre aprimar aquest percentatge del pressupost sense disminuir la qualitat dels serveis suportats.
  • Gestió més eficient i eficaç de les inversions en TI. Aproximadament el 70% dels projectes de TI no arriben als objectius de costos, terminis i qualitat (font: Gartner). Això és a causa de que no hi ha manera d’alinear les activitats de TI amb les prioritats del negoci. La utilització de bones pràctiques en la gestió de TI li permetrà reduir aquest percentatge.
img_gestion_TI_2

Per què ABAST?

ABAST va ser pionera a Espanya en l’adopció de les millors pràctiques d’ITIL per millorar la gestió dels processos de provisió i suport de TI dels seus clients.

ABAST disposa de més de 15 persones amb la certificació ITIL Foundations, 5 persones amb la certificació ITIL Service Manager (2 dels quals disposen, a més, de la certificació ITIL V3 Expert), a més de certificacions en Cobit Foundations, ISO20.000 i ISO27 .000. A la nostra experiència en consultoria de processos, s’uneix la nostra experiència de més de 10 anys en la implementació d’eines de Gestió de TI. D’aquesta manera, ABAST apareix com una de les empreses amb més experiència i coneixement del mercat.