Pla Director de TI

L'objectiu del Pla Director de TI és administrar i dirigir tots els recursos de TI d'acord amb l'estratègia i prioritats del negoci. El departament de TI i els responsables de les unitats de negoci han de garantir que s'obté el valor òptim dels projectes i serveis de TI.

Objectius

El Pla Director de TI li servirà per:

  1. Millorar l’entesa entre l’organització de TI i el negoci respecte a les oportunitats i limitacions TI.
  2. Avaluar l’acompliment actual de les TIC.
  3. Fer que els projectes i serveis de TI reflecteixin l’estratègia i prioritats del negoci.
  4. Prioritzar aquests projectes i determinar el nivell d’inversió requerit per dur-los a terme.

Beneficis

  1. Alineació estratègica.
  2. Administració eficaç i eficient dels recursos de TI.
  3. Administració adequada dels riscos de TI.

Els Plans Directors de TI són imprescindibles ja que contribueixen decisivament al negoci, garantint que les inversions en TI serveixin per complir amb les estratègies de la companyia, alhora que es redueixen els riscos associats. El Pla Director de TI evita inversions contradictòries en el temps, motivades per requeriments d’última hora i modes o tendències tecnològiques que no tenen per què estar alineades amb els objectius o necessitats reals de l’organització.

Retorn de la inversió

El Pla Director de TI li garantirà que les inversions econòmiques associades als projectes i serveis de TI que es realitzen en els propers anys, vénen únicament i exclusivament determinades pel valor que aporten al negoci i, el més important, han estat consensuades i aprovades per ell.

Per què ABAST?

ABAST desenvolupa projectes en l’àmbit dels Plans Directors de TI amb una equilibrada combinació de coneixement i experiència en l’àmbit tecnològic, de serveis TIC i de processos. Gràcies a això, estem en disposició d’ajudar-los a implementar Plans Directors “reals” que permetin alinear / integrar els projectes i serveis de TI amb els objectius de la seva organització.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre el Pla Director de TI per conèixer més detalls sobre la nostra metodología.